WebRwanda.com

πŸ”’
❌
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayMurukali.com

Uburyo bwiza bwo gutegura isupu y'inyama z'Inka

By Olexa

Inka ni itungo ritanga inyama ziryoha kandi ziribwa n'abantu benshi mu Rwanda.

Hari uburyo bwinshi bwo gutegura inyama z'inka hifashishijwe amavuta, ariko na none ku bantu batayakunda hari ubundi buryo bwo kuzitegura zitogosheje na bwo zikaryoha.

Ubwo tugiye kuvugaho, ni uguteka isupu cyangwa se umufa w'inyama z'inka hamwe n'imboga. Ni amakuru dukesha urubuga www.cuisineaz.com

Ibikenewe

Inyama z'inka, iyo ari ijari (inyama y'ukuboko) biba byiza cyane

Puwaro 2

Puwavuro 2

Ibitunguru 3 binini

Celeri nkeya

Ikirungo cya girofle

Akayiko gato k'ikirungo cya Poivre

Garama 500 za karoti

Uko bikorwa

Fata imboga uzikatemo uduce dutoya tutarengeje cm 2. Karoti zo zisaturemo kane, hanyuma uzicemo na zo uduce twa cm 2.

Kata bya bitunguru byose, hanyuma uminjiremo ikirungo cya girofle

Fata isafuriya nini, ushyiremo inyama z'inka wabanje gusukura, hanyuma woroseho za mboga n'ibirungo, uminjagireho umunyu, ikirungo cya poivre, hanyuma usukemo amazi urengeze gatoya.

Tereka ku muriro bishye. Nyuma y'aho, bikureho ubitereke hasi, niba ukeneye inyama zo kurya zikonje zikureho.

Nurangiza, ongera utereke ku ziko hanyuma ifunguro uritegure rishyushye.

Isupu cyangwa se umufa w'inyama z'inka ni mwiza ku mubiri kuko nta binyamavuta byinshi biba byongewemo, cyangwa se ngo zihindurwe.

Iyo unyweye umufa, uba uhaye umubiri wawe ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, imyunyungugu itandukanye n'izindi ntungamubiri nyinshi umubiri ukenera.

Ibyo guteka byose byavuzwe haruguru wabihahira murukali.com bikakugereho aho uherereye mu Rwanda.

Uko bategura Potage y'ifi

By Olexa

Iyo ugiye hirya no hino muri za resitora zikomeye no mu mahoteli, usanga abantu ari urujya n'uruza bifuza kwifata neza, cyane cyane bigurira bimwe mubyo badakunze kubona imuhira.

Nyamara ntibikiri inzozi kuko birashoboka ko n'iwawe wakwitegurira ifunguro ryiza kandi ryuzuye intungamubiri, Niyo mpamvu tugiye kubagezaho uko wakwitegurira Potage y'ifi.

Ibirungo

β€’ Ifi (filets) 500 g
β€’ Karoti ebyiri
β€’ Igice cy'umweru cyo ku gitunguru cya poireaux
β€’ Ibihumyo (champignons) 100g

β€’ CΓ©leri imwe & Tungurusumu
β€’ Ibirayi 300 g
β€’ Agafu ka fumet de poisson
β€’ 10 cl de cidre brut

β€’ Margarine 20 g;
β€’ 1 pincΓ©e de noix de muscade.
β€’ Umutobe w'indimu
β€’ Umunyu, poivre

Hakunze kubaho ikibazo cyo kubura bimwe mu birungo byavuzwe haruguru, ariko uhahiye kuri murukali.com ushobora kubona ubwoko butandukanye bw'ibirungo mugihe wabuze bimwe ugakoresha ibindi. urug: ushobora kwitabaza Crème flesh na Cube Maggi mu gihe habuze pincée de noix de muscade, cidre brut cyangwa bikaba nta cyo byatwara cyane ku buryohe wifuza.

Uko wategura ibirungo

β€’ Vanga yafu ya fumet y'ifi muri litiro y'amazi nubona byivanze neza, shyira ku muriro.

β€’ Kata ya fi yawe mo udusate duto cyane maze ube utubitse ahantu hakonje ( nko muri rΓ©frigΓ©rateur).

β€’ Hata karoti zawe zikate mo udu-cube duto cyane. Kata cΓ©leri mo uduce duto cyane, kurikizaho gukata za poireaux ( igice cyo hazi gisa n'umweru), ukatemo uduce dusa n'uruziga (rondelles), Hata bya birayi nyuma ubikate mo za cube.

Oza bya bihumyo byawe hanyuma ubikademo uduce (lamelles), usukeho wa mutobe w'indimu.

Uko potage y'ifi itekwa

β€’ Camutsa isafuriya ushiremo margarine,shyiramo bya bitunguru bya poireaux hamwe na za karoti ibigumishe ku ziko iminota icumi, Nyuma shyiramo bya bihumyo na celery ubirekereho iminota itanu ku kariro karinganiye. Aha washyiramo ka kumyu na Poivre.

β€’ Noneho ongeramo ibirayi, muri ya safuriya, ongeramo fumet de poisson na cidre brut none ucane iminota 10.

β€’ Fata ya mafi uyashyire muri iyo mvange,ukomeze ucane nyuma y'iminota ibiri ubonye bimaze guhwana ongeramo ya pincΓ©e de muscade kugirango birusheho guhumura neza, ugumishe ku muriro indi minota ibiri.

Nyuma y'iyi minota hafi mirongo itatu Potage yawe iba imaze gutungana neza noneho ukaba wayigaburira abantu bakuru, by'umwihariko ubutaha tukazababwira uko wategurira abana bato potage.

Niquita/ murukali

Menya akamaro amata agirira umuntu uyanyweye

By Olexa

Amata ni ikinyobwa gifite intungamubiri nyinshi cyane zikenewe mu buzima nubwo abantu benshi basigaye bayashyira ku ruhande bakifatira ibindi binyobwa nyamara ibirusha amata akamaro mu buzima ni bike.Amata agizwe n'intungamubiri nyinshi harimo nka vitamine b2,vitamine b5,vitamine b12,vitamine d,n'ibindi binyabutabire by'ingirakamaro nka calcium,magnesium na selenium.

Hano hari akamaro amata agirira umubiri w'umuntu uyanyweye:

Vitamine D igira uruhare mu gukura kw'ingirangingo(cells) ndetse ikanagabanya ibyago byo kurwara kanseri y'amara igera ku bantu kenshi iturutse ku izuba ariko n'abantu baba ahantu hadakunda kurasa izuba bavana iyo vitamine mu mata.

Amata y'inka ni isoko y'ikinyabutabire bita potassium gifasha mu kwagura imiheha y'amaraso kugira ngo bigabanye umuvuduko w'amaraso.

Amata ni meza ku buzima bw'amagufwa kuko itanga calcium ihagije ifasha mu gukomeza amagufwa ndetse n'amenyo.

Nubwo calcium igira akamaro k'ibanze mu gukomeza amagufwa , ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko calcium igira n'akamaro mu kurwanya indwara z'umutima.

Amata kandi ashobora kugufasha kwita ku ruhu rwawe. Ibi byaturutse ku mugore wari umwamikazi wo mu misiri(Egypt) witawaga cleopatra bamwe bavuga ko ari we mugore mwiza wabayeho mu mateka y'isi bivugwa ko yiyuhagiraga amata avanze n'ubuki. Nyuma byaje kuvumburwa ko amata atuma umuntu agira uruhu rwiza bikaba bituma amata muri iyi minsi asigaye akoreshwa cyane mu gukora amavuta yo kwisiga.

