WebRwanda.com

🔒
❌
There are new available articles, click to refresh the page.
Today — March 17th 2018Gospel

Rubavu: Insengero 320 zafunzwe burundu

By Onesphore Dushimirimana
Raporo y’Akarere ka Rubavu yagaragaje ko insengero z’amadini n’amatorero zitujuje ibisabwa zigera kuri 320 zafunzwe burundu naho 341 zihabwa iminsi 15 kuba zakemuye ibyo zibura zigafungurwa. Izafunzwe ahanini zabaga zidafite ibyagombwa birmo aho gukorera hemewe, zimwe zikorera mu nyubako zishaje, izakoreraga mu nzu zateganyirijwe guturamo cyangwa iz’ubucuruzi, n’izindi zikorera mu nyubako zituzuye. Izahawe iminsi 15 […]

ADEPR isohotse mu nzibacyuho, hatorwa komite yariho ariko yashizwemo amaraso mashya

By Onesphore Dushimirimana
ADEPR isohotse mu nzibacyuho, hatorwa komite yari isanzwe iyobora ariko hongerwamo amaraso mashya. Aberetswe umuryango barimo Pasiteri Viateur Ruzibiza wari umunyamabanga Mukururuwasimbuwe na  Pasiteri Gatemberezi Muzungu Paul ndetse na Pastor Patrick NSENGIYUMVA wari Umujyanama mu by’imali n’ubukungu akaba yasimbuwe na Pasiteri Ntaganda Jean Paul. Itorero rya Pantekote mu Rwanda ADEPR ryasohotse mu nzibacyuho, Rev. Karuranga Ephrem wari […]

Waba uzi umwihariko wa Yesu nk'umwigisha ?

By Ismael KAYISHEMA

Yesu yabwiye abigishwa be kumukurikira akazabagira abarobyi b'abantu, buri mwigisha yagombaga kugira abigishwa bagendana nawe aho ajya hose bakamwigiraho muri byose, ariko ubusanzwe, abigishwa nibo bibwirizaga gushaka umwigisha bakurikira siwe wabishakiraga. Umwihariko wa Yesu nuko we yabishakiye, arabitorera (Yohana 15:16)

Uburyo yababwiye bakamukurikira vuba badatinze nabyo bigaragaza Ubwami bumurimo bwo kumvirwa, Yohana yavuze ubutumwa abwira abantu kuzakurikira uzaza naho Yesu we aza abwira abantu kumukurikira bigaragaza uwo yari we (Umwami).

Bamukurikiye bataye inshunda zabo; gukurikira Yesu buri gihe bidusaba kugira icyo tubanza gusiga. Umusamariyakazi yataye ikivomesho, Matayo ata ameza yo gusoresha, Barutimayo ata umwenda we…., bisaba kubanza kugira ibyo uta!

UBURYO YESU YIGISHAGA

Mu isinagogi muri icyo gihe bahaga abashyitsi cyane cyane abubashywe umwanya wo kugira icyo bavuga, nyuma yo kuvuga/kwigisha bakagira umwanya wo kubaza no kuganira, muri make mu isinagogi hari ahantu heza ho kwigishiriza inyigisho nshya nk'izo Yesu yari afite.

Yesu yigishaga kandi akiza indwara, ibi byari ikimenyetso ko afite ubutware bwo gutunganya ibyangiritse kubera kugwa kwa muntu, kandi ubwo butware abufite kubiremwa byose.

Ibivugwa mu isezerano rishya cyangwa mugihe cya Yesu bijyanye no kwirukana abadayimo biruta ibivugwa mu isezerano rya kera cyangwa ibyo tubona ubu, bamwe bavuga impamvu nyinshi zirimo ko byari kugira ngo Abafarisayo batsindwe kuko batabyemeraga, ko muri kino gihe abantu babyita indwara,…., ariko hari icyingenzi dukwiye kwitaho, cyuko ntawe ushobora kuboha umunyamaboko keretse ayamurusha. Bivuga ko impamvu Yesu yirukanye abadayimoni benshi aruko yabarushaga imbaraga n'ubutware.

Yesu ibitangaza yakoraga ntabwo byari bifite intego yo kwemeza abamubona ahubwo byabaga bigambiriye gukurura abantu kugira ngo abone uko abigisha, nubwo abamukurikiye bose batari abigishwa nk'intumwa ariko bamukurikiriraga imirimo myiza yabakoreraga!

[email protected]

Ese ifungwa rya zimwe mu nsengero hari icyo ryakangije ku mukristo ?

By Ismael KAYISHEMA

Uru ni rumwe mu nsengero zegekeweho umuryango nubwo bigaragarako ntawo rufite

Hashize igihe gito, hirya no hino mu Rwanda humvikanye ifungwa ry'insengero zitujuje ibyagombwa zasabwaga kugirango zikore mu buryo butazanira akaga ubuzima bw'abayoboke bazo bazisengeramo. Kuva iyi gahunda yo kugenzura insengero zitujeje ibyagongwa itangiye, insengero zirenga 2000 mu Rwanda hose zimaze gufungirwa imiryango kugirango zibashe kuzuza ibyo zasabwaga.
Agakiza.org, twakoze iyi nkuru zishingiye ku kiganiro bamwe mu bayoboke b'insengero zafunzwe bagiranye na Flash fm nk'uko byumvikana muri aya majwi: Hari abavugako bazisubirira mu byo bahozemo by'ibyaha kubera ko insengero zabo zafunzwe.

