WebRwanda.com

πŸ”’
❌
There are new available articles, click to refresh the page.
Today β€” July 20th 2017Agakiza

Imana yumvira umuntu wayinginze

By Liliane Kaliza

Ezira 8:23, Nuko twiyiriza ubusa, dusaba Imana yacu tuyinginga yemera kutwumvira.
Kugirango twumve neza uyu murongo dusomye
Reka tubanze dusobanukirwe neza mu ncamake igitabo cya Ezira, ubundi iki gitabo kirimo ibice 3:
1. Inkuru z'abantu ba mbere batahutse baza kubutaka bwa Yuda (1:1-2:70)
2. Urusengero rwubakwa (3:1-6:22)
3. Ezira agaruka mu gihugu anatangira kwigisha Abantu.
Twasomye mu gice cya gatatu aho ibintu byari bimaze gutangira kujya mu buryo ubwo barimo gutahuka.

Dusubiye mu gice cya mbere twabonye ko
Ezira 1:1-2
Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'u Buperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'u Buperesi, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore, ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose kandi arandika ati
"Kuro umwami w'u Buperesi aravuga ati β€˜Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ibihugu by'abami bose byo mu isi, kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Buyuda."

Ubu buhanuzi bwahanuwe na Yeremiya ko bazamara imyaka 70 mu bunyage(Yeremiya 29:10) ikindi kiyongereyeho ni uko Yesaya we yavuze n'umuntu uzabusohoza ibyo kuva mu bunyage ari we kuro(Yesaya 44:28), hari abantu benshi Imana yavuze ku byabo cyera ndetse n'igihe bizasohorera biragera ntibabimenya .
Iyo dusomye muri kino gitabo cya Ezira n'uko igihe cya geze batangira kujya gusana aho bazatahukira ,birabagora bahura n'intambara z'abantu batashakaga ko batahuka,muri ino minsi hari igihe satani yitambika mu gihe cyo gusubizwa kwawe

twibukiranye ko nta muntu w'umwanzi wawe uretse abakoreshwa na satani ndetse n'inzandiko zihagarika by'agateganyo amasezerano yawe zikandikwa (Ezira 4:17:24),
Ariko humura ni ibyagatenganyo nyine, Imana yateguye abahanuzi bo kugukomeza ngo ukomeze wubake ko igihe cyo gutaha inyubako cyegereje aho ubona ko bikompeye,nibwo bigiye kurangira nange ndagukompeje nk'umuhanuzi (Ezira 5:1-6)
Wari uziko inzandiko zo kukurengera hari igihe zibikwa ntizibone agaciro kandi zaranditswe cyera, uyu munsi umwami azirebemo aho zibitse mu bubiko aziheshe agaciro (Ezira 6:1-)

Twasomye (Ezira 8:23) nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu ndetse tuyinginga yo kabyara yemera kubumvira, impamvu basenze si uko batari bafite urwandiko rw'inzira ,nuko mu nzira harimo ibintu byo kubitambika bibabuza kwinjira mu masezerano, natwe dufite Imbogamizi nyinshi mu nzira zatubuza kugera ku masezerano yacu .

Ubundi hari igihe imyaka mirongo 70 igera ukabona yarageze neza ukaba utava mu bunyage bitewe n'uko hari imbogamizi mu nzira ndetse n'urwandiko rukwemerera kugenda ruhari, kwinginga Imana byonyine birahagije kuba yakumva ikaba yahagutambutsa, ibyacu biva ku kagezi dusenga imyaka 70 ugereranywa n'igihe cyo gusohorezwa amasezerano, abantu benshi baracyarwana no gushaka inzandiko kandi zaratanzwe cyera ahubwo hasigaye gukura mu nzira ibintu byitambika.

Muhabwe Umugisha mwinshi!!!

AMEN.

Source: NKUNDABAGENZI Gad

Liliane [email protected]

Ubuhamya bwa Pasteur MUGABO Alexis, uko yakiriye Agakiza nyuma yo gusambana akiri muto (igice cya mbere)

By Liliane Kaliza

Nitwa Pasteur MUGABO Alexis, navukiye mu muryango wifashije, nkura mbona bafite uburyo, twari umuryango ukomeye cyane, nkura nsanga turi abana icumi ari njyewe muhererezi, noneho ntangira gukunda amafaranga nkiri muto kuko iwacu bari bayafite, aho nyabonye nkayafata ntibambuze kuko nari bucura kandi nari nkunzwe cyane, urumva nawe umwana muto aba akunzwe n'ababyeyi cyane, ayo mafaranga rero narayafataga nkayajyana mu byaha byinshi birimo n'iby'ubusambanyi kuko ninjiye mu byaha nkiri muto ,naragiye ndasambana ariko nari mfite inyota yo kugirango mbone uburuhukiro nubwo nari ntarabubona.

Mu myaka 15 nari mfite ibyaha bitatu byari byarambase ku buryo bukomeye birimo icyaha cy'ubwibone kuko nabonaga ababyeyi banjye bakomeye ndetse na bakuru banjye ari abasore cyane, bikantera ubwibone bukabije, kuko iyo nagendaga mu nzira abantu barakebukaga bakandeba bose, icyaha cya kabiri nari mfite muri iyo myaka ni ubusambanyi, ubu busambanyi bwarambase nsambana n'abana tungana bakiri amasugi, igihe kigeze ntangira kwibaza nti ese ko nasambanye n'abakiri abakobwa uwajya gushakira ku bagore.

Ubwo nagize iryo rari ryo kwifuza gusambana n'abagore, ubwo ntangira gutereta umugore umwe ariko birangira tudasambanye, icyaha cya gatatu nari mfite iwacu bari baranyigishije ikintu kitwa amoko, nar narigishijwe amoko ku buryo nari nzi gutandukanya umuhutu n'umututsi, ibyo byaha kandi nabikoraga ndi umu karisomatike w'imbere cyane ariko ntibimbuze kujya mu byaha nk'ibyo kandi nkiri muto.

Igihe kimwe rero maze kugera mu myaka 17, icyo gihe nari ndangije amashuri abanza , umwami Yesu aza kunshaka njye nari ngiye gushaka abo dukina umupira, nyura ahantu bacanye amashara yaka umuriro mwinshi cyane, nyuze aho hantu umuriro usa n'untwika urankurura ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo hari umuriro uzarya abanzi b'Imana, rirakomeza riti uzi yuko uzaba mu muriro urenze uwonguwo uri kubona?

Ubwo narakomeje njya gukina ariko ngeze aho numva mbuze amahoro ndataha njya kuryama nkomeza kumva mbuze amahoro, nkumva umutima uri kumbwira ngo icyiza ni uko wakizwa ukabona amahoro, ubwo hari mushiki wanjye wari warakijijwe cyane, yagiraga imico myiza, maze kumva ijwi rinsaba gukizwa natekereje kujya gusengera hafi y'iwacu ariko natekereza ko aho hantu hasengeramo abatwa nkumva ncitse integer, iryo joro ryose sinasinziriye rero naraye nicaye bigeze mu ma saa saba nibwo nagiye kureba wa mushiki wanjye mu cyumba mutekerereza ibyambayeho ansaba ko ejo tuzajyana gusenga.

Bwaracyeye turagenda tugezeyo umwigisha yigisha kuri njyewe gusa, yavuga akavuga umusambanyi, umunyamoko, umwibone, sinjye wabonye ahamagara abihana, ndagenda baransengera ndakizwa nizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ndagenda nsaba imbabazi ba bakobwa bose nasambanije mbabwira yuko nahindutse, ndokoka gutyo ku myaka 17 gusa.

Nkimara kwakira Yesu icyo gihe hari mu mwaka w'1994 numvise amahoro atashye mu mutima wanjye, ntangira kwishima no guseka,ndahinduka mu buryo bukomeye, ntandukana n'abo twasambanaga ndetse n'abo twagendanaga, y'ibyumweru bibiri nkijijwe rero nibwo Genocide yakorewe abatutsi yahise iba.

Ntuzacikwe n'igice cya kabiri kirimo uko Pasteur MUGABO Alexis yarokotse Genocide yakorewe abatutsi mu buryo bukomeye...............

Liliane [email protected]

Ntugapfukirane impano ikurimo kuko ari ubutunzi wahawe

By Ernest Rutagungira

Abaroma 12: 6-8 Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugire umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agire umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agire umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugire atikanyiza, utwara atwarane umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe.

Nk'uko umwuka wera agenda atwigaragarizaho mu buryo butandukanye, ni nako impano aduha zirushaho gutandukana ariko zose zikadufasha kugera ku mugambi n'umuteguro by'Imana, bityo umuntu wamaze kwisobanukirwa, akamenya neza ko afite ibimenyetso by'impano iva ku mana, yakagombye kwambara imbaraga zo Kwizera, akakira ko Imana igiye gukorera muri we, ndetse ikamukoresha iby'ubutwari, Gusa ibi siko bigenda kuri twese kuko hari abo usanga Satani atera ubwoba, bugatuma bapfukirana impano zabo cyangwa bakazizimya ntizibashe kwaka.