Akamaro ko Kunywa amazi ashyushye

By Olexa

Kunywa amazi ni ingenzi cyane mu gutuma umubiri ukora neza no kugira ubuzima buzira umuze. Usanga abantu benshi batangira umunsi banywa ibindi bishyushye nk'icyayi cg ikawa, ndetse n'unyweye amazi akayanywa akonje.

Kunywa amazi ashyushye cyane cyane mu gitondo ukibyuka, bifiitiye akamaro gatandukanye umubiri; biha imbaraga urwungano ngogozi zo kubasha gukora neza, bifasha mu gusohora imyanda, kumva umerewe neza no guhorana uruhu rutoshye.

Abahanga mu mirire batugira inama zo kunywa amazi ashyushye mu gitondo ukibyuka. Gusa aya mazi si ko aryohera buri wese, mu rwego rwo kuyanywa neza ushobora kongeramo indimu, cg ibibabi by'icyayi cg ikindi kirungo gishyirwa mu cyayi mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo gusohora uburozi n'indi myanda mu mubiri.

Akamaro ko kunywa amazi ashyushye ku buzima

Atuma igogorwa rigenda neza

Igikombe kimwe cy'amazi ashyushye mu gitondo gishobora gufasha mu gusukura inzira y'igogora, kuko afasha mu kwikiza uburozi butandukanye. Afasha byihuse mu igogora ry'ibiryo bikomeye biba biri mu gifu, bityo bikorohera igogorwa gukorwa neza ndetse n'igifu kigakoresha imbaraga nke.

Kunywa amazi akonje uri kurya cg nyuma yaho gato bikomeza amavuta aba ari mubyo wariye, bityo bikagora igifu gusya, nuko yose akigumira mu nda, aho ahindurwa ibinure bibikwa ku nda.

Ku bantu bagira ibibazo bitandukanye by'igogorwa, ni byiza gutangira umunsi unywa ikirahuri cy'amazi ashyushye kimwe na nijoro mbere yo kuryama.

Agabanya ububabare butandukanye

Amazi ashyushye ni umuti ukomeye cyane w'uburibwe, bwaba ari ubuterwa n'imihango cg kuribwa umutwe.

Ubushyuhe buva muri aya mazi bufite ubushobozi bwo gutuma imikaya irekera kwikanya no kugenda cyane, bityo uburibwe butandukanye bukagabanuka. Ibi biterwa n'uko yongera gutembera kw'amaraso ku ruhu bityo imikaya iri kwikanya ikaruhuka.

Afasha mu kugabanya ibiro

Niba wifuza kugabanya ibiro, kunywa amazi ashyushye bishobora gutuma bigabanuka cyane kurusha amazi akonje.

Yongera ubushyuhe mu mubiri, bityo umubiri ugakoresha imbaraga nyinshi, uko ukoresha imbaraga nyinshi niko utwika calories nyinshi.

Amazi ashyushye afasha no mu gutwika ibinure bibitse mu mubiri cyane cyane ku nda.

Afasha mu kurinda kwituma impatwe

Constipation ni ikibazo gikunze kwibasira benshi. Iyo bigoye gusohora ibiri mu mara, ugatangira no kumva ibyuka mu nda bivuga, akenshi biba biterwa n'uko mu mubiri nta mazi arimo.

Kunywa amazi ashyushye mu gitondo nta kindi kirajya mu gifu bifasha cyane mu mikorere myiza y'amara, kuko acagagura ibiryo bityo bikoroha kunyura mu mara, bikakurinda kwituma impatwe.

Arinda cyane uruhu gusaza

Amazi ashyushye afite akamaro mu kurinda uruhu cyane. Afasha gusohora imyanda n'ibindi byangiza umubiri. Iyi myanda n'uburozi butandukanye nibyo bituma uruhu rusaza imburagihe, ndetse bigatera n'izindi ndwara zikomeye cyane.

Ikirahuri cy'amazi ashyushye mu gitondo gifasha mu gusana uturemangingo tw'uruhu, bityo rukiyuburura ndetse rugahorana ubushobozi bwarwo bwo gukweduka.

Atuma usinzira neza

Niba ugira ibibazo byo gusinzira neza nijoro, kunywa amazi ashyushye mbere yo kuryama bishobora kugufasha gusinzira neza cyane nk'akana gato.

Amazi ashyushye azamura ubushyuhe mu mubiri. Iyo bwazamutse, bitera gutuza, bityo imyakura ikaruhuka bigatera gusinzira neza.

*Gutembera neza kw'amaraso

Kunywa amazi ashyushye bituma amaraso atembera neza mu mubiri, bityo ingingo zitandukanye zikagerwaho n'amaraso nta nkomyi. Amaraso iyo atembera neza bituma ingingo n'ibice bitandukanye by'umubiri bigerwaho n'umwuka mwiza n'intungamubiri.

Iyo unyweye amazi ashyushye, bifasha mu gutwika ibinure bishobora kujya mu dutsi duto dutwara amaraso bikaba byatuma twifunga, bityo amaraso agatembera neza. Afasha kandi mu kwikiza uburozi bwashoboraga kwangiza umubiri.

Icyitonderwa

*Amazi ashyushye cyane ashobora kwangiza ingirangingo mu kanwa no mu mihogo, ni ngombwa kuyanywa atangiye kuba akazuyazi. Niba wayatetse, wayatereka ho akanya gato kugira ngo ahoreho gato.

Ugomba kwirinda kunywa amazi ashyushye nyuma yo gukora sport, kuko n'ubundi umubiri uba ufite ubushyuhe buri hejuru.

Akamaro ka mayonnaise ku buzima bw'umuntu

By Olexa

Mayonnaise ni ikiribwa cyunganira ifunguro ry'umuntu kuko udashobora kuyirya yonyine . Abantu benshi bakunda gukoresha mayonnaise nko muri salade , bakayirira ku mafiriti(chips) , bakayirya no mu bindi biribwa bikozwe mu ifarini nka pizza n'umugati. Hari abantu banga kurya mayonnaise bavuga ko yangiza ubuzima bw'abantu ariko nyamara ntibaba bazi ko ahubwo ifitiye akamaro umubiri w'umuntu.

Hano hari akamaro mayonnaise igirira umubiri w'umuntu:

1) KU BUZIMA BW'UMUTIMA:

Mayonnaise ni isoko nziza ya vitamine E irinda indwara z'ubwonko ,kandi ifite acide yitwa omega-3 acidnziza ku buzima bw'umutima. Kandi byagarajwe mu bushakashatsi bwakozwe ko mayonnaise ari nziza cyane ku buzima bw'umugore uri warekeye kubyara(postmenopausal women).

2) KU BUZIMA BW'IBIHAHA:

Ibihaha ni igice cy'ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu gishinzwe kugabanya ikinyabutabire cyitwa carbon dioxide(CO2) mu maraso bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza, Mayonnaise ifite uruhare runini mu gutuma ibihaha by'umuntu bigira ubuzima bwiza.

3) KU RUHU:

Mayonnaise ushobora kuba wayisiga ku ruhu cyangwa ku isura kugira ngo ube wagira uruhu rworoshye kandi rumeze neza. Mayonnaise isukura uruhu ikavanaho ibintu byatumaga rusa nabi .