Iyi ni inkuru y'umvikanamo amajwi ya bamwe mu bakirisito bafungiwe insengero, aho bavugako bazisubirira mu byo bahozemo

Ese koko umukirisito ukijijwe birakwiyeko yasubira inyuma mu byaha yahozemo kuko urusengero yasengeragamo rwafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa.

N'ubundi umukiristo ukijijwe ntabwo gufunga inyubako yonyine byakamusubije mu gukora ibyaha, icyo gihe ntabwo aba arasobanukirwa byose, aba akiri ku rugero rwo kuba umuyoboke w'idini runaka, ihame ry'uko Imana ibera hose icyarimwe itaba mu nsengero gusa, ntabwo aba arakarimenya.

Pasiteri Ezira Mpyisi yabigarutseho avugako gufunga isengero ntacyo bitwaye, ni mu nkuru dukesha ibyishimo.com, Pasiteri Ezira Mpyisi yavuzeko gufunga insengero nta kibazo kibirimo ko abazifunga barimo gukora inshingano bafite ku isi nk'abayobozi, abakirisitu bakwiye kwibuka ko Imana itareba insengero ahubwo ireba mu bwonko bw'umuntu, bagaharanira kugira Yesu mu bwonko aho guharanira kubaka insengero. Umuntu ngo akwiye kureba niba mu bwonko bwe Imana ituyemo kuko ni cyo izaza ireba, Ntabwo izareba imisarane na za parikingi.

Yakomeje avuga ko kuba inyubako y'urusengero yafungwa bikwiye gucira abantu amarenga ko hagiye kuza Imana kandi ko iyo Mana yo itazaza ije kureba inyubako z'insengero n'ibyo zujuje.
Abakirisitu rero bo ngo icyo bashinzwe ni ukureba icyo Bibiliya ivuga bakagikurikiza kuko ni yo nshingano bafite.

Agaruka ku bayobozi bari mu nshingano za hano mu isi ko na bo iby'ijuru bibareba, bityo na bo ngo bakeneye gusoma Bibiliya bakumva icyo ibabwira ubundi bakagikurikiza.

Ni iki bibiliya yita urusengero ?

Gufunga insengero zitujuje ibisabwa si ikibazo n'ubwo bizagusha uwaruregetse.Dukwiye kumenyako Imana iba iri kumwe n'abizera naho baca mu bikomeye. " Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata" (Yesaya 43:2)

Ntawuzitwaza ko yabuze aho asengera .Dore icyo ijambo ry'Imana ritubwira: 1 Abakorinto 6:19 Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge.
Hari abarimo guharanira gufungurirwa insengero zo mu isi kandi ijuru ritabazi , baramaze gufunga insengero z'umwuka cyera bakora ibyangwa n'Uwiteka bene abo bazajugunywa mu nyenga barashutswe n'umunyenga w'isi.

Niba imfatiro zishenywe, Umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, Amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ūkunda urugomo umutima we urabanga.(Zaburi 11:3-5)
Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo “Uwiteka azi abe”, kandi ngo “Umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye.”(2Timoteyo2:19)

Amadini aranyeganyezwa kuko ni ay'abantu. Ariko itorero ry'Imana ryubatse ku rutare, n'aho amarembo y'i Kuzimu yazikuka. Itorero ni rimwe mu moko atari amwe, umwami waryo numwe, kwizera ni kumwe, ifunguro ni rimwe, Umwuka ni umwe, ibyiringiro bimwe, rifitanye ubumwe na Data Imana. Iyo hagize ibyago biritera, abera baryo babwira Umwami ibyaryo akarirengera.

Uwiteka agufashe, agukomeze muri byose, kandi usenge ubudasiba, usabe Imana ikuyobore kuko abayoborwa n'Uwiteka nibo bana b'Imana.


Iri ni itangazo ririgushyirwa ku rusengero rutujuje ibisabwa

[email protected]

Yesterday — March 16th 2018Gospel

Boulete z'ibirayi na fromage

By Astrida

Ibikenewe :
Ibirayi 1kg
Amavuta ya beurre 500g
Fromage irapye cyane cyane iyo bita gruyere 125g
Amagi 2
Ifarini 50g
Amavuta ibiyiko 4
Umunyu agasenda
Uko bitegurwa
Togosa ibirayi biri mu bishishwa , bimaze gushya bihate, ubisyonyore bigishyushye
Fata iyo mvange uyivange na mavuta ya beurre, ya fromage, amagi, umunyu n'agasenda
Kora utubumbe muri iyo mvange wakoze, udushyireho ifarini inyuma.
Shyushya amavuta ushyiremo utwo tubumbe duhindure ibara.
tegura izo boulete (...)

- Ifunguro ry'ingenzi
  • March 16th 2018 at 02:27

Amajipo ataratse agezweho

By Patrick

Muri iyi minsi hagezweho amajipo ataratse kandi ameze nk'ayoroshye. Ayo majipo aba azamuye yambariwe hajuru gato. Ushobor kuyajyana ku kazi cyangwa se mu zindi gahunda ziyubashye.
Dore amwe muri ayo majipo n'uburyo wayajyanisha Uburyo bwo kuyambara n'udupira. - kuyambarana n'agasengeri kuyambarana n'agashati kegereye
Ukeneye amajipo nk'aya wahamagara
0788620915
Photo : (...)