Intumwa pawulo yandikiye timoteyo ( 2 Timoteyo 1:6-7) amwibutsa gusesa impano y'Imana imurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza nawe, ibi yabimubwiraga kuko yari asobanukiwe neza ko hari imbaraga zishobora kumurwanya zigatuma impano zimurimo zidakora, Ubu butumwa natwe buratureba, Twahawe impano zitandukanye z'Imana bity Satani ntabwo akwiye kudutera ubwoba, Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda.

Benedata, Imana yaduhamagaye ni iyo kwizerwa kandi ni nayo izadushoboza, muri wowe harimo ubutunzi bwinshi harimo impano z'Imana nyinshi kandi Imana yifuza ko zikorera ubwami bwayo, Birashoboka ko ujya wiyumvamo umuhamagaro wo kubwiriza ubutumwa bwiza, birashoboka ko ujya wiyumvamo kuririmbira Imana, Wikwemerera imbaraga ziza mu mutima ko zigukanga Oya, Nawe Imana yagukoresha, Rwanya Satani utere intambwe yo kugerageza amahirwe yawe, Sesa impano zikurimo zake, kandi Imana izagushoboza.

Kudakoresha impano yawe bituma uhorana ubwoba, bikagutera gusubiramo ibyo abanda bakoze, ukamera nk'ugendana fotokopi ( photocopy), Uwo mwuka ukwiriye kuwanga, wambare umwuka w'Imbaraga wahawe wingire mu muhamagaro wawe Neza.

Yesu abahe umugisha Ernest RUTAGUNGIRA

ADEPR Gihundwe harategurwa igiterane kizahuriramo Korari ebyiri z'ubukombe muri ADEPR n'umuramyi Simon Kabera

By Niyondora Vedaste Christian

Ku gicumbi cy'itorero rya ADEPR mu Rwanda i Gihundwe hateguwe igiterane cy'amashimwe, cyateguwe na ADEPR Paruwasi Gihundwe. Kizaba kuva kuwa gatanu taliki ya 21 kugeza ku cyumweru taliki ya 23 Nyakanga 2017.

Iki giterane kizamara iminsi itatu nk'uko twabivuze haruguru, gifite intego igira iti Β« Kwibuka iminsi ya cyera Β». Iyi ntego iboneka muri Zaburi yi 143.

I Gihundwe hihariye igice kinini cy'amateka ya ADEPR mu Rwanda, kuko ni ho abamisiyoneri batangije itorero ADEPR mu Rwanda babaye bwa mbere, ndetse akaba ari ho habonetse umuyoboke wa mbere w'umunyarwanda. Nyakwigendera Past. Rudoviko Sagatwa ubwo yemeraga kubatizwa yahise yemera no gutanga ikibanza cyo kubaka mo urusengero, hari mu mwaka w'1940. Urwo rusengero rero, ni rwo ruzabera mo iki giterane.

Past. Sagatwa Ludoviko na Aluard Lindskog wamubatije

Nyakwigendera Pasiteri Rudoviko Sagatwa wasize abibye imbuto nziza

Itorero rya ADEPR rikimara kuvuka i Cyangugu nk'uko hitwaga icyo gihe, hahise havuka korari ya mbere yitwa Bethania, ikaba yarakoze akazi katoroshye mu myaka yose ADEPR imaze mu Rwanda, ni yo yaririmbye indirimbo abantu benshi bazi ariko batazi inkomoko yayo ivuga ngo Β« Umuriro wa Pantekote uhore waka ku gicaniro.Β» Iyi korari iracyariho na magingo aya.

Korari Bethania ADEPR Gihundwe

Mu murimo ukomeye korari Bethania yakoze ifatanije n'itorero rya ADEPR i Gihundwe havutse mo indi midugudu myinshi ndetse n'amakorari atandukanye, akaba ari nayo mpamvu uwavuga ko imidugudu ndetse n'amakorari bibarurirwa muri ADEPR uyu munsi ari aho byose bikomoka ataba abeshye. Mu makorari abitse amateka menshi y'iri Torero hirya gato ya Bethania haza korari Hoziana yo muri Paruwasi ya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Nayo iracyaririmba na magingo aya.

Korari Hoziyana ADEPR Nyarugenge

Iki giterane giteye amatsiko n'ubwuzu ku bakunzi n'abayoboke ba ADEPR, kuko kizahuza izi korari zombi z'ubukombe muri iri torero ndetse n'umuramyi Simon Kabera nawe umaze igihe kitari gito kimwemerera kwitwa Inararibonye mu mateka y'iri torero nawe azaba afatanya n'izi korari zombi kuramya Imana muri iki giterane.

Umuramyi Simon Kabera na Soliste Claude bafatanya nabo bazitabira iki gitaramo

Rev. Masumbuko Josue kuri ubu uyoboye itorero ry'akarere ka Nyarugenge ADEPR, ndetse na Ev. Mutambuka John ni bamwe mu bavugabutumwa bazabwiriza muri iki giterane.

Rev.Past. Masumbuko Josue

Abayobozi ba ADEPR ku rwego rw'igihugu nabo bazitabira iki giterane !

Niyondora Vedaste [email protected]

Mbese ni iyihe mirire iboneye ku mugore utwite?

By Marthe07

Gutwita bibaho igihe umugore afite umwana munda, ku bagore benshi umwana akurira mu mura cyangwa Uterus mururimi rw'igifaransa.Ubusanzwe umwana uvukiye igihe avukira ibyumweru mirongo ine(40) iyo ubibaze mu mezi biba amezi icyenda(9) agabanijemo ibihembwe bitatu: Igihembwe cyambere ni uguhera ku cyumweru cya mbere wasamiyemo kugeza ku cyumweru cya 12,Igihembwe cya kabiri gihera ku cyumweru cya 23 kugeza ku cyumweru cya 28 hanyuma igihembwe cya gatatu ari nacyo cyanyuma ni uguhera ku cyumweru cya 29 kugeza ku cyumweru cya 40. Buri gihembwe kigira umwihariko nibyo uba ugomba kwitondera muri cyo.Kuboneza imirire mu gihe umugore atwite ni ibintu byingenzi cyane haba kuri we ndetse no ku mwana atwite,ndetse muri iki gihe haba hakenewe ibiribwa by'inyongera cyane cyane ibikungahaye kuri vitamine n'imyunyungugu.

Muri iyi nyandiko turagaragaza imirire iboneye ku mugore utwite nka kimwe mubyo kwitaho mu gihe umugore atwite. umugore wariye nabi mu gihe atwite byangiza we ubwe ndetse bidasize n'umwana atwite.

Ubusanzwe umuntu wese aba agomba kuboneza imirire ye mbese akarya indyo yuzuye,igizwe n'ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara.ariko noneho ku mugore utwite hari ibintu byingenzi cyane biza byiyongera ku ndyo yuzuye bidakwiye kubura kuri buri funguro, byose bishobora kutabonekera rimwe ariko nibura hakagira ibiboneka kuri buri funguro ry'umugore utwite.

DORE BIMWE MU BIDAKWIYE KUBURA NIBURA KURI BURI FUNGURO RY'UMUGORE UTWITE

1.Avoka kuyirya utwite nibyiza cyane ko ifite umwihariko wo kuba ikungahaye kuri vitamine zose uko ari 11 ikagira n'imyunyungugu itandukanye twavugamo nk'ubutare,Potasiyumu,Cupper,….Avoka kandi ikungahaye ku binure byiza bifasha mu kubaka uruhu n'ubwonko by'umwana.avoka kandi igira Folate irinda umwana kurwara Neural tube defect .Avoka rero kuko iboneka mu bice byinshi kandi ikaba ihendutse ni byiza kurya nibura avoka imwe ku munsi.

2. Amagi ni ikiribwa gifitiye umumaro ukomeye ubuzima bitewe nuko yujuje intungamubiri zose zikenewe n'umubiri, amagi kuko afite umwihariko agira protein na fat zujuje ubuziranenge , amagi akungahaye kuri Choline ifasha muri byinshi mu mubiri harimo no gufasha ubwonko by'umwana kuba bwubakitse ndetse bukomeye, ikanarinda indwara zifata urutirigongo nka Neural tube defect.

3.Inkeri zaba izitukura cyangwa izirabura ziba zikungahaye kuri vitamine C ifasha mu kubungabunga ubuzima bw'uruhu ndetse ikaba nziza no mu gufasha gukomeza ubwirinzi kamere bw'umubiri ikungahaye kandi k'uturemangingondodo dufasha mu gutoranya ibyingezi mu byowariye ibitari ngombwa bigasohoka mu myanda.inkeri kandi zigira ibyo bita glycemic index yo hasi cyane irinda kugira isukari nyinshi mu mubiri nyuma yo gufata ifunguro ifasha cyane cyane abantu barwaye Diyabete.