4) KU MUSATSI:

Mayonnaise ifatwa nk'umwe mu miti myiza irinda umusatsi mubi ,uri mu kavuyo.Mayonnaise inoza umusatsi ikawuha uruhu rwiza kandi ikanaworoshya.
Uko wabikora : Fata mayonnaise uyisige mu musatsi kuva hasi kugera aho urangirira maze ubirekeremo mu gihe kingana n'isaha imwe hanyuma wogemo n'amazi asukuye uzagira umusatsi mwiza nubikora kenshi. Kandi mayonnaise mu musatsi igufasha kurwanya inda.

Icyo bigusaba kugirango uhorane itoto

By Olexa

Abantu batari bake baba bashaka kugira indoro icyeye, guhorana itoto. abenshi baziko kugira amaso y'umweru bihagije kugirango ube ukeye mumaso. hoya siko birii. hari n'ibindi usabwa gukora kugirango indoro yawe irusheho gucya.

Uburyo bwiza kandi bworoheye buri wese ushaka kugira indoro icyeye Dr. Francoise atanga, ni uko wajya ufata ibitonyanga by'umutobe w'indimu ukavangamo ibitonyanga b'umutobe wa karoti ubundi ukabishyira mu maso buri gitondo cyangwa se nijoro ugiye kuryama. Ibyo bituma amaso yawe akarushaho gucya.

Naho kugirango uhorane itoto muri rusange bisaba ko wongeraho no kurya imboga n'imbuto bihagije, ukarya n'ifunguro ryuzuye, ukirinda n'umunaniro. Ibi bizafasha umubiri wawe gucya bitume n'indoro yawe igaragara ihora icyeye.

Gucya ku mubiri ntunagaragaze umunaniro bituma ugaragara neza n'indoro yawe ikarusho kugaragaza ko icyeye.

Saurce: African Beauty

Amavuta y'inka, isoko y'intungamubiri nyinshi

By Olexa

amavuta y'inka mu ndimi z'amahanga bayita beurre mu gifaransa cyangwa butter mu cyongereza. Mu Kinyarwanda bamwe bayita IKIMURI abandi bakayita IBIRUNGE. Aboneka bahereye ku mata y'ikivuguto, aho bayacunda haba mu buryo bwa gakondo cyangwa bakoresheje imashini zabugenewe, noneho hakavamo ya mavuta.

Nubwo amavuta y'inka kubera kutaboneka hose ashobora gusimbuzwa margarine, nyamara ntabwo binganya umumaro, na cyane ko amavuta y'inka aba ari umwimerere.

Amavuta y'inka ni isoko nziza ya vitamin zinyuranye. Iy'ingenzi twavuga ibamo ni vitamin A iyi ikaba ifitiye umubiri wacu akamaro kanini, nko gutuma tureba neza. Kandi inatuma umubiri wacu ukora imisemburo ucyeneye ku gipimo cyiza. Uretse ibyo kandi hanabonekamo vitamin D, E na K.
Iriya vitamin K ibamo ni iyizwi nka vitamin K2, ikaba ari vitamin iboneka gacye muri ibi byo kurya by'uruzungu byateye. Ikaba ifatiye runini umubiri. Ifasha umubiri mu kuyungurura kalisiyumu iwurimo. Kuyibura bitera indwara zinyuranye nk'indwara z'umutima, kanseri, n'indwara yo kuribwa amagufa, akamungwa. Twongereho ko iboneka mu mavuta n'amata by'inka zagaburiwe ubwatsi gusa.
Ikimuri ni isoko y'imyunyu-ngugu inyuranye. Iyo ni nka manganese, chrome, zinc, umuringa, selenium. Selenium by'umwihariko ivana imyanda imeze nk'uburozi mu mubiri. Ikimuri kinabamo iodine. Twibutseko selenium ahandi wayisanga ari mu ngano zikiri zose, atari izagizwe ifarini.
Ikimuri kandi ni isoko y'ibinure byuzuye. Nubwo kera twize ko ibinure byuzuye (saturated fats) atari byiza nyamara ntaho bigeze batwereka ububi bwabyo. Ahubwo ubu byamaze kuboneka ko ibi binure bifasha mu kurwanya cholesterol mbi, kandi bigafasha umuntu guhaga vuba iyo ari kurya, bigafasha umubiri gukoresha ibinure wifitemo, bikarwanya umubyibuho. Ikindi kandi bifasha umubiri kurwanya mikorobi ndetse bikanatuma igogorwa rikorwa neza. Twibutseko cholesterol mbi ari nk'ingese mu mitsi y'amaraso, kuko ituma ifungana, bigatera umutima gutera nabi.
Ibirunge biringaniza ibinure bya omega-3 na omega-6. Habamo rero aside izwi nka arachidonic acid ikaba ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko, uruhu rwiza ndetse bikanafasha mu ikorwa ry'imisemburo irwanya kubyimbirwa.
Amavuta y'inka kandi cyane cyane aya za zindi zitunzwe no kurisha gusa, arimo Conjugated Linoleic Acid. Iyi izwiho kurwanya kanseri kandi ikarinda umuntu kuba igifufumange (abyibushye nta mbaraga), ahubwo akaba akomeye.
Habonekamo kandi Glycospingolipids. Ibi ni ibinure bizwiho kurinda igifu n'amara gufatwa na mikorobi zinyuranye.
Uretse mu mavuta y'inka no mu rukoko ruboneka ku mata gusa, nta handi wasanga ikizwi nka Wulzen Factor. Iyi ikora nk'umusemburo ikaba igira imimaro myinshi. Irinda kubyimba no kuribwa mu ngingo, kimwe na rubagimpande. Ikindi niyo ituma kalisiyumu ijya mu magufa aho kwigira mu ngingo kuko iyo ibayemo nyinshi bitera indwara y'imitsi.

Akoreshwa ate?
Amavuta y'inka araribwa. Nyuma yo kuyatunganya, uyavanga n ibyo kurya bimaze gushya bigishyushye.
Amavuta y'inka kandi barayisiga. Kuyisiga bituma uruhu ruba rwiza kandi rukoroha. Ndetse kuri bamwe andi mavuta yananiye akenshi ay'inka kuyisiga birabafasha.

Icyitonderwa:
Nubwo amavuta y'inka ari meza, kuyarya unayavanga n'ibindi birimo amavuta menshi nka avoka, marigarine, mayoneze, ifiriti n'ibindi si byiza, kuko binaniza igifu.

Aya mavuta tugura atunganyijwe, banza urebe niba barerekanye ko yakuwe mu mata y'inka zitunzwe n'ibyatsi gusa kuko mu bihugu byateye imbere inka nyinshi zitungwa n'ibindi, bigatuma ikimuri cyazo kitaba cyujuje ubuziranenge.
twabibutsako amavuta yinka uguriye kuri murukali.com ari ay inka z'inyarwanda yatunganyijwe neza kandi afite isuku.

Umwana utarageza imyaka 5 si byiza kuyamugaburira kuko umubiri we uba utaragira ingufu zo kuyatunganya ngo ukuremo ibikenewe gusa.

Urwibutso rukomeye mu rukundo

By Olexa

Mu rukundo hari ibihe bikomeye ugirana n'umukunzi wawe ntazakwibagirwe, haba hari ibihe byiza mwagize mwasohotse, amagambo meza wamubwiye, iminsi mikuru mwizihije, impano nziza mwahanye.
hano tugiye kurebera hamwe bimwe mubintu bitajya byigabirana murukundo kuburyo niyo mwatandukana umwe adashobora kwibagirwa ibyo bihe.