- Imyenda
  • March 16th 2018 at 00:53

Abagore 6 bavuga rikijyana muri Afurika

By Patrick

Ikinyamakuru Slate Afrique cyashyize ahagaragara urutonde rw'abagore bavuga rikijyana ku mugabane w'Afurika babarizwa mu nzego zose kandi bagaragaje ubushobozi mu byo bakora.
Joyce Banda Joyce Banda ni umugore w'imyaka 61 akaba yarabaye Visi Perezida wa Malawi. Yafashwe nk'umugore ushobora kongerera Abanyamalawi ikizere cyo kuzahura ubukungu bwari butangiye guhura n'ibibazo igihugu kikiyoborwa na Bingu Wa Mutharika. Nyuma y'uko Bingu Wa Mutharika yitabye Imana, Joyce Banda yahise amusimbura (...)

- Ibikorwa
  • March 16th 2018 at 00:41

Ibiribwa byagufasha kugira amaso y'umweru

By Patrick

Amaso y'umuntu ni urugingo rukomeye cyane rumufitiye akamaro k'intagereranywa, akaba ari muri urwo rwego hagiye gutangazwa ubwoko bw'ibiribwa bifasha umuntu kugira amaso mazima atarwaragurika kandi ari umweru.
Akamaro ka buri kiribwa ku maso Imboga za epinali ni ingirakamaro ku buzima bw'amaso kuko zoza imbone iyo iriho imyanda ndetse zirinda amaso indwara z'ibyuririzi zifata amaso. Karoti ikungahaye kuri Vitamine A, yoza amaso kuko uzirya amaso ye ahora aretsemo amazi bigatuma amaso ye (...)

- Kwiyitaho
  • March 16th 2018 at 00:27

Nagenzura gute niba umwana afashwe neza muri crèche ?

By Patrick

Mwadufasha kumenya uko twagenzura niba umwana afatwa neza muri crèche ? Umwana wanjye amaze amezi 9 muri crèche kubera ko abakozi bananiye aho guhora mbahinduranya mfite umwana muto twafashe icyemezo cyo kubareka njyana umwana muri crèche ariko mpora nibaza niba ntarahungiye ubwayi mu kigunda, nkibaza uko nakwizera ko umwana atekanye nuko nasuzuma niba aguwe neza.
Akijyayo yishimiraga kujyayo cyane no kumucyura akanga gutaha, yiyongereye ibiro ku buryo bugaragara aranacya mu maso cyane, (...)

- Kurera
  • March 16th 2018 at 00:22
Before yesterdayGospel

Ese imicungire mibi y'amaturo yakabaye imbogamizi yo gukorere Imana?

By Ismael KAYISHEMA

Intambara n'amakimbirane akaze ntibisiba kumvikana hirya no hiryo mu madini ya gikirisito. Ukwigomeka bw'abakirisito bamwe na bamwe ku b'abayobora, ibifungo bya hato na hato ku bayobozi b'amadini, ibi birushaho gufata indi ntera. Abatari bake bemeza ko ikihishe inyuma y'umwiryane uboneka muri amwe mu madini ya gikirisito mu Rwanda nta kindi kitari imitungo, aho usanga buri wese ugize inshingano ahabwa ashaka gukurura yishyira. Ibi bituma hari n'amakimbirane avuka biturutse mu kurwanira ubuyobozi.

Ikintu cyose utanze mu nzu y'Imana cyitwa ituro n'ubwo yaba atari amafaranga ariko hano turavuga amafaranga kuko ni ryo turo ritangwa cyane n'abantu benshi rigakoreshwa muri byinshi.

Ni iki Bibiliya ivuga ku mafaranga ?

Nta muntu wanga amafaranga, kuko adufasha mu mibereho ya hano ku isi ariko tujye tuzirakanako hari inzira za ngombwa Imana yasize zo kubona amafaranga kandi buhoro buhoro bitewe nuko wubahishije Imana izo nzira igenda izikwaguriramo. Gushaka amafaranga binyuze mu nzira mbi ntaho bitaniye no kwiturikirizaho igisasu uzi neza ko cya kwica cyangwa kikagusigira ubumuga.

“Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Ariko wowe ho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi” (1Timoteyo 6:10-12)

Izi ni zimwe mu mpungenge abantu bafite:
• "Insengero za none zita gusa ku mafaranga."
• "Amafaranga atangwa mu rusengero akoreshawa nabi, nyatangira iki ?"
• " Ubundi amafaranga akoreshwa mu bintu bikwiye ?

Ni iki bibiliya ivuga ku amaturo ?

Imana ishaka ko dutanga kuko byerekanako dukunze Uwiteka mu buzima bwacu
Buri kintu cyiza cyose kiva mu ijuru ku Mana idahinduka, bur kintu cyose dufite ni impano yavuye ku Uwiteka, niyo mpamvu iyo dutanze tuba dusubije Imana akantu gato cyane muri byinshi twahawe. Gutanga bituruka ku mutima uhimbaza Imana.

“Gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose ni byo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri Se w'imicyo udahinduka, cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka.” (Yakobo 1:17)

Gutanga biruta guhabwa

“Nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ari ko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati ‘Gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. ” ( Ibyakozw 20:35)
Imana ishakako dutanga kuberako izi ko biduhesha umugisha mu gihe tubikoranye umutima ukunze.

Icyo umuntu atanze nicyo kimugarukira

“Mutange namwe muzahabwa. Urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye ni rwo muzagererwa, kuko urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe.”. (Luka 6:38)
“ Hari umuntu utanga akwiragiza, yyamara akarushaho kunguka. Kandi hari uwimana birenza urugero, Ariko we bizamutera ubukene gusa. Umunyabuntu azabyibuha, Kandi uvomera abandi na we azavomerwa.. (Imigani 11:24-25)
Iyo umuntu agize umutima w'ubugugu aba yibuza imigisha.