4.Imboga by'umwihariko
izifite ibara ry'icyatsi kibisi ni ibiribwa ntagereranywa cyane cyane ku bagore batwite kubera intungamubiri zibonekamo zifite ubushobozi bwo kurinda indwara zitandukanye. Ikindi kandi izi mboga n'isoko nziza ya za Vitamine A,B9,C na K n'intungamubiri zitandukanye ibyo byose bifasha ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi nyirizina.

5.Imbuto zifite amabara atandukanye bamwe mu banditsi bavugako iyo wimenyereje kurya imbuto zifite amabara atandukanye bitera umwana uri munda kuzagira ubushake byinshi bwo kurya imbuto mu gihe yatangiye kurya ariko aha ngo biba byiza iyo uziriye cyane muri cya gihembwe cya 3 twavuze.

6.Ibishyimbo
biba bikungahaye kuri poroteyine n'uturemangingondodo ndetse n'imyunyungugu nk'ubutare na zinc ndetse na vitamin B9 ifasha umwana kumurinda indwara zitandukanye.ziriya fibre ziboneka mu bushyimbo zifasha urwungano ngogozi kurinda uburwayi butandukanye nk'impatwe ndetse n'ubundi burwayi butandukanye bufata amara.ibishyimbo birafasha cyane ku bantu batarya inyama kuko ubasha kubikuramo zimwe mu ntungamubiri wari kubona munyama.

7. Amata n'ibiyakomokaho nka yawurute, ndetse n'amavuta n'isoko nziza ya kalisiyumu ifasha amagufwa y'umwana gukomera igafasha umubyeyi kuringaniza umuvuduko ukabije w'amaraso.

Ntabwo ari amata gusa umugore utwite agomba no kugira ibindi binyobwa afata nk'amazi,Umutobe w'amacunga. Umugore utwite agomba kuzibukira ibisindisha ndetse n'ikawa kuko bishobora kugwa nabi umwana uri munda.
Aho byavuye:www.healthline.com
[email protected]

Before yesterdayAgakiza

Rusizi: korari Bethel A irashimira Imana ko yabigaragarije bikomeye mu giterane bakoreye muri gare

By Niyondora Vedaste Christian

Kuri iki cyumweru gishize taliki ya 16/07/2017, mu mujyi wa Kamembe muri gare nshya y'akarere ka Rusizi habereye igiterane kidasanzwe cyasigiye ab'i Rusizi impamba ifatika mu buryo bw'umwuka iri bubasindagize mu mezi asigaye y'uyu mwaka.

Mu minsi mike ishize ni bwo twabagejejeho inkuru y'igiterane cyagutse cyari giteganijwe kubera muri gare y'akarere ka Rusizi cyategurwaga na korari Bethel A yo mri ADEPR paruwasi ya Kamembe, mu mujyi wa Kamembe. Kuri ubu rero amashimwe ni menshi ku bateguye iki giterane ndetse no ku bakitabiriye.

Ahashyira saa saba n'igice iyi gare yari yuzuye abantu ku buryo butangaje. Ku isaaha ya saa munani ubwo Pastor Canisius Nzabonimpa yaramaze kwegera uruhimbi nk'umuyobozi w'iki giterane, byari bigoye kubona aho wakwikinga akazuba kuko ahari hateganijwe hari hamaze kuzura abantu bahagaze abandi biyicariye hasi ku butaka, bameze nk'abatumva izuba kandi ryari ryinshi cyane.

Abatumirwa muri iki giterane bose barabonetse, by'umwihariko umuramyi Simon Kabera n'itsinda ry'abanyamuziki bakorana, bararirimbye abakabakaba ibihumbi bine bari bateraniye muri gare amarangamutima ababana menshi ndetse na Simon ubwe biramurenga, kugeza ubwo ivi rigera ku butaka kubw'icyubahiro cy'Imana.

Umuramyi Simon Kabera

Agakiza.org tuvugana n'umwe mu bateguye bakanakurikiranira hafi imirimo yose y'iki giterane Bwana Emmanuel Kwizera, yadutangarije ko imitima y'abagize korari Bethel ndetse n'abayobozi b'itorero n'abakristo muri rusange yuzuye amashimwe kubw'imirimo ikomeye kandi itangaje Imana yakoranye nabo kuri icyi cyumweru.

Umushumba w'itorero ry'akarere ka Rusizi i buryo,Umushumba wa paruwasi ya Kamembe hagati, na Past. Canisius Nzabonimpa

Tumubajije umusaruro mu buryo bufatika babonye muri iki giterane, byamugoye kubisobanura, aho yifashishije aka videwo kafashwe ubwo abantu birukaga bajya kwihana mu gihe Ev. Binguyeneza Daniel yari amaze kubwiriza, atubwira ko naho tutakwita ku bindi tukareba abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza byonyine bihagije ndetse birenze uko umuntu yabivuga. Abantu barenga ku 150 nibo babashije kubarurwa mu bakijijwe muri iki giterane.

Ijambo ry'Imana rikora umurimo ukomeye mu mitima y'abantu ako kanya ndetse na nyuma y'igihe runaka umwuka wera akomeza kwemeza imutima, ku buryo utavuga ko nyuma yo kuryumva biba birangiriye aho, ryo rikomeza akazi karyo.

Nta gushidikanya ko iki giterane cyagize umumaro, aha umuntu yakangurira n'abandi bategura ibiterane rimwe na rimwe kujya banyuzamo bakava mu nsengero bakajya gushaka abakeneye ijambo ry'Imana hanze y'urusengero nk'uko Yesu yabikoraga.


Pianiste Bruce acuranga anaririmbana na Simon

Soliste Claude nawe yafatanije na Simon Kabera

Niyondora Vedaste [email protected]

Amakuru mashya y'ubuzima bwa Billy Graham wenda kuzuza imyaka 99

By Tuyishime Malachie

Umuhungu wa Billy Graham Flanklin Graham niwe watangaje uko ubuzima bwa Graham buhagaze, ashimira abantu uburyo bahangayitswa n'ubuzima bw'umubyeyi we ndetse n'uburyo badahwema kumusengera ku manywa na nijoro kugirango Imana imurinde.

Harabura amezi 4 uhereye none kugirango Billy Graham wakoreye Imana igihe kinini yuzuze imyaka 99.
Ku rukuta rwe rwa facebook Flanklin Graham yandikiye abamukurikira uburyo ubuzima bw'umubyeyi we ahagaze.
Franklin yanditse ati β€œAbantu benshi bambajije uko ubuzima bw'umubyeyi wanjye Billy Graham buhagaze. Agiye kugeza imyaka 99 isabukuru y'iyi myaka azayigira mu kwezi k'Ugushyingo, kandi ubuzima bwe bumeze neza nta kibazo cy'ubuzima afite uretse utubazo ducye duterwa n'imyaka ye ikuze.

Franklin n'abandi bakomeje umurimo w'Imana watangijwe na Billy Graham nawe akajya asoma akandika Amen ku butumwa bwiza butambutswa kuri murandasi ku rubuga yatangije atambutsa ubutumwa bwiza.

Gusenga n'ubusabane n'Imana

Billy Graham igihe kinini akimara mu rugo iwe ruherereye muri leta ya Caroline y'Amajyaruguru afite ibyiringiro, kandi agaragaza ko aha agaciro ahantu atuye. Yakomeje gusenga Imana ndetse no gufasha abantu bamusura ababwira ubutumwa bwiza ndetse akomeza kwagura ubusabane bwe n'Imana.

Flanklin yakomeje avuga ko umubyeyi wabo anezerwa cyane iyo bamusuye cyane cyane mushiki wabo akunda cyane Jean Graham Ford, ndetse n'abuzukuru be bakunda kuza kumusura mu mezi y'izuba.

Pasiteri Wilton amaze imyaka irenga 20 asengana na Billy Graham kandi abantu benshi bikabagirira umumaro.
Billy Graham agaragaza ko gusenga n'ubusabane n'Imana bigira uruhare rwo kumufasha mu bihe arimo by'ubusaza.

Billy Graham amaze imyaka irenga 70 atangjie umuryango w'ivugabutumwa Billy Graham foundation Evangelistic Association ufite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kirisitu.

Billygraham.org
[email protected]

UMURIRO UTAZIMA IGIHANO CYO KWIRINDWA_ Igice cya 2 Inyigisho ya Theophile DUSABEYEZU

By Ernest Rutagungira

Mu nyigisho ibanza twari twabasezeranije ko tuzarebera hamwe icyo Bibiriya iwuvugaho iki ku umuriro utazima, mu ri iki gice cya kabiri turizera ko turushaho kumenya byinshi tumenye uko iwusobanura ndetse tunarebe niba koko ni bande bazawubamo?

Dusome: Abaheburayo 10:26-27 β€œNiba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana”.