Indabo ni imwe impano nziza waha umukunzi wawe ntazakwibagirwe.

Murukali, turagufasha kumenya ubusobanuro bw'amabara y'indabo waha umukunzi wawe.

Burya rero buri rurabo n'ibara ryarwo biba bifite icyo bisobanuye.

Ururabo rw'iroza : umuntu aha umukunzi we indabo z'iroza ashaka kumwereka urukundo mufitanye ari rwiza cyane kandi ko umwishimiye.

Gusa uru rurabo nanone si aha honyine rukoreshwa ahubwo rukoreshwa no mu birori by'isabukuru y'amavuko cyangwa mu bukwe,kuko rusobanura ibyishimo bidasanzwe.

Indabo z'amabara atukura :Indabo zitukura zo zivuga urukundo rurenze ku buryo iyo umuntu aziguhaye aba akweretse ko urukundo agufitiye rwamurenze. Cyakora nazo ntizitangwa zonyine ahubwo uvanga n'andi mabara ariko umutuku ukiganza

Indabo z'ibara ry'umweru : Izi ndabo nazo zigaragaza ibyishimo ufitiye umuntu bitewe n'impamvu runaka ariko akenshi zikoreshwa mu makwe.

Indabo z'amabara avanze :Ntizikunda gukoreshwa n'abakundana kuko ziba zivuga ko hari ubutumwa runaka bugenewe abantu bugomba gutangwa, zikunda gukoreshwa n'abanyabukorikori iyo hari icyo bashaka kuvuga nk'ubutumwa bashaka guha abantu runaka. ariko ntibyakubuza kuziha uwo ukunda mugihe uziko akunda amabara waba wamuhitiyemo.

Indabo zirimo amabara y'idoma(move) : Izi ndabo zivuga amahoro n'ubugwaneza izi zo uziha umuntu kubera ibyiza yagukoreye kandi zigatanwa zivanze n'iz'ibara ryera ndetse n'iz'iroza

Murukali, turakwibutsa ko mugihe uhaye umuntu impano y'indabo umunyuriramo muri make icyo washatse kumubwira.

[email protected]

menya inkomoko y'umunsi mukuru w'abakundanye "saint valentin"

By Olexa

Umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose ufatwa nk'umunsi w'abakundana, uwo munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ku buzima bwa Mutagatifu Valantini.

Ariko kuri uwo munsi wa Saint Valentin (Valentine's Day) hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko si ko byose aribyo, kandi si nako abantu bose babyumvikanaho.

Kuri uwo munsi, abasore n'inkumi bakundana bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma, n'indabo z'amaroza atukura ubusanzwe avuga urukundo rugurumana .

Aha bivugwa ko buri mwaka, kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri miliyari imwe n'igice, muri yo 83.6% akaba atangwa n'abagore cyangwa se abakobwa bayaha abo bakunda.

Kuki St Valentin iba muri Gashyantare ?

Kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare ufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera . Mu Bagereki, kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye Zeus na HΓ©ra. Mu Baromani, tariki 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizihizagaho Lupercales , aho baturaga ibitambo Lupercus , imana y'uburumbuke (fertilitΓ©).
Abakundana bakunze guhana impano zitandukanye zirimo indabyo z'amaroza, amakarita n'ibindi

Saint Valentin witirirwa umunsi w'abakundana yari Muntu ki ?

Uwitirirwa uriya munsi ni Valentin w'i Roma , bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude w'Umugome (Claude Le Cruel), Roma yari mu ntambara abaturage batakundaga, maze afata icyemezo ko nta musirikari uzongera gushaka. Hagati aho , Valentin we yakomeje gusezeranya rwihishwa abakundanaga, harimo n'abasore b'abasirikare.

Byaje kumenyekana ibukuru n'uko arafungwa, ku munsi wo kunyongwa we rero (hari tariki 14 Gashyantare) yoherereza umukobwa wari ufite se wacungaga iyo gereza agapapuro kanditseho ngo β€œbiturutse kuri Valentin wawe” Uwo mukobwa ngo Valentin yamwibonagamo… Ng'uko uko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana (le patron des amoureux).

mugire umunsi mukuru w'abakundanye (saint valentin).

Abarya imboga za Dodo bakwiriye kurya n'umurama wazo

By admin

Umurama w'imboga zo mu bwoko bwa Dodo (Amaranth) zeze neza, uvamo ibiribwa biba byiganjemo intungamubiri zitandukanye, bityo abazirya barasabwa kutawupfusha ubusa, ahubwo na wo bakawurya.

Imboga za kijyambere zo mu bwoko bwa β€œDodo” abantu batandukanye bamenyereye ko haribwa ibibabi byazo gusa, ariko uko iterambere n'ikoranabuhanga bigenda byiyongera, bimaze kugaragara ko umurama w'izo mboga utunganyijwe neza, uvamo ibiribwa bitandukanye birimo ifu ikorwamo, umutsima, amandazi, n'igikoma.

Uyu murama kandi ukorwamo injugu abantu bamenyerewe ko ziva mu bigori gusa.

Umurama w'imboga z'ibyatsi ushobora kubyazwa ibindi biribwa nk'ibindi binyampeke
Bibicho Rutunda, umuyobozi w'ikigo gitunganya umurama wa Dodo gikorera mu murenge wa Muyumbu mu Karere ka Rwamagana, yatangarije IGIHE.com ko umurama wa Dodo za kijyambere udakwiye gupfushwa ubusa.

Yagize ati β€œDodo za kijyambere, ntiziribwa amababi gusa, kuko mu murama wazo harimo intungamubiri nyinshi ziruta iziba mu bindi binyampeke byose.”

Yakomeje avuga ko abarya izi mboga bakwiriye kujya barya n'umurama wazo, ariko babanje kuwutunganya ku buryo bwabugenewe, ati β€œhabamo ibituma abana bagira ubwenge cyane, hakabamo n'ibituma abantu bakuru badasaza imburagihe, ikindi kandi hakabamo ibirinda virusi zitandukanye.”

Rutunda Bibiche asobanura neza ko ifu y'imbuto za dodo ivamo ubugali bwiza
Rutunda akomeza avuga ko umurama w'izi Dodo za kijyambere, ikigo ayoboye cyawuhawe n'ikigo cy'Igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi (RAB), akaba ashishikariza abanyarwanda, guhinga no kurya ibikomoka ku murama wa Dodo za kijyambere.

[email protected]

Niba wifuza kugira amaso meza dore ibiribwa byagufasha.

By Olexa

Amaso y'umuntu ni urugingo rukomeye cyane rumufitiye akamaro k'intagereranywa, akaba ari muri urwo rwego hagiye gutangazwa ubwoko bw'ibiribwa bifasha umuntu kugira amaso mazima atarwaragurika kandi ari umweru.

Muri ibyo biribwa harimo imboga za epinari, karoti, ibijumba, inyanya n'ibigori, byifitemo ubushobozi bwo koza amaso ndetse no kuyungurura amaraso atembera mu maso, bityo umuntu akagira amaso yererana de.

Akamaro ka buri kiribwa ku maso

Imboga za epinali ni ingirakamaro ku buzima bw'amaso kuko zoza imbone iyo iriho imyanda ndetse zirinda amaso indwara z'ibyuririzi zifata amaso.

Karoti ikungahaye kuri Vitamine A, yoza amaso kuko uzirya amaso ye ahora aretsemo amazi bigatuma amaso ye ahinduka urwererane.