Agaciro ka maturo dutanga ntigashingira ku bwinshi bwayo.

Yesu yicara yerekeye isanduku y'amaturo, areba abantu batura amakuta bayashyiramo, Abatunzi benshi bashyiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasenga abiri, ari yo kuta. Ahamagara abigishwa be arababwira ati “Ndababwira ukuri, y'uko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye, kuko bose batuye ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye, ari cyo yari atezeho amakiriro.”(Mariko 11:41-44)

Uyu mupfakazi Tumwigiraho ibintu 3 by'ingenzi:

1. Imana iha agaciro ituro ryawe ititaye uko abantu bakubona

Mu maso h'Imana, ubwinshi bw'amaturo utanga si byo biguhesha umugisha . Bibiliya yavuzeko hari abatunzi batanze byinshi ariko Yesu ashima ituro rito ry'umupfakazi kuko yatanze ibyo afite byonyine.

2. Impamvu iteye umuntu gutanga niyo ifite agaciro ku Mana

Yesu yitegereje abantu batura, kimwe na none Imana ituma dutura. Iyo utanze kugirango abantu bakubone , ituro ryawe rita agaciro ryakagize kuko Imana yibanda cyane ku buryo ituro ritanzwemo kurusha icyo utanze. Inkuru ya Kayini na Abeli nayo irabigaragaza neza (Itangiriro4:3-7)

3. Imana ntishakako wita ku cyo amaturo utanga akoreshwa

Umuntu yiba Imana iyo adatanze ituro.Imana yabwiye Abisirayeli kuzana ibyo kurya mu nzu yayo, kuko bari barinangiye umutima bakanga gutanga kimwe mu icumi. Hano wakibaza ngo ese Imana irarya ? Imana irya binyuze mu bantu bayo kandi ibyo utanze n'ishimwe ry'Imana kuko ibyo kurya by'Imana ni amashimwe y'abantu.

Nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyokurya. Ngaho nimubingeragereshe, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza (Malaki 3:8-10)

Amaturo ahabwa Imana, iyo utekereje ku mafaranga utanze n'icyo azakora bishobora kukugusha kugera ku rwego ucumura ntubone umugisha uturutse ku Mana. Ntabwo ari inshingano zawe kugena icyo amaturo atangwa mu rusengero agomba kumara kuko hari ababitorewe bitwa abatambyi kandi nibabikoresha nabi Imana izabibaryoza, kuko bizabazanira umuvumo.
Uyu mutego wo kugenzura amaturo umuntu atabishinzwe, satani ajya awutega abantu benshi bakibuza imigisha, bakabona imivumo, bagahorana inyatsi idashira.

Nubwo amaturo atangwa mu runsengero ariko ntabwo aba ahawe Pasiteri ahubwo uba uyahaye Imana. Gucunga nabi umutungo w'amaturo yatanzwe ntabwo byakabaye imbogamizi ku muntu uzi icyo gukora, ukore ukorera Imana mu mwanya wo gukorera abantu.

[email protected]

Amafunguro atuma ubwonko bw'umwana bukura neza

By Sophie Bakwiye

Abantu benshi bita cyane ku mezi ya mbere umwana akivuka, ariko ntibakomeze kumukurikirana ngo bamuhe amafunguro akuza ubwonko kugira ngo azakure afite ubuzima bwiza, kuko ibyo umwana arya bigira ingaruka ku myubakire n'isano yo gukura ku bwonko.

Twifashishije ikigo cy'Abanyamerika cyigisha ibijyanye no kwita ku bana(American Academy of Pediatrics (AAP) gitanga inama zitandukanye z'ibiryo bigira ingaruka nziza ku gukura ku bwonko bw'umwana mu minsi 1000 ya mbere.
Mu nama zatanzwe n'iki kigo , bagaragaje ko amafunguro arimo protein(intungamubiri), zinc , iron, folate, n' ibirimo amavuta make , ari ingenzi mu gutuma ubwonko bw'umwana bukura.Amafunguro atujuje izi ntungamubiri atuma umwana agira ikibazo cy'imikorere y'ubwonko.

Dr. Sarah Jane Schwarzenberg, umwarimu w'indwara z'abana muri kaminuza ya “University of Minnesota Masonic Children's Hospital” akaba n'umwe mubagize komite y'Abanyamerika yita ku mirire avuga ko amashereka akwiye guhabwa abana bakivuka kugeza ku mezi 6. Yakomeje avugako nyuma y'ayo mezi 6 amashereka aba atagitanga intungamubiri zikungahaye kuri iron na zinc kugira ngo umwana abashe gukura, bityo amashereka akaba akwiye kunganirwa n'aya mafunguro mugihe umubyeyi ashaka gukomeza konsa umwana we, cyangwa agatangira kugaburirwa indyo yuzuye ikungahaye ku birinda indwara(imboga n'imbuto), ibitera imbaraga(ibinyamafufu)n'ibyubaka umubiri(amafi, indagara,inyama,….).

Akomeza avugako ibiryo bya mbere bakwiye kugaburira umwana bikwiye kuba akungahaye kuri zinc na iron , inyama ziseye ,ibinyampeke(ingano ,uburo…) kuko byuzuyemo intungamubiri zikuza ubwonko.

Schwarzenberg yavuze ko umwana aba acyoroshye mu mezi make abanza ku buryo utamuha ibintu bikomeye.akomeza avuga ko ubwonko bw'umwana vuba vuba hagati y'umwaka 1 n'imyaka 2, ko ari ngombwa ku muha indyo yuzuyemo ubuzima.