I. Ibisobanuro

1. Bibiliya Ivuga ko utazima kandi ibiremwa birimo bidapfa: Mariko 9:43-44

Yesu yaragize ati: β€œUkuboko kwawe nikugucumuza uguce. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri Gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwaho rudapfa n'umuriro ntuzime.”

2. Ivuga ko ari ahantu ho kubabarizwa: Luka 16:27-28

Nawe ati: β€œndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite benedata batanu ababurire kugira ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane.

3. Ni ahantu ho kuririra no guhekenya amenyo: Matayo 13:41-42

Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be, bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro. Niho bazaririra bakahahekenyera amenyo.

4. Bibiriya kandi iwita umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana Abaheburayo 10:26-27)

Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana.

II. Ni bande bazajya mu muriro utazima ?

1. Satani n'abamarayika be _Matayo 25:41

…... β€œnimuve aho ndi mwa bivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be (abadayimoni).

2. Urupfu n'ikuzimu. _Ibyahishuwe 20:14

Urupfu n'ikuzimu bijugungwa muri ya nyanja yaka umuriro, iyo Nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri.

3. Umuntu utanditswe mu gitabo cy'ubugingo: Ibyahishuwe 20:15

Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditse mu gitabo cy'ubugingo, ajugunywa muri iyo Nyanja yaka umuriro.

4. Ibyahishuwe 21:8 Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu Nyanja yaka umuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri.

5. Ibyahishuwe 22:15 Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora.

Mu gice cya nyuma tuzareba umusozo n'Inama ijambo ry'Imana ritugira.

MFASHA DUSENGERE ABAMUSHUNGULI BO MU SOMALIYA

By Tuyishime Malachie

β€œIbisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa, yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye.” (Mat.9:37-38)

Mu rwego rwo kwifatanya n'abantu benshi hirya no hino ku isi mu gusengera amoko ataragerwaho n'Ubutumwa Bwiza, mfasha kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Nyakanga 2017 dusengere Abamushunguli bo mu Somaliya.

Mu Somaliya habarirwa abagera ku 31.000, aba bakaba ari abayoboke b'idini ya isilamu. Ururimi rukoreshwa ni Mushungulu

Nta gitabo na kimwe cya Bibiliya cyangwa indi mfashanyigisho ya Gikristo yari yashyirwa mu rurimi bavuga.

INZITIZI

Somaliya ni ahantu hagoye no gukorera ku bakirisitu bikagira ingaruka no ku butumwa bwiza bavuga

IBYIFUZO BYO GUSENGERA

β€’ Imana ihagurutsa abizera hirya no hino ku isi (cyane cyane baturutse mu matorero yo muri Afurika ) ku bashyira inkuru nziza.
β€’ Umwuka Wera agenderera imitima yabo, kugira ngo bahishurirwe Kristo uwo ari we.
β€’ Ko haboneka Bibiliya yuzuye ndetse n'imfashanyigisho za Gikristo mu rurimi bavuga.

IJAMBO RY'UMUNSI

β€œNzagushimisha umutima utunganye nimara kwiga amateka yawe yo gukiranuka.” ( Zaburi 119:7)

Ushobora gusangira aya makuru n'inshuti zawe wifashishije imbuga nkoranyambaga nka www. facebook.com, cyangwa se ubundi buryo bukoroheye, kwigomwa umwanya naho waba ari muto ukazirikana abatarumva Ubutumwa Bwiza mu buryo bw'isengesho ni iby'igiciro cyane mu maso y'Imana. Imana iguhe umugisha!

Ku babasha kumva ururimi rw'Icyongereza mushobora gukurikira gahunda ya buri munsi yo gusengera amoko atarumva Ubutumwa Bwiza kuri http://www.unreachedoftheday.org/ cyangwa http://www.cornerstonenc.org/unreached-of-the-day/
[email protected]

Irani: Abamisiyoneri 4 bakatiwe igifungo cy'imyaka 10

By Tuyishime Malachie

Abamisiyoneri 4 bakatiwe igifungo cy'imyaka 10 muri Irani bazira ibikorwa byo kwamamaza ubutumwa bwiza, mu gihe leta ivuga ko bihungabanya umutekano, muri aba bamisiyoneri harimo umwe wo muri Irani n'abandi 3 bo muri Azerubayijani.

Aba bamisiyoneri baturuka muri Azerubayinani ni Eldar Gurbano, Yusif Farhadov na Bahram Nasibov batawe muri yombi tariki 24 Kamena 2016 ubwo bari bari gushyingira umusore n'umukobwa mu mugi wa Teheraran.

Abashinzwe umutekano bahise batabwa muri yombi bafungirwa muri gereza ya Evin batangira guhatwa ibibazo ndetse babuzwa no gushaka ababunganira mu mategeko. Nyuma y'amezi 4 ariko bemerewe kubonana n'imiryango yabo kugirango imiryango yabo idakomeza kuvuga ko ubutegetsi bwa Irani bwibasira abantu bafite imyizerere itandukanye n'imyizerere ya isilamu imenyerewe muri Irani.

Umuyobozi w'umuryango Christian Solidarity Worldwide Mervyn Thomas yemeje ko ifungwa ry'aba bamisiyoneri ridafite ubusobanuro, yongeraho ko aba bamisiyoneri baturuka muri Azeribayijani badakwiriye gukirikiranwa muri Irani kuko ibyo bakurikiranweho bidahanwa n'igihugu cyabo nkuko n'ibitangazamakuru byo mu gihugu cyabo byabitangaje. Bitandukanye n'ibya Naser Navard we uvuka muri Irani waje kwakira Agakiza yarahoze ari umuyisilamu.

Mervyn Thomas yahamagariye abayobozi ba Irani kugira uruhare kugirango aba bamisiyoneri babone ubutabera, agaragaza ko iki gikorwa kibaye icya 2 kibasiye abakirisitu mu cyumweru kimwe kuko abandi bakirisitu 3 bakatiwe imyaka 10 na 15 bazira kuvuga ubutumwa igikorwa bavuga ko gihungabanya umutekano w'igihugu.

Infochretienne.com
[email protected]

Dore ibintu bitangaje utari uzi ku kinyomoro

By Marthe07

Ikinyomoro ni urubuto rwera mu bice bitandukanye ku isi ndetse no mu Rwanda kiboneka ahantu henshi ariko inkomoko yacyo ikaba ari muri Amerika y'epfo. Ikinyomoro mu miterere yacyo kiburungushuye nk'igi, gikunze kugaragara mu mabara abiri : Umutuku n'umuhondo uretse ko hari n'ibyo usanga bijya gusa n'imizabibu. Iyo ugisatuye imbere usanga ari umutuku ,umuhondo se ndetse kikigiramo n'imbuto z'umukara.

Ikinyomoro ni isoko nziza ya Vitamin A ,Vitamin C,Vitamin E na Vitamin B zitandukanye, gikungahaye kandi ku myunyu ngugu itandukanye nk'ubutare(Iron), potassium na manyeziyumu, ikinyomoro kandi gikungahaye kuri malic acid ndetse na citric acid si ibyo gusa kuko ikinyomoro gikungahaye ku nyubakamubiri ndetse n'ibitera imbaraga . ibi byose turaza kugaragaza icyo bimarira umubiri w'umuntu.

Akamaro k'ikinyomoro.

Ikinyomoro gifitiye umubiri wacu akamaro gakomeye bitewe nuko gikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye ndetse n'ibindi binyabutabire bitandukanye bigira umumaro ku buzima bw'ikiremwamuntu.

Dore ibyiza bitandukanye bizanwa no kurya ibinyomoro:

 Ikinyomoro gifasha mu kurinda no kugabanya ibyago byo kurwara Kanseri kibishobozwa n'uko gikungahaye ku binyabutabire bizwi Antioxidant bifasha mu kubungabunga ubuzima bw'uturemangingo mfatizo twubatse umubiri(Cells) biturinda kwangirika ndetse no kwiyongera birenze ibikenewe nkuko aribyo twabonye bitera Kanseri.

 Ikinyomoro gifasha igogora bitewe n'uko gikungahaye ku turemangingo ndodo dufasha mu kurinda ibibazo bitandukanye harimo igogora, indwara zifata amara n'ibindi si ibyo gusa utu turemangingo ndodo dufasha urwungano ngogozi mu gutoranya iby'ingenzi mu biribwa bigakoreshwa n'umubiri, ibidakoreshwa n'umubiri bigasohoka nk'imyanda.

 Ikinyomoro gifasha amaso kureba neza bitewe n'uko ari isoko nziza ya Vitamin A na Carotene zirinda amaso kwangirika no kubungabunga ubuzima bw'amaso.
 Gifasha mu kurinda ikibazo cyo kubura amaraso kizwi nka Anemia giterwa no kubura ubutare (Iron) mu mubiri, ikinyomoro rero gikungahaye ku butare bufasha mu kongera insoro zitukura ziba mu maraso.