Ibijumba ni ingirakamaro ku maso kuko bikungahaye kuri vitamine A na C, zifite akamaro ko kurinda amaso indwara.

Inyanya nazo ni ingirakamaro ku maso kuko zoza imboni y'amaso kugira ngo idahuma ndetse n'ibindi bice by'amaso bifasha umuntu kubona neza, niyo mpamvu buri wese agirwa inama yo gufata ku ifunguro rye rya buri munsi inyanya.

Ibigori by'umuhondo ni ingirakamaro ku maso y'abantu, kuko bifasha amaso gusa neza cyane.

Doriane/Murukali.com

Uko wakwirinda gusesagura mu iminsi mikuru

By Olexa

Mu gihe cy'iminsi mikuru usanga ingo nyinshi zikoresha amafaranga ku buryo butateguwe, ndetse bamwe bikabagiraho ingaruka mu ntangiriro z'umwaka kandi baba bafite byinshi bibasaba amafaranga nk'amashuri y'abana. Dore uburyo wakoresha neza umutungo wawe mu gihe cy'iminsi mikuru ukirinda ubukene buyikurikira.

Mwicare mushyire kuri gahunda ibintu byose mukeneye : biba byiza iyo umuryango wicaye hamwe ukaganira ukuntu uzishimira iminsi mikuru. Abana bakabazwa mbere ibyo bakeneye ndetse n'ababyeyi nabo bakabishyira kuri gahunda hakurikijwe amafaranga mufite. Kubaza umwana icyo ashaka mbere bituma umunsi wo kujya kumugurira uzaba uzi icyo uzagura, atari bya bindi byo kujyana n'umwana icyo ashatse cyose ukagura.

Niba mufite uko mutanga impano mu muryango cyangwa hanze yawo biba byiza nabyo mubishyize kuri gahunda y'ibintu byose bizakoreshwa mu minsi mikuru , abashyitsi muzatumira niba mufite ibirori, icyo muzabakiriza n'ibindi.

Genda urenzaho bike bike ku bintu mwapanze : mumaze gushyira kuri gahunda ibintu byose mukamenya amafaranga muzakoresha ni byiza kumenya ko hari amafaranga make usigaranye ashobora kugufasha mu gihe ugize ibintu bigutunguye muri iyo minsi mikuru nko kugira abashyitsi benshi utateganije cyangwa no kujya guhaha mugasanga ibintu byahenze.

Guhaha hakiri kare : Niba umaze gushyira kuri gahunda ibyo uzakenera tangira guhaha hakiri kare kuko akenshi iyo utangiye guhaha iyo minsi yageze usanga hamwe na hamwe ibiciro bizamuka bikaba byatuma ya gahunda mwihaye itagenda neza ngo igende uko mubyifuza.

Kunyurwa n'ibyo mufite : niba mwashyize kuri gahunda ibyo muzakoresha wirebera ku bandi mu gihe muri ku isoko mwagiye guhaha ngo nuko baguze ibi ngo nawe ubigure. Aha turavuga abantu bajya guhaha bakajyana n'abandi b'inshuti zabo ugasanga bagenda biganana ibyo umwe aguze n'undi agahita abigura.

Irinde gukururwa n'amapromosiyo y'iminsi mikuru : Ni byiza niba ugiye guhaha ukabona ikintu mukeneye ukakigura ariko na none jya ushishoza wirinde kwita kuri za promotion ziba ziri mu maguriro kuko zishobora gutuma ugura ibyo utateganije kandi wenda bitari bikenewe cyane.

Hano twabiutsako iyo uhahiye kuri murukali.com bikurinda kugura ibyo udafite muri gahunda igihe utanze comande yawe kuri internet ibyo ushaka bikagusanga aho utuye cg aho ukorera.

Agasaro.com

uburyo butanu watermelon ari ingenzi mu mubiri w'umuntu

By Olexa

Watermelon ni urubuto runini abantu barya akanshi bakuramo amazi arimo. Igikombe kirimo amazi ya watermelon kiba gifite calories 46 kandi gifite vitamine C na vitamine D ndetse n'izindi ntungamubiri zigaragara mu bimera byinshi.

Hano hari akamaro watermelon ifitiye umubiri w'umuntu:

YOZA MU MUBIRI W'UMUNTU:

Kunywa amazi n'uburyo bwiza bwo koza mu mubiri, ariko na none kurya ibiryo byifitemo amazi menshi nabwo ni ubundi buryo bwiza bwo koza mu mubiri cyane cyane mu nda. By'umwihariko, watermelon igizwe na 92% by'amazi bisobanura ko igufasha koza mu nda nayo nk'amazi.

IFITE INTUNGAMUBIRI NYINSHI ZIFITIYE AKAMARO UMUBIRI:

Igikombe(garama 154) kirimo amazi ya watermelon kiba kirimo vitamine nyinshi ndetse n'ibindi binyabutabire bifitiye akamaro umubiri bigabanyijwe mu buryo bukurikira:
- vitamine C:21% bya watermelon
- vitamine A:18% bya watermelon
- magnesium 4% bya watermelon
- vitamine B(B1,B5,B6) 3% bya watermelon

ISHOBORA KUKUGABANYIRIZA IBYAGO BYO KURWARA CANCER:

Abashakashatsi bakoze ubushakashatsi ku ntungamubiri yitwa lycopene n'ibindi bigize watermelon ku kamaro zifite mu kurwanya cancer.bagaragaje ko iyo winjije mu mubiri iyo lycopene bikugabanyiriza ibyago byo kurwara ubwoko bumwe na bumwe bwa cancer.

ISHOBORA KUZAMURA UBUZIMA BW'UMUTIMA:

Indwara y'umutima niyo ndwara ya mbere ku isi itera urupfu mu bushakashatsi bwakozwe. Ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu harimo n'amafunguro biri mu bishobora kugabanya ibyago byo kurwara umutima binyuze mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ndetse no kugabanya ibinure.
Intungamubiri zimwe na zimwe ziri muri watermelon zifasha mu kurwanya indwara y'umutima.Ubushakashatsi bwakozwe kandi bwagaraje ko lycopene ifasha mu kugabanya ibinure mu mubiri n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Izindi vitamine n'intungamubiri ziri muri watermelon nka vitamine A, vitamine B6,vitamine C, magnesium na potassium.

NI NZIZA KU RUHU N'UMUSATSI:
Vitamine ebyiri ziri muri watermelon(vitamine A na vitamine B) ni ingenzi ku buzima bw'uruhu n'umusatsi.
Vitamine C ifasha umubiri gukora proteyini yitwa collagen ituma ugira uruhu rworoshye n'umusatsi mwiza udapfuka.
Vitamine A nayo ni ingenzi mu kugufasha kugira uruhu rwiza kubera ko igufasha mu kuvura ingirangingo z'uruhu zangiritse.

Menya impamvu ugomba kurya Avocat buri munsi

By Olexa

Inyigo nshya yakozwe n'abashakashatsi mu by'ubuzima bo muri Leta zunze Ubumwe z'Amerika igaragaza ko kurya avoka buri munsi ari uburyo bwiza bwo kurwanya ibinure byinshi bidakenewe mu mubiri w'umuntu cyane iyo ifashwe ku buryo buhoraho kandi neza. Iyi nyigo igaragaza ko avocat ifite ubushobozi bwo guhindura umubiri buruta ubwo kurya salade n'isupu. Ubwo bushobozi ngo avoka ibukura ku kuba yifitemo ibishongesha ibinure biba bisanzwe mu mubiri w'umuntu hamwe na Vitamini E.

kurya avoka buri munsi ari uburyo bwiza bwo kurwanya ibinure byinshi
Ikinyamakuru cy'umuryango w'Abanyamrika wita ku Buzima (Journal of the American Heart Association) dukesha iyi nyigo, kivuga ko uretse ibyo kandi ngo avocat igira n'akamaro kihariyeho ko kurwanya gusaza k'uturemangingo ndetse ikanarwanya kanseri zimwe na zimwe.