Ubushakashatsi bwerekanye ko amafunguro uhaye umwana akiri muto ari ingenzi cyane mu kubaka ubwonko buzima. Ubushakashatsi bugaragazako aya mahirwe yo gutuma ubwonko bukura mu minsi 1000 ya mbere iyo agucitse, nta yandi mahirwe uba uzagira ngo ugaruke ubikore kandi yarakuze. Bakomeza bavuga ko amafunguro akungahaye kuri iron ari ingenzi mu kubaka ubwonko bugashobora gutekereza byihuse.

Aba bahanga bavugako aho kugaburira umwana ibiryo akunda, ko ahubwo ari ingenzi kugenzura niba ariye ibiryo birimo intungamubiri kuko bituma agira ubuzima bwiza.

www.health.com
[email protected]

Urutonde rwa polisi 10 za mbere zikora neza kurusha izindi muri Afrika, n’icyenda zikora nabi hanyuma y’izindi.

By Adolphe Mitali
Abayobozi ba Polisi y’U Rwanda, yabonye umwanya wa 2 mu gukora neza , muri Afrika. Urutonde rukurikira rwakozwe n’ikinyamakuru Africa news, kigendeye ku bushakashatsi bukorwa buri mwaka n’ibigo IPSA (International Police Search Science Association) na IEP,(Institut pour l’Economie et La Paix) bigenzura ibikorwa bya za  polisi ku isi yose. Ku bihugu byakozweho iperereza, Igihugu cya […]

Hope Foundation to support First borns from vulnerable background

By Nicodeme Nzahoyankuye
Hope Family foundation is  a not profit  christian charity organisation founded last year 2017 by 4 young Rwandan Christians namely Jacques Ruhorimbere(President),UMURISA Aime,Badadiya Ene and  Makombe Aline. with the aim to release  vulnerable families from the inner poverty,and support them financially,psychologically and spiritually starting with the first borns children as the way of  boosting family’s  welfare. […]

Ubufaransa:Ngo abapolisi 200 nibo bacengejwe muri kiliziya ngo bavumbure abasambanya abana bato.

By Adolphe Mitali
Nyuma y’ibyakomeje kuvugwa kuri bamwe mu bapadiri bagaragayeho ibikorwa byo gusambanya abana bato b’abahungu, magingo aya Polisi y’igihugu cy’U Bufaransa yafashe icyemezo cyo gucengeza abapolisi 200., mu dutsiko dushyigikira  iryo yangiza ry’abana bato, ibyo bikayishoboza gufata bamwe mu bakoraga ibyo bikorwa. Nkuko byatangajwe n’ikinyamakuru  secretnews, cyo kuwa 08/03/2018; ngo intego ya Polisi yari iyo gucengera […]

Tumenye bumwe mu buryo impano yo kumenya ikorana n’iyo gukiza indwara.

By Adolphe Mitali
Charles na Joyce Sibthorpe, bayobora itorero Living Waters Church Muri uyu mwandiko nifuje kuvuga kuri imwe mu mpano ya Mwuka Wera, ikoreshwa mu materaniro, impano itavugwaho rumwe, kuko nkuko bizwi abantu bose ntibemera iby’impano zo gukiza indwara  gukora ibitangaza, ubuhanuzi , kuvuga mu ndimi zitamenyekana nkuko amatorero yemera ukubyarwa ubwa kabiri,(Born again churches) abyemera. Muri […]

Nyuma y'amarira menshi nawe Imana yagusetsa

By Niyondora Vedaste

Maze Eli aramusubiza ati : « Genda amahoro. Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wayisabye.” 1Samweli 1:17

Uyu mubyeyi Hana yashyingiranywe na Erukana nk'uko n'abandi bashakana babaho bategereje umwana umwaka wa mbere urashira bakomeza kwihangana, ariko imyaka ibaye myinshi Erukana yishakira Penina kandi kubw'umugisha wa Penina arabyara binabera ingorane Hana kuko mukeba we byamuhesheje kujya amukina ku mubyimba.

Uko umwaka utashye yajyaga amucaho agiye gutamba ibitambo ajyanye n'umwana n'umugabo we ari nawe mugabo wa Hana, nawe tekereza nk'ukuntu yanyuraga ku irembo kwa Hana uburyo yakoreshaga uko ashoboye ngo Hana amenye ko Penina ahanyuze byarashobokaga ko hari n'iyindi myitwarire yagiraga ikakaye kugira ngo yumvishe Penina ko ari ingumba we atabyara!

Nyamara ni Imana ubwayo yabikoze imuziba inda ibishaka. Umwanditsi niwe wagize ati: “Ariko igira icyo yitumye ninde wabasha kuyivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze nicyo ikora.” Yobu 23:13

Rero mu bushobozi ububasha n'ubushake bwayo yashoboye kumuziba inda ariko nanone Imana ishimwe ko yari yarateguye umunsi wo kumuhoza amarira. Imana ishimwe ko mu marira menshi ya Hana mu bwihebe no gutekereza ko ahari azapfa nta kana, mu bukure no mu gahinda umuntu atarondora Imana yamusekeje nukuri ikamuha Samweli

Mwenedata hari igihe ugeramo ukabona ko ntacyo kuguhumuriza gihari, imfatiro zawe zikamera nk'izinyeganyejwe aho wakaboneye ihumure ukahahangayikira ariko ndagira ngo nguhe ihumure. Nyuma y'uburibwe bwa Hana habayeho guseka.
Mu bushobozi Imana ifite harimo no kukunezeza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko atari ko bizaba kubategereza Uwiteka ko ntawe uzakorwa n'isono kereka abava mu masezerano nta mpamvu nibo zizakora. Zaburi 25:3

Icy'ingenzi ni ukuguma mu masezerano ukihangana ugategereza gutabarwa, birashoboka koko ko ntacyari kikiguhumuriza wari ugoswe n'ubwihebe ariko ni ukuri Imana yiteguye gukora ibirenze ibyo utekereza, reka kwiiheba wizere uzabona kugira neza kw'Imana kandi nawe izagusetsa.