 Gifasha uruhu guhora ruhehereye umuntu agahorana itoto bitewe n'uko ikinyomoro gikungahaye kuri Vitamin C ndetse na Vitamin E zifasha mu kongera Collagen zo mu ruhu kuko iyo ari nyinshi mu mubiri zirinda uruhu gusaza imburagihe.

 Ikinyomoro kirafasha kubantu bashaka kugabanya ibiro bitewe na ziriya acide gikungahayeho zifasha mu gutwika ibinure, aha twabibutsako uburyo bwiza kurusha ubundi bwose bwo kugabanya ibiro ari ugukora imyitozo ngorora ngingo. Mu gihe wariye ibinyomoro rero ugakora n'imyitozo ngorora ngingo kugabanuka kwibiro ni nk'ako kanya.

 Ikinyomoro gifasha mu kugabanya urugimbu mu mubiri mugihe rwabaye rwinshi ibi ikinyomoro kibifashishwa n'uko gikungahaye ku turemanging ondodo nkuko twabonyeko utu turemangingo dufasha mu kugabanya urugimbu rubi tukongera urugimbu rwiza mu mubiri. iyo rero wimenyereje kurya nibura ikinyomoro kimwe kuri buri funguro uba waciye ukubiri n' ibyago byose biterwa no kugira urugimbu rwinshi mu mubiri

 Ikinyomoro gifasha mu kongerera umubiri ubwirinzi kamere bityo umubiri ukagira ubushobozi bwo kurwanya udukoko dushobora gutera indwara zitandukanye mu gihe ubwirinzi kamere bwagabanutse. uretse ikinyomoro kandi n'izindi mbuto zose zibonekamo Vitamin C zifasha umubiri ziwongerera ubwirinzi kamere.

 Kurya ibinyomoro bifasha mu kubungabunga ubuzima bw'umutima ndetse no kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso bitewe n'uko ibinyomoro bikungahaye kuri potasiyumu cyane. Potasiyumu izwiho kugabanya ibibazo bishobora guterwa n'umunyu mwinshi (sodium), harimo gufasha umutima gutera neza no kuringaniza umuvuduko w'amaraso ndetse no kuringaniza amatembabuzi aba mu turemangingo

Ikinyomoro gifite imimaro myinshi ariko iyi ni imwe muri myinshi tutabashije kurondora ntitwasoza tutababwiye ko biba byiza kurya ikinyomora kitarengeje iminsi hagati y'itatu n'ine gisaruwe kuko aribwo ibikigize biba bitarangirika.

Source: www.stylecraze.com

[email protected]

Wubahe so na nyoko - Pastor Desire

By Pastor Desire Habyarimana

β€œWubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha.” (Kuva 20:12)

Kugira ngo umuntu abeho haba harabayeho guhura kw'abantu babiri hanyuma Imana ikaba hagati yabo ikabaha umugisha w'urubyaro. Uwo mwana uvutse afita inkomoko mu muryango kwa runaka na nyirakanaka aho akaba ari naho arererwa agahabwa ubumuntu, indangagaciro nziza, ubusabane, akagira icyizere cy'ejo hazaza.

Iyo umwana atarerewe mu muryango ntagire n'umugisha wo kurerwa n'ababyeyi akenshi akurana ubumuntu butuzuye bityo akaba afite ibyo abura byinshi kandi bizamufasha kubaho mu buzima busanzwe.

Bibiliya yasanze umuntu uko ateye, adashyiriweho amategeko yajya ahora acumura ku nkomoko ye akibagirwa aho Imana yamukuye bitewe n'uko uko umuntu akura agenda yumva ashaka kwigenga.

Hano ndifuza kuvuga ku babyeyi b'uburyo bubiri: Abatubyara mu mubiri nabo dutegekwa kububaha kugira ngo bitazatuzanira gukenyuka, ariko nifuza ko tuvuga ku babyeyi bo mu mwuka.

Umuntu arakizwa akavukira mu itorero runaka bakamurera bakamukuza hanyuma ejo akigomeka kubera kutubaha. Aragenda agacamo abantu ibice kuko yumva we yamenye ibyo abandi batazi agashinga itorero rye ndetse agatwara umubare runaka w'abantu avanye aho yarerewe.

Kuba mukuru, guhabwa impano no kwigenga si byo kibazo. Aho uburyo abasohoka bagenda ntibuzatuma bajyana umuvumo kuko nta mugisha wa kibyeyi bigeze bahabwa? Njye ntekereza ko bibaye byiza uramutse uhamagariwe gukora ibindi nta kibazo ariko birakwiriye ko ugenda ubanje gusezerwaho neza n'abakureze.

Icyo twirengangiza ni uko imbuto yose ubiba ari yo uzasarura kandi Imana izitura umuntu wese ibingana n'ibyo yakoze akiri mu isi. Buri wese utangira umurimo akwiriye kureba urufatiro yubakiraho kuko abenshi bakorera umurimo ku muvumo ni yo mpamvu amatorero ahora acikamo ibice buri gihe.

Birashoboka ko wabyarwa n'ababyeyi cyangwa itorero bafite imyumvire idashobotse ariko ijambo ry' Imana ritubwira kubana amahoro n'abantu bose. Kuko rero Imana ireba mu mutima, iyo irebye igasanga nta bwigomeke burimo nta muvumo wagufata uwo ari wo wose.

Ijambo ry'Imana ryatubwiye impamvu yo kubaha ngo ni ukugira ngo tuzaramire mu gihugu: Burya buri wese agira igihugu Imana yamuhaye. Ibi twabigereranya n'iyerekwa cyangwa umurimo Imana yaguhaye.

Kuki amatorero, abahanzi, abahanuzi, abavugabutumwa, abanyamasengesho, abanyempano zitandukanye bataramira (kurama) mu mpano zabo? Aho ntibaba babiterwa n'umuvumo wo kutubaha ababyeyi bagakorera mu bwigomeke bityo ejo wabashaka ugasanga barazimye cyangwa bahora bacikamo ibice?

Iyo tuvuze kubaha harimo kumvira, gukunda no kuganduka. Niba wifuza kuzakorera Imana igihe kirekire ujye wirinda ikintu cyose cyatuma utandukana n'abandi ubitewe n'ubwigomeke mu mutima. N'ubwo haba hari ibyo utemera, shakisha ukuntu byarangira mu mahoro hanyuma uzagende ufite umutima wera utakurega ikibi. Ibi bizatuma ugira umugisha mu buryo bwose.

Pastor [email protected]

Β« Nzatanga nte? Β» igice cya nyuma

By Niyondora Vedaste Christian

Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo, ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara Abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura Abami n'abatambyi b'Imana ye ari yo na Se, icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose, Amen. "Ibyahishuwe 1:4-6"

Abayobozi twabonye mu bice bibanza bose ni bamwe mu bagize ubwami bwanjye
Uyu munsi turakorana imirimo yose nk'uko byagiye bigaragara,
Ariko ku munsi wo kubumbura cya gitabo, ntibazaza kumfasha kwisobanura
Nzahagarara imbere y'intebe y'imanza njyenyine, cyane ko nta n'icyo kwireguza nzaba mfite.

Si na ngombwa kuburana kereka niburanije kuko Umwami w'abami ubwe ntiyakwirirwa, ibyo nakoze byonyine bizanyereka aho nkwiye kujya.

Ndacyibaza nti nzatanga nte ?

Nzatange nkiri muto se kugira ngo ntazakora ibibi byinshi? Cyangwa nzatange nshaje kugira ngo mbone umwanya wo gukosora ibibi nakoze byose ?

Nzatange nkennye se kugira ngo ntazahemuzwa n'imitungo? Cyangwa nzatange nkize kugira ngo ntazatangana amaganya n'amadeni ?

Nta gisubizo kirimo hose harimo ibibazo.
Abato bafite ibyo basabwa gutunganya kimwe n'abakuze.
Abakennye bafite ibyo bagomba gutunganya kimwe n'abakennye.

Nta kintu na kimwe kitagira rimwe na kabiri(1&2), Igihe cyose nakoraga kimwe hari hari ikindi nari bukore, nk'uko abajyanama ari babiri iyo nabaga numviye umwe nabaga nanze kumvira undi. Ikibabaje unyanga ni we numvira kenshi. Kandi unyanga ni we uzanshyirisha mu rubanza. Kandi umunsi wanjye sinywuzi, icyo nzi neza ni uko nzatanga ariko ndacyibaza nzatanga nte?

None se ubu hari ukundi nzatanga kutari uko meze ubu?
Naba nkize cyangwa nkennye, uko ndi none ni ko nzatanga ?

IGISUBIZO : UKO MEZE NONAHA HATAGIZE IGIHINDUKA NIKO NZATANGA, KUKO NTAZI IGIHE NZATANGA NKWIYE KUBYITEGURA NK'AHO ARI MU KANYA GATO CYANE.