Kugira ngo bagere kuri ibyo, aba bashakashatsi bagenzuye amafunguro y'abantu 45 muri bo harimo abafite umubyibuho ukabije mu gihe cy'ibyumweru 2; baje gusanga abantu barya avoka buri munsi barabashije kugabanya ibinure mu mibiri yabo ku buryo bufatika kandi mu gihe gito.

Akamaro ko kurya Indimu

By Olexa

Imbuto ni bimwe mu biribwa bigira akamaro gakomeye ku muntu, iyo ziriwe neza kandi mu buryo buhoraho zongera ubudahangarwa bw'ubuzima mu buryo butandukanye.

Mu bushakashatsi bwakozwe n'urubuga medicalnewstoday.com bugaragaza ko kurya urubuto rw'indimu bigabanya byinshi mu bibazo bikomoka ku kutagira Vitamine C ndetse umuntu uyirya kenshi aba afite amahirwe make yo kwandura indwara ya Kanseri.

Mu moko y'imbuto, hari iziribwa cyangwa zigategurwa mu buryo butandukanye harimo izo babanza gutara ngo zishye, iziribwa ako kanya bakimara kuzisoroma n'ibindi.

Akamaro ko kurya urubuto rw'indimu:

1. Bigabanya ibibazo byo kugabanuka kw'amaraso ajya ku bwonko (ischemic stroke risk). Uku kugabanuka bishobora gutuma ubwonko budakora neza. Mu bushakashatsi bwakorewe ku bagore bagera kuri 19% barya ibiribwa birimo vitamine C bwagaragaje ko byabagabanyirije ikibazo cy'igabanuka ry'amaraso ajya mu bwonko

2. Birwanya kanseri : nk'ikiribwa gikungahaye kuri vitamine C, indimu n'umutobe wayo bifasha mu kurwanya kanseri.

3. Kurya indimu y'umwimerere bifasha uruhu guhangana n'imirasire y'izuba ndetse bikakurinda kuzana iminkanyari.

4. Birinda Asima (asthma): kurwa Asima biba biri hasi cyane ku muntu urya indimu ku kigero cyo hejuru.

5. Byongera mu mubiri intungamubiri yitwa Iron: iyo mu mubiri wa muntu β€˜Iron' yabaye nke bituma amaraso agabanuka ndetse umuvuduko ukajya hasi ugereranyije n'uw'umuntu ufite iyi ntungamubiri.

6. Byongera ubwirinzi bw'umubiri: muri rusange ibiryo bikungahaye kuri vitamin C bifasha ubwirinzi bw'umubiri mu guhangana n'udukoko dutera ibicurane n'utundi duca intege umubiri wa muntu.

Uko bateka isupu y'inkoko itogosheje

By Olexa

Hari uburyo bwiza kandi bworoshye bwo guteka isupu/boyilo y'inkoko itogosheje kandi ikaba iryoshye, yujuje intungamubiri zose nta n'ingaruka n'imwe yatera ku buzima bw'umuntu, Dore uburyo uyiteka"
Ibikoresho

Inkoko yose
Litiro 2,5 z'amazi akonje
Sereri
Igitunguru 1
Ikiyiko cy'umunyu
Karoti 2 nini

uko bikoreshwa

1.Ronga inkoko mu mazi akonje,wirinde gukoresha ashyushye kuko ashobora kwangiza inyama maze zikaba zagira ingaruka ku buzima kandi anakuza bacteria zitera indwara nyinshi

2.Reba neza ko nta hantu nahamwe hahishe umwanda kuko ibice bimwe na bimwe by'inkoko bihisha imyanda myinshi,kandi ukoreshe amazi yonyine

3.Koresha icyuma gityaye ukatemo ibice bito bito kandi uyikureho n'ibinure byaba biyiriho.

4.Shyira mu isafuriya ugiye gutekamo maze ushyiremo za nyama z'inkoko wakasemo ntoya,ushyiremo n'umunyu.

5. Pfundikira neza mu buryo ntahanyura umwuka na hamwe,kugirango bihite bibira nibura iminota 10 maze woroshye umufuniko umwuka utangire gusohoka

6. Birekere ku muriro amasaha 2 n'iminota 15 kugira ngo inyama zibanze gushya neza

7. Katiramo igitunguru,sereri na karoti na puwaro ebyiri

8. Bireke nabyo bibanze bitogotane na za nyama indi minota 45,noneho ubigaragure usa nuvanga kugira ngo isupu ize kuba isa neza

9.Biterure ku ziko maze ubisuke mu yindi safuriya maze za nyama uzivanemo amagufa

10.Bigarure ku ziko akanya gato nyuma yo kuvanamo amagufa, kugirango ushyushye isupu,maze ubitegure bigishyushye

N.B:Ibyo wakenera gukoresha byose ushobora kubihahira murukali.com bakabikugezaho cg ku ma supermaket atandukanye.

Muryoherwe!

Ifi ikiribwa gifasha kongera iminsi yo kubaho

By Olexa

Ifi cyangwa se isamaki ni ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu mu kuwuha impagarike n'ubugingo burambye, mu buzima ntawifuza gukenyuka, niyo mpamvu abahanga bavuga ko buri wese ubishoboye nibura yagafashe ku nyama y'Ifi kugirango yongerere umubiri we iminsi yo kubaho.

Abantu birira amafi cyane ngo baba bagabanya infu hagati ya 27 na 35%, kuko intungamubiri ziba mu mafi zirinda indwara zituruka ku mutima, nkuko bitangazwa mu ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza yo muri Amerika yitwa Havard.

Ku bantu bafite imyaka 65 bafite umubiri ukunguhaye kuri aside yitwa β€œomega-3”, iboneka cyane mu mafi, ngo barambaho imyaka 2.2 kurusha abatayifite.

Ubushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'imyaka 16 bukorerwa ku bantu bakuze bagera ku 2 700 baryaga amafi nibura gatatu mu cyumeru cyangwa bakoresha amavuta aturuka mu mafi kandi barengeje imyaka 65.

Ubu bushakashatsi bwerekanye ko abo bantu babayeho igihe kirekire kurusha abatayarya kuko intungamubiri zibamo zirinda imibiri yabo indwara zitandukanye zizahaza abakuze nk'umutima, impyiko, diyabete, indwara z'ubwonko, asima, n'izindi nyinshi.

Ibyiza byo kurya amafi cyokora ngo muri Amerika bo bamaze kubyumva, kuko kurya amafi byiyongereye ho 50% kuva muri 1980.

Abahanga bemeza ko mu Ubuyapani, igihugu gifite umubare munini w'abakuze ndetse kikagira n'ikizere cyo kuramba cyane ku bagituye mu mpamvu yabyo harimo kuba abatuye Ubuyapani mu ifunguro ryabo kenshi hataburamo amafi n'imboga.