M.Claire [email protected]

Hahirwa uwo ibya Yesu bitazagusha- Ev Ernest RUTAGUNGIRA

By Liliane Kaliza

"Hahirwa iwo ibyanjye bitazagusha” ubu ni ubutumwa Yesu Kristo yahaye Yohana umubatiza, ubwo yari mu nzu y'imbohe.

Yohana Umubatiza yitanze ku murimo w'Imana ku buryo bugaragarira buri wese, kandi yari inshuti ya Yesu, nyamara igihe cyo kugeragezwa kwe ashyizwe mu nzu y'imbohe, Yesu ntiyagira n'icyo akora ngo amufunguze, ahubwo amutuma ho ati “Nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Kandi hahirwa uwo ibyanjye bitazagusha.” Matayo 11:4-6.

Muri rusange abantu turemwe kimwe, tubabara kimwe, ndetse nta wifuza kubabazwa, gusa kuko turi mu isi ibigeragezo bijya bitugeraho, ibyatewe n'ibiza, ibyatewe n'imiterere y'ubuzima tubayeho cyangwa se ingaruka z'ibikorwa by'intoki zacu n'ibindi. Ibi bigeragezo rero hari n'ubwo biza byisukiranya, kimwe kitararangira hakaza ikindi gutyo gutyo, rimwe na rimwe twaba tuyobowe n'amarangamutima tugakeka ko uko kugeragezwa ari ibihano by'Imana, ndetse bamwe bakibwira ko uwubaha Imana cyangwa usenga atajya ageragezwa.

Ariko uko si ukuri, abakiranutsi n'abanyabyaha bose bibageraho ntawe Imana yigirizaho nkana kwa muganga ntihajyayo abakiranutsi gusa, gupfusha bireba bose, ubukene, ibihombo, komera rero kuko nta kigeragezo kibasha kutugeraho kitari rusange ku bantu, kandi Imana ni iyo kwizerwa ntabwo ijya yemera ko tugeragezwa ibirenze ibyo twakwihanganira, ikigeretse kuri icyo iyo ibonye dukomerewe iducira akanzu kugira ngo tubone uko tubasha kubyihanganira (1 Kor 10:13)

Tugaruke ku bantu bubaha Imana, iyo igihe cyo kugeragezwa cyageze ntabwo ubucuti dufitanye n'Imana muri icyo gihe butuma itwumvira ngo ikureho ibyo bigeragezo, ni nako Yohana yatekereje mu ijambo twahereyeho, yihamirizaga neza ko nta rubanza rubi afite imbere ya Yesu rwatuma amutererana, akamuheza mu nzu y'imbohe bituma atuma kuri Yesu ngo "Ese ni wowe ? cyangwa dutegereze undi ?" Ibi bishatse kuvuga ko atiyumvisha ukuntu Yesu uzi ubwitange bwe yamutererana bene ako kageni.

Icyatangaje abantu ni uko nyuma y'uko Yesu yakiriye ubwo butumwa bwa Yohana yamuhamirije ko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza ariko ntiyigere amukura mu nzu y'imbohe, ahubwo yakomeje kwikorera umurimo wamuzanye, kugeza n'igihe Yohana yaciwe igihanga, umurimo w'Imana urakomeza. Bitwereka ko kugeragezwa kwacu bitajya bikanga Yesu na gato kuko aba azi impamvu.

Yohana yari ageze ku munsi mubi, ariko nta cyaha yari afite imbere y'Imana. Ndagira ngo nongere mbibutse ko inzira y'umubabaro yanyuzemo itari yasibama ndetse si nawe wayiharuye, mbere ye benshi bari barayinyuzemo ndetse na nyuma ye benshi mu bakiranutsi bakomeje kuyinyuramo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona abakiranutsi benshi bageragejwe kandi Imana igasa n'ibateye umugongo.

Yobu yarageragejwe ubwo Satani yamusabaga Imana ikamutanga, abana be bagapfa n'imitungo ikamushiraho, umubiri ukarwara ibibembwe. Ni yo Petero yanyuzemo kugera ubwo yabambwe incuri ku musaraba. Sitefano bamwicishije amabuye n'abandi...Bitandukanye na ya myumvire y'uko hageragezwa abanyabyaha, ahubwo Bibiliya yo yerekana ko ahubwo Abakiranutsi bo Satani ahora abapimisha amakuba n'ibyago byinshi (Zab 34:20).

Yesu rero atuma kuri Yohana ati "Hahirwa uwo ibyanjye bitazagusha." Nta kabuza inzira ijya mu ijuru izabonekamo inzara, uburwayi, gupfusha, gukena, gufungwa, kutitabwaho n'ababyeyi n'ibindi bibabaza umubiri ariko humura Yesu aragukunda. Umuririmbyi w'indirimbo ya 70 mu z'Agakiza yaravuze ngo "Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa Imana izakurinda." Humura ntabwo Imana izakubabaza iteka ni ubihagararamo neza nyuma hari ingororano z'abanesheje.