Nkwiye gutegura gutanga kwanjye ubu ngifite ayo mahirwe, ahari ni mu kanya gato kari imbere. Biravuze ngo nonaha ni wo mwanya mfite wonyine wo gutegura umunsi wanjye wa nyuma. Amahirwe akomeye mfite ni uko umunsi nakirijweho amakosa yanjye yose ntazibukwa, mfite amahirwe nonaha yo kugena uko nzatanga.

Benedata turi abashyitsi n'abimukira, ibyo dukora byose birandikwa.
Twari dukwiye kugira umwifato w'abashyitsi tukamenya kuyobora imibiri yacu ngo itadukoresha amakosa nk'uko umwami acunga ubusugire bw'igihugu cye.

Umushyitsi yitwararika muri byose kuko aba azi ko atazatinda, yirinda kugira icyo akosa ho kugira ngo adasiga amateka mabi mu gahe gato gusa. Arihangana, avuga amagambo make, yubahiriza amabwiriza ya banyiri urugo n'ibindi. Iyi si ntikwiye kuducumuza kandi turi abimukira muri yo, tuyifitemo umwanya muto cyane birababaje guhemuzwa na yo.

1petero 2 :11. Β«Bakumdwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Β»

Ahari waba uri mu minsi yawe ya nyuma, ariko isi irakuryoheye itumye urangara wibagirwa ko umubiri uzasubira mu gitaka wavuyemo, ubugingo bugasubira kuri nyirabwo. Hanyuma igihe kimwe ukazabazwa ibyo wakoze byose ukiri mu mubiri, ugifite uburenganzira bwose bwo guhitamo ikibi n'icyiza.

Ejo ntituhazi, igihe cyo kwitunganya dufite ni none, ndetse nonaha.
Β« Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima, nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza Β». Abaheburayo 3 :15

Umuntu yitaba Imana akiriho, iyo yapfuye nyine aba yapfuye ibye biba birangiriye aho, ibisigaye nta bubasha aba akibifiteho namba. Genzura rero uko uyoboye umubiri wawe urebe niba urupfu ruje nonaha utaba ugushije ishyano, nusanga bimeze neza, usenge Imana igufashe ntuzasubire inyuma. Nusanga bitameze neza usabe Imana imbabazi kandi ugire umwete wo gutunganya ibidatunganye.

Imana y'amahoro iduhane umugisha, ikiruta byose tuzabane mu bwami bw'Ijuru. Amen

NIYONDORA Vedaste [email protected]

Nyuma yo gushaka amahoro mu by'isi nkayabura, nayabonye muri Yesu

By Liliane Kaliza

Nitwa Eric Celerier, mu bwana bwanjye nahuye n'ibibazo byinshi kuko ababyeyi banjye batandukanye nkiri muto, ubwo nari maze kugira imyaka10 gusa, nahuye n'ubuzima butoroshye ariko nza kumva abantu bavuga ko Yesu atanga amahoro, naragiye negera padiri kuko nakuze mbona nsengera muri catholique ansaba kwicuza ibyaha byanjye ndabikora kuko muri iyo myaka micye nari mfite nakoraga ibyaha bitandukanye.

Nyuma yaho naje kubyibagirwa kuko maze kugira imyaka 16 gusa natangiye kunywa ibiyobyabwenge cyane kugeza ubwo byari bigiye kunyica, mu gihe nendaga gupfa banjyanye kwa muganga ikubagahu kuko babonaga birangiye ariko nsenga Imana mu mutima ndayibwira nti nunkiza nzagukorera, ubwo namaze gukira rya sengesho ndaryibagirwa ariko ndashima Imana ko yo itaryibagiwe.

Hashize imyaka ibiri, abantu bo mu muryango wanye baje kuntumira ngo tujyane ku kurya ku rusengero rwabo, icyo gihe narabyemeye kuko nakundaga ibiryo cyane,naremeye turajyana ariko Imana yari integerereje ahongaho, ubwo bigishije ijambo ry'Imana ku rukundo rwayo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege atangira guhamagara abatsinzwe n'ijambo ry'Imana.

Icyo gihe umutima wanjye warateraga cyane, nari mfite ubwoba bukabije, ngiy kumva numva ijwi rivugira mu mutima wanjye ngo iki nicyo gihe cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, naremeye ndahaguruka baransengera ya mahoro nahoranye mfite imyaka icumi aragaruka numva nguwe neza cyane.

Ubuzima bwanjye ntibwari bworoshye na gato, ariko Yesu abugezemo bwahise buhinduka, ubu nguwe neza, Imana yampaye umugisha impa umugore mwiza n'abana beza turashima Imana.

Nshuti yanjye amahoro Yesu atanga ni ntagereranwa kandi nawe ushobora kuyabona uyu munsi, emerera Yesu yinjire mu buzima bwawe uraba amahoro masa

AMEN

Liliane [email protected]

Nyuma y'imyaka 15 Korali Impuhwe ibuze abari abaririmbyi bayo 12, yateguye igiterane cyo kubibuka

By Liliane Kaliza

Hashize imyaka 15 Korali impuhwe ikorera umurimo w'Imana mu Ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu mu itorero rya ADEPR , Paruwasi ya Gisenyi , ibuze abari abaririmbyi n'abaterankunga bayo 12 mu mpanuka yabasanze mu rugendo rw'ivugabutumwa ubwo berekezaga mu ntara y'amajyepfo.


Korali Impuhwe mu myiteguro

Amakuru dukesha ikinyamakuru igihe.com avuga ko umuyobozi w'iyi korali RUZINDANA Gad yatangaje ko hateguwe igiterane cy'iminsi irindwi cyo kwibuka abahitanywe n'iyi mpanuka, kizatangira Kuva ku italiki ya 24 kugera kuya 30 Nyakanga 2017, kikazabera ku rusengero rwa ADEPR Gisenyi aho bakorera umurimo w'Imana.

Korali impuhwe irateganya kuzafatanya na Korali Mama Jussi izaturuka mu gihugu cya Tanzaniya , itsinda ry'abaririmbyi bazaturuka muri Kenya , na Korali Bethlehem ya ADEPR Rubavu, iki giterane ngo kizabwirizamo abavugabutumwa batandukanye barimo Rev. Masumbuko Josue , Ev. Pascal Barakagira, n'ubuyobozi bw'Itorero rya Pantekote mu Rwanda ADEPR.


Korali Mama Jussi yo muri Tanzania izaba ihari


Korali Bethlehem ntizahabura

Mu isozwa ry'iki giterane nibwo hazakorwa igikorwa cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 15 ishize abari abaririmbyi ba Korali Impuhwe batabarukiye muri iyi mpanuka. Hakazanamurikwa igitabo gikubiyemo amateka ya Korali Impuhwe n'ibitaravuzwe kuri iyi mpanuka.

Liliane [email protected]

Menya byinshi ku bwonko

By Marthe07

Ubwonko ni urugingo rukomeye muzigize ikiremwamuntu kuko umuntu atabufite ntacyo yashobora gukora bitewe nuko ubwenge n'intekerezo byose ariho bikorerwa ndetse no bukaba buyobora imikorere y'ikiremwamuntu yose ariko kandi biragoye gusobanukirwa imikorere y'uru rugingo kuko arirwo rufite ingirangingo nyinshi kurenza izindi ngingo zubatse umubiri w'ikiremwamuntu.

Kugirango ubwonko bubashe gukora neza hari ibintu by'ingenzi wakora muri byo twavugamo imyitozo ngorora ngingo, kuruhuka bihagije, gukunda kuganira n'abantu b'ingeri zose, kuzibukira ibiyobyabwenge, kwirinda kunywa isukari nyinshi ndetse no kuboneza imirire. Muri iyi nyandiko tugiye kugaragaza imirire iboneye yafasha imikorere myiza y'ubwonko ikanarinda kwibagirwa bihoraho ndetse ikarinda izindi ndwara zitandukanye zifata ubwonko.

Kugirango ubwonko bubashe gukora neza kandi umuntu agomba kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara.ariko kandi hari ibiribwa biba byihariye mu gufasha ubwonko ibyo nibyo tugiye kugaragaza.

Dore bimwe mu biribwa bifasha ubwonko gukora neza:

Avoka: ni urubuto ruhendutse kandi ruboneka ahantu henshi ikaba ibonekamo vitamine E ifasha mu gusukura, gukora neza k'ubwonko ndetse ikanarinda kurwara indwara ya Alzheimer's ifata ubwonko igatera kwibagirwa. Si ibyo gusa avoka ikungahaye kuri Vitamin K ndetse na Folate byose bifasha mu kurinda kwibagirwa birinda kandi kunaga kw'amaraso (coagulation du sang)ibi bikarinda stroke.

Ubunyobwa: bukungahaye kuri Vitamin E nk'iriya twabonye muri avoka ubunyobwa bwo bufite umwihariko kuko ari isoko nziza y'ibinure bikaba ingenzi cyane kuko ari nabyo bikoze ubwonko ahanini, ibi binure kandi bitanga ingufu ku bwonko kugirango bubashe gukora neza ndetse biburinde no kunanirwa vuba.