Ibi kandi ngo ninako bimeze ku baturage baturiye inyanja zikorwamo uburobyi cyane henshi ku Isi nko mu Bugiriki (Greece) , abatuye mu birwa byo mu Butaliyani (Italy), abatuye Portugal, amajyepfo y'Ubufaransa, Uburengerazuba bwa Senegal, ubuasirazuba bwa Brazil, abatuye mu birwa bya Karayibe n'ahandi barya ifi cyane.

N'ubwo igihugu cyacu kidaturiye inyanja, ariko hari ababona amahirwe yo kwigondera ifi zo mu Rwabisemanyi, ku Gisagara, i Huye, i Karongi Rusizi na Rubavu ndetse n'ahandi hatandukanye, ariko yenda batari bazi ko usibye kuba ifunguro riryoshye ari n'umuti wo kuramba no kuramuka.

Uko bateka ifunguro rizwi kw'izina ry'IGISAFURIYA'

By Olexa

Ibikoresho :

Ibirayi ibiro 3kg
Ibitoke ibiro 2kg
Inkoko 1
Ibitunguru 4
Puwavuro 3
Sereli umufungo
Ifu y'ubunyobwa ikiro 1kg

Uko bikorwa :

Fata ibirayi
Ibitoke
Kata inkoko ibice (partie) 4 cyangwa nyinshi bitewe n'izo ushaka
Togosa inkoko mu mazi menshi
Shyiramo bya birayi n'ibitoke inyama zitarashya neza
Shyiramo
Ibitunguru
Puwavuro
Seleri
Canirana byose
Shyiramo sauce tomate +Inyanya
Nihabura iminota 5 cyangwa 10 ngo bishye
Karanga ifu y'ubunyobwa
Busukemo amazi ahoze
Vanga icyo gikoma na bya bitoke n'ibirayi
Canira gato nk'iminota itanu
Bigire isose nyinshi
Ntibikarangwa

Bikureho ubigabure

Abantu 10 bashobora guhahira kuri internet bakabyungukiramo

By Olexa

U Rwanda ruza mu bihugu bya mbere muri Afurika mu kugira umubare munini w'abaturage bakoresha Internet aho mu mwaka ushize bari ku kigero cya 32%, umubare ugenda wiyongera uko iminsi igenda ihita biturutse ku kuba leta ikora ibishoboka ngo iyikwirakwize.

Ubu kandi ubwiyongere bw'umubare w'abahahira kuri internet nawo ugenda wiyongera bitewe nuko abantu begenda basobanukirwa, bigaterwa kandi nanone nagaciro baha igihe cyabo. kuko kugeza ubu abantu barenga 5000 batuye mumujyi wa Kigali bamaze guhahira kuri murukali.com iduka ricururiza kuri internet ibyo abantu bakenera mubuzima bwa buri munsi.

Nubwo ushobora kubona itandukaniro rito riri hagati y'ibiciro biri kuri internet nibiri ku isoko igihe wigirireyo ariko urebye neza uzasanga ridahwanye nibyo ushobora kunguka mugihe uhahiye kuri internet.

Hano turababwira abantu bashobora guhahira kuri internet bakabyungukiramo.{{}}


1. Abantu bakora mu bigo bya Leta cg by'abikorera

Abantu nkaba baba bafite akazi bakora kuva kuwa 1 kugeza kuwa 5 cg kuwa 6 akenshi baba bahuze cyane kubera akazi, usanga kandi baba bafite igihe gito kuburyo kubona umwanya wo kujya guhaha aba ari ikibazo kuribo nyamara bagomba kujyayo kuko hari ibyo bakenera kugirango babashe kubaho. aba kandi kuko baba bahembwa ku kwezi haruburyo baba baba bifuza gukoresha amafaranga neza kugirango hato atazajya arenza umushara ahembwa bityo bikaba byamutera ibibazo byo guhora mumadeni, guhahira kuri internet rero byabarinda kujya mumasoko hirya no hino bakaba banagura ibyo badafite muri gahunda cg ngo bagure ibintu byinshi bidakewe ngo nuko bagiye mu isoko bagasanga bigura amafaranga make.

2. Ababyeyi babyaye

ababyeyi nabo cyane cyane abamaze igihe gito babyaye ntibibashobokere gusiga uruhinja ngo babe bajya guhaha, nyamara hari byinshi bakenera byaba ibyabo kugiti cyabo cg iby'umwana wavutse ndetse n'ibyo murugo muri rusange, ugasanga kandi kuba batuma abakozi bo murugo bidahagije kuko usanga hari ibyo yifuza umukozi atazi cg atazi aho babigurira

3. Ababyeyi bashyingije

Mumuco nyarwanda mugihe cy'ubukwe habaho umuhango wo gutwikurura,
Akenshi usanga ababyeyi baba bafite ibintu byinshi bitandukanye baba bagomba kugurira umwana bashyingije ngo abitahane ,muribyo harimo nibyo bakoresha mubuzima bwaburimunsi , mugihe ubusanzwe haruwo babishingaga mugihe kitegurwa ry'ubukwe ngo abihahe rimwe na rimwe ugasanga haribyo yigiwe mugihe uhahiye kuri internet numugeni abasha kwibutsa icyo yifuza kandi bikaza uko abishaka ,Bibafasha kandi kuba bahaha batuje ntakavuyo Bibafasha kutagira nakimwe bibagirwa .

4. Urugo rushya

Aha iyo tuvuze urugo rushya uhite wumva urugo rw'abageni bagi shakana nabo guhahira kuri Internet bibagirira akamaro kuko akenshi ubusanga baba bakeneye kwitanananaho. nabo bahitamo guhaha bakoresheje internet kuko bibasanga murugo bityo bikabagabanyiriza imirimo

5. Ingaragu

Abasiribateri nabo rero guhahira kuri internet bibafitiye akamaro kuko akenshi usanga bataba bazi uko ibiciro bihagaze ku isoko rimwe na rimwe bagahendwa bitewe nuko batabasha gukurikirana iby'isoko cg bakabahangika bitewe nuko batamenyereye guhaha, birabafasha guhaha bakoresheje internet kuko izo ngorane ntaho bahurira nazo

6. Abanyamahanga

Umunyamahanga cg se umushyitsi mu gihugu nawe Guhahira kuri internet bimufitiye akamaro kuko iyo haribyo yakenera ariko akaba atazi aho yabisanga bikaba byamusaba kubwira umuntu kumuherekeza ngo ataza kuzimira nk umuntu utamenyereye ahantu, guhahira kuri internet rero nibwo buryo bwiza bwamufasha kubona ibyo yifuza ntampungenge, abayirinze kandi ko yahendwa kuko hari aho ajya kugura bamubona nk umunyamahanga bakamuhendera icyo kuko baba bizeye neza ko atamenyereye ibiciro.

7. Abayobozi

Abayobozi bakuru nubwo akenshi hari ababa bafite abashwinzwe kubahahira nabo harigihe bifuza kwihahira ibintu runaka ariko kuko aba atajya ahantu hahurira abantu benshi nko mu isoko murwego rwumutekano wabo guhahira kuri internet nibwo buryo bwiza bakoresha kugirango bahahe ibyo bifuza byose biboneka ku isoko. sibyizako bahora mu masoko ngobarahaha ubusanga nabamubonye bashobora kumubwira ibyakazi kandi mubyukuri Atari ngombwa guhaha bakoresheje internet

8. Ibyamamare

Ibyamamare / Abasitari ni abantu, abantu benshi baba bifuza kureba kubwizina baba barubatse iyo rero bahora kwisoko bituma agaciro karyazina kagabanuka kubera guhora barebwa nabantu benshi batandukanye ,guhaha bakoresheje internet bibafasha guhaha ibyo bifuza byose batagiye ahantu hatandukanye bahaha ibyo bashaka bikabageraho aho batuye.