Birashoboka ko usoma iyi nyigisho uri mu bigeragezo bigukomereye, ndetse wabuze uko ubyitwaramo, akazi wakoraga kahagaze, urageragezwa n'ab'akagombye kugukomeza cyangwa kugufasha uru rugendo, ariko icyo Imana igusaba ni uguhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani we arashaka ko ucumura ku Mana, ngo ugaragarwe ho umugayo, ndakwinginga ngo wihangane kuko uzanesha, n'ubwo bitoroshye bene data, Imana yo iratubwira ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye y'uko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Yakobo 1:2-4.

By Ernest RUTAGUNGIRA

Nuko, nuko mugaragu mwiza ukiranuka!( igice cya kabiri)

By Liliane Kaliza

Dushakashake kumenya Imana kurushaho n'ibyo ishima binyuze mu materaniro yera, kumva ijambo ry'Imana aho ryigishwa, kwiga bibiliya, gusenga kandi dushakisha uko Imana yaza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Tuzirikane ko umwanya w'icyubahiro wose turiho ari ukubera Imana yo soko y'ibintu byose nkukoYakobo abivuga agira ati: “gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'umucyo udahinduka, cyangwa ngo agire igicucu cyo guhinduka” (Yakob 1:17).

Ntitugashake kumenyekana cyane, ahubwo tube nk'umusamariya, uwo niwe wagaragarije umuntu impuhwe nyuma y'uko ab'imbere bari bamutereranye (Luk 10:30–37). Dukore dukurikije ukuri kw'ijambo ry'Imana. “Tugomba kunezeza Imana kuruta kunezezaabantu” (Ibyak 5:29).

Mu mibereho yacu ya buri munsi turebe kuri Yesu kandi twige kwicisha bugufi kuruta ibindi byose twakwitekerereza ko bikwiriye gukorwa mu buryo twatekereza ko dukorera Imana.

Byose bihurira mu ijambo rimwe ngo “ ukunde Uwiteka n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda (Marik 12:30–31).

Bityo imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, abagaragu beza kandi bakiranuka igihe cya none, bazabwirwa aya magambo ngo, “Nukonuko, mugaragu mwiza ukiranuka.”
Twese tumaranishanye imibabaro kubwirana aya magambo!

By BYIRINGIRO Jean Dominique

Kuki ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'akabuto ka sinapi?

By Sophie Bakwiye

Umwami Yesu yakoresheje akabuto ka sinapi ashaka ko abigishwa be bamenya ukuri .Yashakaga kwerekana icyarimwe ubwami bw'Imana icyo ari cyo n'ukwizera dukwiye kugira.

Imbuto za sinapi ni imbuto nto cyane. Zishobora kugira amabara atandukanye:Umuhondo umweru n'umukara bitewe n'urubuto wateye uko rwasaga. Izi mbuto zimera nko mu minsi 10 iyo zatewe ahantu heza.

Mu butumwa bwiza bwa Luka hagereranya ubwami bw'Imana n'akabuto ka sinapi:
“Nuko arabaza ati “Mbese ubwami bw'Imana bwagereranywa n'iki, cyangwa nabushushanya n'iki? Dore bugereranywa n'akabuto ka sinapi, umuntu yenze akakabiba mu murima we, kagakura kakaba igiti maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu mashami yacyo.”(Luka13:18-19)

Dushobora kwibwira icyo yashakaga gusobanura ku bwami bw'Imana:

Ugukwirakwira k'ubutumwa bwiza mu isi bwatangiriye ku ntumwa za Yesu.
Ugukura kw'itorero, aho ritangirana n'abantu bake bakwirakwiza ubutumwa bwiza , bikarangira abantu benshi bakijijwe.
Ugukura ku mukristo, utangirira igihe yakira imbuto y'ubutumwa bwiza bw'agakiza, agakura agasa na Kristo.

Nta n'umwe utangira ubuzima bw'ubukristo atunganye kandi yizeye agakiza.Twese dukeneye guca mu nzira yo kwiyeza , tugakura mu by'umwuka kugera igihe Yesu azazira.(Abafilipi1:6)

Kugira ukwizera kwavanaho imisozi

Yesu yakoresheje akabuto ka sinapi kugirango atwigishe ibyerekeye ukwizera. “Maze intumwa zibwira Umwami Yesu ziti “Twongerere kwizera.” Umwami ati “Mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu mukuyu muti ‘Randuka uterwe mu nyanja', na wo wabumvira.(Luka17:5-6)
Abakristo benshi ku isi hose ntibasobanukiwe ukwizera icyo ari cyo, ariko mu rwandiko rw'Abaheburayo hatubwira kwizera icyo ari cyo:
“Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ni ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri.”(Abaheburayo11:1)

Ukwizera kwerekanywe n'umuntu witwa Aburahamu:

“Aburahamu arahaguruka aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse….”(Itangiriro12:4)
“Nuko yizera Uwiteka, abimuhwaniriza no gukiranuka”(Itangiriro15:6)
“Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza.”(Abaroma4:20-21)
Kwizera ni ukwizera Imana, ntushidikanye kubyo yavuze n'ibyo utareba. Yesu yagize ati:
“Arabasubiza ati “Ni ukwizera kwanyu guke: ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti ‘Va hano ujye hirya' wahava, kandi ntakizabananira.(Matayo 17:20)

Ukwizera gutangirira kuri bike ariko kukagera kuri byinshi

Yesu yavuzeko ubwami bw'Imana ari nk'akabuto ka sinapi gatangira ari gato ariko iyo gakuze inyoni ziza kwarika mu mashami yako.
Abakristo bakuriye mu mwami Yesu bagaragaza icyubahiro cy'Imana.Bagaragara nk'urumuri mu mwijima, bakayobora abandi igikwiye bagendeye ku ijambo ry'Imana. Yesu yagize ati:
“Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru.”(Matayo5:14-16)

Nitugira ukwizera guhamye tuzaba mu mugabane w'abazaragwa ubwami bw'ijuru.