Ibishyimbo: muri rusange bikungahaye kunyubakamubiri bitanga isukari byitwa gilikose(Glucose) itanga ingufu mumubiri cyane ko ubwonko bukenera ingufu nyinshi kurusha ibindi bice by'umubiri iyo uriye ibishyimbo rero birinda ubwonko kunanirwa.
Amafi: afasha mu kubaka uturandaryi two mu bwonko no kudusukura ndetse tukanakora neza

Sezame: zifasha mu kurinda ubwonko ,zigaha imbaraga urwungano rw'imyakura rukoreshwa n'ubwonko, zifasha umuntu gutekereza vuba, zigafasha gukoresha ubwonko cyane butarananirwa nko ku bantu bagira akazi kabasaba gukoresha ubwonko cyane.

Imineke: itera akanyamuneza, irinda umunaniro, irinda uturwara twa mugitondo nk'amavunane, utuma uhorana itoto ikindi nuko ngo kuba ifasha amaraso gutembera neza mu mubiri bituma umwuka wa mwiza wa oxgene duhumeka ugera neza mu bwonko bigatuma bukora neza ikindi kandi umuneke utanga umutuzo mu bwonko ibishobojwe na Vitamin ikungahayeho.

Inkeri: kimwe n'izindi mbuto zitukura ziba zikungahaye kuri vitamin C ifasha ubwonko kuruhuka, gukora neza no kwibuka. Si ibyo gusa inkeri zaba izitukura cyangwa izumukara zifite umwihariko wo gusohora uburozi bushobora gutera ubwonko kunanirwa no kudakora neza.

Amagi: afasha ubwonko guhora bwiteguye gukora neza, ikindi cyiza ku kurya amagi nuko umuhondo w'amagi ukungahaye kuri Choline ifasha mu guhorana akanyamuneza ku bagore batwite ifasha ubwonko bw'abana bari munda gukura no kwiyubaka

Imboga: zitandukanye nk'amashu, imbwija, amashaza, dodo n'izindi zifite amabara y'icyatsi kibisi ziba zikungahaye kuri Vitamin B zitandukanye zikagira n'imimaro itandukanye harimo gufasha ubwonko kutibagirwa vuba ndetse zinatanga ingufu ku bwonko bukabona imbaraga nkenerwa kugirango bubashe gukora neza.

Ikawa: nkuko tubikesha ikinyamakuru authoritynutrition.com gitanga inama ku buzima n'imirire kivuga ko ikawa ari nziza ku bwonko kuko ibufasha muri byinshi harimo gukora neza, kumva uguwe neza, kuburinda indwara zimwe na zimwe, kurinda umunaniro, kuburinda kwibagirwa n'ibindi gusa ikawa ifite umwihariko kuko uba ugomba kuyifata ku rugero rwo hasi cyane cyane ku bagore batwite n'abana bakiri bato kuko iyo yabaye nyinshi biteza ibindi bibazo twavugamo nko kwiheba, kubura ibitotsi n'umuvuduko w'amaraso udasanzwe.

Ibi nibyo biribwa twabashije kwegeraniriza abakunzi bacu badukurikira ushobora kutabibona byose uko ari icumi kuri buri funguro ariko kandi ntiwaburamo na bike ukaba uciye ukubiri na biriya bibazo byose biba byugarije ubwonko mu gihe butitaweho, tubibutseko mu gihe uru rugingo rudafite ubuzima bwiza na nyirarwo ntacyo abasha gukora neza kuko twabonyeko ari rwo ruyobora imikorere yose y'umubiri.

Aho byavuye: -www.foodmatters.com
- authoritynutrition.com

[email protected]

Ubuhamya bwa NGENDAHAYO Bernard igice cya kabiri Yamaze iminsi 45 atarya

By Liliane Kaliza

Ubu buhamya ngiye kubabwira ni ubwo mu mwaka w'1994 muri Genocide yakorewe abatutsi

Ku itariki ya 12/04/1994 nari narakijijwe naranabatijwe mu mwuka wera, nari ndi ku muntu wari wanyakiriye nari navuye iwanjye kuko nahigwaga, anjyana inyuma y'inzu iwe anzanira ibyo kurya, byari ubugari n'imboga, ubwo ntangira kurya ariko ngeze hagati mbonamo akanyama gato kumye, nibwira mu mutima ko andoze ariko kuko nari nshonje nkomeza kurya, ubwo ka kanyama kari ak'igikona( ikiyoni)

Uwo muntu yagarutse kundeba asanga namaze gufatwa n'umwuma ngerageza kumusaba amazi yo kunywa ariko arayampa ariko ahita anyohereza kuba mu rufunzo rwari hafi aho dusezerana ko azajya anzanira ibiryo ariko duherukana ubwo, nageze mu rufunzo umwuka ampishurira gukoramo uburyamo n'umusego nibera aho, natungwaga n'amazi yo mu rufunzo nayanywaga gatatu ku munsi kuko ariko Imana yari yarantegetse, mba muri ubwo buzima nibanira n'inzoka gusa, yazaga nijoro, mugitondo ikagenda, iminsi 39 nyimara ntunzwe n'amazi yo mu rufunzo gusa.

Ubwo imvura yaje kugwa ari nyinshi, amazi aba menshi mu rufunzo, mvamo njya ku nkengero zarwo, Imana integeka kujya kureba wa muntu ngezeyo nsanga barimo barasaka cyane nihisha ku nsina yari aho bigeze mu ma saa kumi n'ebyiri za nimugoroba interahamwe ziza guca igitoki cyari kiri kuri ya nsina negamiye, mu gihe bagiye kungeraho neza mpamagara Yesu mu mutima ngiye kumva numva amasasu aravuze hafi aho ubwo na bo bahita biruka bansiga aho.

Ku munsi wa 40 natekereje ko Yesu ari bungaburire ndaheba, ku mugoroba ndamubwira nti ntago wangaburiye ariko ndakomeza nihangane, ku munsi wa 41 igihu cyaje mu maso ngira isereri,umutima utera vuba cyane kuko amaraso yari yarangabanutsemo, naje kuziyemeza kujya kwa wa muntu wampaye inyama y'ikiyoni ngo ndebe ko yampa ku biryo arabinyima ariko cyera ka baye umugore we aza kumbona arangaburira ndarya ubwo hari ku munsi wa 46, ndashima Imana ko ibyo biryo ntacyo byantwaye, Imana yandindishije ukuboko kwayo kwiza.

Liliane [email protected]

Yesu niwe buruhukiro n'ubwihisho bwacu

By Ernest Rutagungira

Matayo 11: 28-30 Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura,mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije, n'umutwaro wanjye utaremereye.”

Umwami Yesu ni Umwami w'amahoro, niwe Imana yatanze ngo akize isi, n'ubwo hari benshi bamumenye ndetse bakamukurikira, haracyari umurimo mugari wo kwibutsa abirengagije n'abataramumenya ko ntacyo tugitwawe na Satani, nitumwizera tukamukurikira. Umuhanuzi Yesaya yeretswe umwami Yesu habura imyaka isaga 700 ngo aze mu isi, yandika agira ati β€œAbantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo, Akomeza avuga ngo β€œNuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa Igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese Uhoraho, Umwami w'amahoro ( Yesaya 9:1, 5) nta gushidikanya abo uyu mucyo warasiye bakemera bakava mu mwijima w'ibyaha bahawe uburuhukiro muri Yesu, ubu bafite amahoro.

Bibiriya iduha ingero nyinshi z'abantu bagiye bakira Umwami yesu muribo ubuzima bugahinduka, aha twavuga nka Zakayo wari umusoresha mukuru, gusa mu kazi ke yamburaga abantu, ariko amaze guhura na Yesu, we ubwe yihamiriza ko hari abo yambuye kandi ko agiye kubishyura akanafasha abakene, niho Yesu yatangarizaga isi Yose ati Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye.” (Luka 19:1-10 ) Bene data, kwakira Yesu ni ubuzima, Iyo umwakiriye agukiza mu buryo bwose harimo gukiza Imibiri, imitima n'ubugingo, Nawe numwemerera ubuzima bwawe buraba bushya .

Nta handi twahungira umujinya wa Satani uretse muri Yesu, kuko ariwe wamunesheje akamugira igicibwa maze akireherezaho amahanga yose (Yohana 12:31), muri Yesu tuguwe neza, abo Satani yicishije ubwoba babeshejweho n'impigi z'abapfumu, abo Satani Yeretse ko isi ibarangiriyeho bose Yesu arabashaka ngo abakize, ibiruhije abantu ni byinshi, ibitumye abantu biheba hafi kwiyahura ni byinshi ariko kuko mumenye iyi nkuru nziza nimwumvira umwuka Wera ubabwira ngo musange Yesu ntacyo muzaba, niwe wivugiye ngo mwese abarushywe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, Namwe mumusange ubu kuko urugi rugana iwe rurakinguye kandi ni wowe ategereje.