10. Abifuza gutanga impano

Kubantu baba bifuza gutanga impano / guhemba cg se ukundi wabyita nabo guhahira kuri internet birabafasha kuko ashobora guhaha yibereye iwe akoresheje internet akaza kuvvuga ahantu yifuza ko bijya ndetse n isaha yifuza ko bigererayo bityo akaba akoze icyo yifuza kandi bitamugoye hano kandi bifitiye n'akamaro abantu bafite inshingano zo guhahira ababyeyi mugihe batabana nabo bageze muzabuku batakibasha kujya kwihahira, kuko ubahahira ibyo uhashye bakabijyana kubo byagenewe nawe akaba yakishyura mbere cg nyuma auko abo yahahiye byabagezeho.

Baza, Usubizwe kuri service za murukali.com

By Olexa

Baza: Nubuhe bwoko bw'ibicururizwa hano?
Subizwa : hano hacururizwa ibiribwa, ibinyobwa, ibyifashishwa mugukora isuku, amavuta, ibyo abana bakenera nk'amata,impano zitandukanye harimo indabo,..

Baza: ushaka guhahira murukali abigenza ate?
Subizwa : Ushaka guhahira murukali anyura ku rubuga www.murukali.com ushobora kandi gutanga commande yawe ukoresheje Whatsapp.
ushobora gukora list y'ibyo wifuza ikayifotora ukayohereza cg ukatwandikira ubutumwa bugufi(SMS) tukaguhahira kuri murukali.com tukakubwira ibiciro wabyemeza tukakugezaho ibyo wahashye.

Baza: Ese mpahiye murukali byatwara igihe kingana iki kugirango bingereho?
Subizwa : igihe kirekire bitwara kugirango ibyo uhashye bikugereho ni amasaha atatu, bitabujije ko byanakugeraho mu isaha imwe bitewe n'ibyo uhashye naho wifuza ko tubikugereza.

Baza: Byagenda bite muramutse munzaniye ibyo ntishimiye?
subizwa : Twe dukora ku buryo tukugezaho ibyo wahashye ukabibona nk'aho ari wowe wigiriyeyo. Ariko bibayeho ntunyurwe n'ibyo uhawe, ubisubiza umuntu ubikuzaniye akakuzanira ibindi, kandi n'ibindi tukuzanira nta kindi kiguzi.

Baza: kugiciro kibyo nahashye ntayandi mafaranga yiyongeraho?
Subizwa : kugiciro kibyo wahashye hiyongeraho amafaranga yo kubikugezaho (delivery cost) nko kubatuye cyangwa kubifuza ko twabibagereza mu bice bya hafi mu Mujyi hagati, no mu duce tuwukikije(mu Kiyovu, Biryogo, Muhima, kimihurura.. hiyongeraho mafaranga igihumbi (1000 frw), naho mu bindi bice nka za Remera, Kicukiro, Nyarutarama n'ahandi nk'aho hajyaho ibihumbi bibiri gusa (2000 frw).

Baza:izindi service mutanga nizihe?
subizwa : Serivisi zindi dutanga nazo ni izijyanye nabyo. Urugero twaguha:
Abakundana: Wifuza guha umukunzi wawe indabyo, twe turazikora tukazikuzanira wabyifuza tukanazimushyira, icyo ukora ni ukuduha aho address ze, ubundi tukazimukugerezaho ku gihe ushaka.
Ababyaye: wifuje guha indabyo umufasha wawe, Umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe yabyaye, ariko kubera nta mwanya ufite, turagufasha. turazikuzanira cyangwa tukazimukugerezaho kwa muganga cyangwa aho atuye.
Abana: Abana bizihije isabukuru aho biga babatuma impano kugira ngo babashe kwizihirwa na bagenzi babo bigana, nabo turabafasha tukabagezaho izo mpano n ibindi bikenerwa nk'ibishashi (fireworks), Gateau, n'utundi tuntu tw'abana.
Abagize ibyago: Aha ni igihe bifuza nk'indabo zo kwifashisha mu muhango wo gushyingura, hano si ngombwa ngo ujye ku rubuga rwacu, udusanga aho dukorera cyangwa ukaduhamagara kuri 0788525816.

Baza: kugurira kuri internet se bimfasha iki?
subizwa ; guhahira kuri internet byagufasha gukoresha igihe n'amafaranga byawe neza.
urugero:gutinda munzira ujya guhaha, guhaha ibyo utateganyije, guhenderwa mubiciro, guhaha wizeye ko ibyo uhashye bimeze neza, bikunda kugenda wikoreye imizigo, kugenda wishyura amafaranga ya parking, bigufasha kumenya ibicuruzwa bimwe biri kubiciro bitandukanye, gutanga impano muburyo bworoshye,...

Baza:Nakoresha ubuhe buryo bwo kwishyura?
subizwa : uhitamo uburyo bwo kwishyura bukoroheye, ushobora gukoresha MTN mobile money, ikarita yo kuri banki, kohereza amafaranga kuri banki, cyangwa akishyura ibyo uhashye bikugezeho.

Baza:Niryari nshobora guhaha sibingereho?
subizwa : igihe wiyandikishije kurubuga ntushyireho E-mail na telephone byawe bwite.

baza: Abahahira hano ni abatuye mu mujyi wa Kigali gusa?
subizwa :abatuye hanze y'umujyi wa Kigali(mu ntara) tubagezaho ibyo bahashye kuwa mbere kuwa gatanu. hiyongereyeho amafaranga ibihumbi bitatu yo kubibagezaho, aho uherereye hose mu Rwanda. bitewe nibyo aribyo tubyohereza kuri agence de transport
*N'abari hanze y'igihugu tubagezaho ibyo bahashye bitewe n'ingano yabyo ndetse n'ubwoko bwibicuruzwa dukorana n'iposita y' u Rwanda (N.B Ntago twohereza ibicuruzwa bibora cg biri mumacupa ameneka)

Baza: Ni akahe karusho mufite mukutwitaho nk'abakiriya?
subizwa : Tubitaho neza, harimo nko kubatungura tukaboherereza impano z'ubuntu igihe bahashye, kubagezaho ibyo baguze ku buntu ku minsi imwe n'imwe. akarusho, hari ikarita duha abakiliya babisabye tukagirana amasezerano aho umuntu tumuhahira akaba yazishyura nyuma y'ibyumweru bibiri.

Baza: mugihe ndangije guhahira kuri internet, niki kimpamiriza ko ibyo nahashye ndibubibone?
subizwa : iyo umaze guhaha tuguhamagara kuri telephone yawe tukumenyesha ko ibyo wahashye byateguwe bigiye kukugeraho. ukanatubwira uburyo uhitamo bwo kwishyura, ndetse naho wifuza ko bijya

Baza: nkoresheje uburyo bwo kwishyura na mobile money ntibanca amafaranga yo kohereza?
subizwa : uhisemo kwishyura ukoresheje MTN mobile money wohereza amafaranga kuri iyi numero 0781460736. Wohereza ho amafaranga ugomba kwishyura ntayandi wongeyeho.

Baza : nkeneye ubundi bufasha nabaza nde?
subizwa : ukeneye ubundi bufasha watwandikira kuri address e-mail [email protected] cyangwa ukaduhamagara kuri telephone 0788525816.

Murukali,Market smart.

❌