Sophie @agakiza.org

Indangagaciro 7 wakigira kuri Yozefu mu gihe cy'ubuzima bugoye

By Ismael KAYISHEMA

Waba wari wahura n'ingorane mu buzima bwawe? Wenda ukarengana, ukitabwaho nabi ? Ukajyanwa mu rubanza ubeshyerwa? Amakuba n'ibyago mu buzima ntibibura, ubuzima bugerageza kenshi kugukubita hasi ?Kenshi kunyura mu buzima burimo ibibazo byinshi ntitubiha agaciro kuko biba bibabaza ariko hari amasomo meza benshi batibandaho binyuze mu buzima bukakaye banyuramo.

Dore uko Yozefu yasubije bene se bagiye kumusaba imbabazi z'uko bamuhemukiye yarababwiye ati “Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato.” Arabahumuriza ababwira neza.”(Itangiriro 50:20-21)

Uburyo witwara mu bigeragezo nibwo bwerekana uwo uriwe, kandi bigaragaza umubano ufitanye n'Imana uko ungana. Ingorane uhura nazo zose zikwiye kuguha amahirwe yo kugaragaza uko uri mu Mana.
Mu Itangiriro ibice 37, hatubwirako Yozefu afite imyaka kumi n'irindwi yari umushumba aragirana na bene Zilupa na Biluha ba muka se, kuko se Yakobo yamukundaga kurusha abandi bana bose, yari yaramudodeshereje ikanzu ndende.

Yozefu yakunze kujya arota inzozi ze akazibwira bene se bituma bamwanga bagerageza kumwica ngo baburizemo inzozi ze, bashaka ku muta mu rwobo ariko umwe muri bene se ba Yozefu aburizamo uwo mugambi ubwo yabumvishagako kumugurisha n'Abanyegiputa aho kumwica.

Uwiteka yari kumwe na Yozefu

Yozefu yatekerezagako ibye birangiye, ariko Uwiteka yabanye mu rugendo yakoze, kuko Yozefu ageze muri Egiputa ku bw'ukuboko kw'Imana yaje guhinduka umugaragu kwa Potifari, arakundwa. Gusa Yozefu yaje kubeshyerwa n'umugore wa Potifari kuko Yozefu yanze ko baryamana bituma ajyanwa gufungwa.
Hano wakibaza impamvu Imana itatumye Yozefu areka kujyanwa mu nzu y'imbohe?
Kujyanwa mu nzu y'imbohe kwa Yozefu byari inzira yo kuzagera iBwami kuko yahuriyeyo n'abatware b'umwami bafungwanwa nawe, abasobanurira inzozi zirasohora, Uwiteka akomeza kubana nawe.

Ibigeragezo nibiza, ntuzajyee ubyitaho nk'ibije kugusenya ahubwo jya ubiha umwanya nk'umwarimu. Ujye ureba uko ibyiringiro byawe bihagaze kugirango urusheho kugaragaza ukwihangana. Gira gukomeza kumaramaza, uzaguka kugera kukigero gishyitse. Imana igushaka nk'umuntu wayo watojwe.
“Bene Data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato.” (Yakobo 1:2–4)

Nyuma y'imyaka ibiri bamwe bafunganwe ya Yozefu bafunguwe, n'ubwo umwe yavuye mu nzu y'imbohe akicwa nk'uko bari babisobanuriwe, umwe nawe akomeza imirimo ye ibwami. Kuko ukuboko k'Uwiteka kwari kuri Yozefu, Umwami yaje kurota inzozi habura uzisobanura mu bapfumu no mubakonikoni ariko Yozefu arazisobanura, Bitumwa umwami Farawo amukunda amugira umuntu ukomeye ibwami:

Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati “Tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu, urimo umwuka w'Imana?” Farawo abwira Yosefu ati “Kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye, nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvire icyo utegetse, ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba.” Farawo abwira Yosefu ati “Dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose.” Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi” (Itangiriro 41:37)

Kubera ubwenge bwa Yozefu yagiye arokora abantu benshi. Si muri Egiputa gusa kuko yarokoye bene se mu gihe cy'inzara ikomeye.
Mu byago no mu bakuba bitandukanye Yozefu yahuye nabyo, yagaragaje ubunyangamugayo, ubupfura, ubutwari, imirimo ye yose yagaragazaga icyizere afitiye Imana.

Ni ayahe masomo twigira ku buzima bwa Yozefu ?

1. Imigambi y'Imana isumbye kure uko dutekereza
2. Imana iha umugisha umuntu wese wamaramaje kuyikurikira
3. Umubabaro ku bantu b'Imana si mubi buri gihe! Imana ishobora gukoresha umubabaro wawe ishaka gusohoza umugambi mwiza
4. Imana iha agaciro ukwihangana no gutegerereza mu byago
5. Haranira kuba inyangamugayo
6. Umuntu w'Imana wese arangwa iteka no kubabarira n'ubwo bigoye
7. Bigira agaciro iyo wirinze mu mibereho yawe.

Nubwo waba ubabaye aka kanya ariko girira Imana icyizere kuko hari ibyo yakoze

[email protected]

❌