Imana ibahe umugisha Ernest RUTAGUNGIRA

Ibihimbano by'umwuka Season II Β« ABAYUMBE Β»

By Niyondora Vedaste Christian

Ibihimbano by'umwuka season ni izina ryahawe igiterane mpuzamahanga kiri gutegurwa n'Abayumbe. Biteguye gutaramira abanyarwanda by'umwihariko abatuye umujyi wa Kigali. Iki giterane kizabera muri Foursquare Gospel Church Kimironko kuva taliki ya 26 Nyakanga 2017.

Ese abayumbe ni bantu ki?


abayumbe RDC

Abayumbe ni ihuriro ry'abavugabutumwa bari mu bice bitandukanye by'isi, bakomotse mu gice cy'amajyepfo ashyira Uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo (RDC), abenshi bakunze kwita β€œAbanyamurenge”. Bamenyekanye cyane mu ndirimbo n'imbyino nziza yahawe izina β€œIgisirimba”.

Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa kimwe mu bitangazamakuru byandika hano mu Rwanda, Pasiteri Ndamahizi Matayo yatangaje ko ijambo β€œAbayumbe” ari ijambo ryo mu rurimi rw'igiswahili bahinnye ariko risobanura Wajumbe. Aba bantu bajyana ubutumwa mu ijambo ry'Imana no mu ndirimbo bakaba ari abakristu bakomoka mu moko y' ababembe ,abanyamurenge ,abapfurero n'abarega. Bakaba ari abanyarwanda bahuriye mu gihugu cya Congo kubera amateka, ariko kuri ubu bose bakaba bari hirya no hino kuri uyu mubumbe dutuyeho.


abayumbe bo ku mugabane wa Amerika

Iri tsinda tubibutse ko ribarizwamo na Apostle Serukiza Sostene, Uzwi cyane mu ndirimbo zihimbaza Imana muri ya njyana y'igisirimba, ndetse no mu ijambo ry'Imana ryuzuye mo ubuhanga n'ihishurirwa rikomeye.
Iki giterane mpuzamahanga cyateguwe n'Abayumbe, gitegerejwe n'umubare munini w'abanyarwanda, cyane ko abatari bakeya bakunda cyane uburyo Abayumbe bahimbaza mo Imana by'umwihariko iyo bageze mu gisirimba.

Ku rutonde rw'ibizakorwa kuri muri iki giterane, hari mo Inyigisho mu matsinda atandukanye, ibiganiro mbwirwaruhame, inyigisho z'abavugabutumwa batandukanye, amatsinda y'abaririmbyi n'umwanya w'igisirimba w'umwihariko.


abayumbe basirimba

Iki giterane kizamara iminsi itanu yose, kizatangira taliki ya 26 gisozwe taliki ya 30 Nyakanga 2017. Banyakigali rero ntimucikwe, kimwe n'abandi bose bakunda Abayumbe!
NIYONDORA Vedaste [email protected]

β€œNzatanga nte?” igice cya kane.

By Niyondora Vedaste Christian

Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo, ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara Abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura Abami n'abatambyi b'Imana ye ari yo na Se, icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose, Amen. "Ibyahishuwe 1:4-6"

6. Mfite uruganda

Uru ruganda rwanjye ndukoresha imirimo ibiri ikomeye cyane.
1. Ndukoresha mu gukora isuku mu gihugu cyanjye, nkuramo
Amazi yanduye atagikenewe gukoreshwa (Kwihagarika)

2. Rukanamfasha mu gutegura abandi bami bazima kubwanjye.(Kubyara)

Imirimo y'uru ruganda rwanjye yose ndayishima cyane
Mbona ari kimwe mu binshimisha cyane mu mibereho yanjye yose.

Ku ruhande rwo gukora isuku mu gihugu, uruganda rwanjye
ni ntamakemwa rwose rubikora neza cyane.

Mu ruhande rwo gutegurira Umwami w'abami abandi bazi azimika ku bwanjye,
Umwami w'abami yangeneye inyubako imwe gusa nzajya nkoreramo
Imirimo y'uruganda rwanjye, kandi ampa amabwiriza menshi
Hari mo no kutigera ngira indi nyubako njya gukorera mo imirimo y'uruganda.

Inyubako yanjye nayo, yampaye ibwiriza ryo gutegereza ikabanza ikuzura neza
Nkazayigabirwa ku mugaragaro mu ruhame rw'abandi bami mu buryo bumuhesha icyubahiro(Umwami w'abami,) nkabona gutangira imirimo yanjye
yo gutegura abami bato.

Si ibyo gusa, yampaye n'uburyo iyo mirimo nkwiye kuyikoramo
Kuko sinyikora njyenyine binsaba umufasha, bityo rero anyihanangiriza
Kutabangamira umufasha, cyangwa gukoresha nabi uru ruganda
n'ubwo ari urwanjye ariko si ndi uwanjye ngo nigenge.(Ubusambanyi mu rubyiruko)

Aha rero uruganda rwanjye ruzanteza akaga gakomeye mwa bami mwe,
Inyubako zitaruzura, cyangwa ntanazi niba ari njyewe zagenewe
Sinzikangwa, gusa amaherezo nindahinduka nzahindana.
Nsiga inyubako yanjye nkajya gukorera mu z'abandi kandi kirazira.
Ibi nabyo nintabizibukira nta kabuza nzabizira(Ugucana inyuma mu bashakanye)

Iby'uru ruganda rwanjye byose bikorerwa mu mabanga
Nyamara umunsi umwe bizajya ahagaragara ku manywa y'ihangu,
Kuko hari n'ibyo ntatinyuka kuvuga hano ariko Umwami w'abami
ntazitanya kubishyira imbere ya nyirabyo ku mugaragaro.

Umubare w'abami bato nica batarima kubera uburyo nabimitse mo budasobanutse,
imirimo y'ahiherereye yose igihe kimw izajya ahagaragara.

Gusa uru ruganda rwanjye ndarwishimira cyane,
ndetse mbona nari ndukeneye koko.
Ariko kandi ibyiza byose n'amakosa yose bituruka kuri rwo
byandikwa mu gitabo cy'ubucurabwenge cyanjye
kimwe kizabumburwa na wa Mwami w'abami wanyimitse
nyuma yo gutanga kwanjye. Ariko se nzatanga nte?

7. Inteko ishinga amategeko

Uru ni urwego rukomeye cyane mu bwami bwanjye.
Ni rwo rugena amategeko n'amabwiriza yose mu gihugu cyanjye
Kandi rukagenzura iyubahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa ryayo.
Uru rwego ni rwo rukuriye izindi zose. Uretse ibyatungurana nk'umujura,
Ariko nta kintu na kimwe gikorwa mu gihugu cyanjye kitemejwe n'uru rwego.
Uru rwego ntirurya ruswa. Icyakora rushobora kwibeshya cyangwa kujijwa,
Ariko kandi rugira abajyanama babiri, uyobya n'uyobora.

Ibizankoraho byose bituruka ku makosa y'uru rwego igihe cyose rwumviye
Umujyanama mubi, umwe uyobya kuko aranyanga cyane, nta cyiza na kimwe
Anyifuriza. Niyo mpamvu abacungiye hafi ngo ambuze amahoro, atume nkora nabi akazi kanjye, kuko azi neza ko nyuma yo gutanga kwanjye nzaryozwa byose.
Uyu mujyanama azana imbaraga nyinshi iyo atanga inama ze, kandi ariyoberanya cyane
Ku buryo iyo anganiriza nshobora kwibeshya ko ankunze kandi aba anyohereza imbere aho yateze imitego simusiga yo kunshisha umutwe, ngo nyigwemo narangiza anyishime hajuru.

Undi mujyanama arankunda cyane, ariyoroshya cyane, ntagira umwaga
Atanga inama nziza iyo yabyemerewe, kuko arakomanga, yitwara nk'umunyantege nkeya kandi arusha imbaraga urupfu.

Iyo ansanganye na wa mujyanama mubi, ntiyinjira avugira ku ruhande n'ijwi rituje
Akambwira ko ibyo nkora Atari byo, nyamara ni gacyeya mwumvira. Ibyo bimutera
Agahinda kenshi, ariko kuko umurimo we atari igitugu aranyihorera nkihitiramo ibyo nemeye akaba ari byo nkora. Iyo mirimo yose ikorerwa muri ya nteko rero(Umutima nama)

Iyi nteko rero ndayishima cyane kuko abatayifite babatuka kuba abasazi
Ndayishima cyane kuko muri yo niho hava amahitamo yanjye yose,
Ikibazo ni cyakindi: Ko ibyiza byose n'amakosa yose bituruka muri iyi nteko
byandikwa mu gitabo cy'ubucurabwenge cyanjye
kimwe kizabumburwa na wa Mwami w'abami wanyimitse
nyuma yo gutanga kwanjye, nzatanga nte?

Ndakurarikira kubana natwe mu gice cya nyuma.

Niyondora Vedaste [email protected]

❌