WebRwanda.com

πŸ”’
❌
There are new available articles, click to refresh the page.
Today β€” October 19th 2019Agakiza

Zimwe mu mpamvu zitera umuntu gusonza buri kanya.

By Ubwanditsi

Muri rusange gusonza ntabwo ari bibi ariko biba ikibazo iyo umuntu ahora yumva ashonje buri gihe. Guhorana Inzara bishobora guterwa n'indwara ya diyabete, kudasinzira, isukari nkeya mu maraso, gutwita, umunanairo n'ubwoko bw'imiti umuntu yivurisha.

Dore impamvu zituma umuntu ahorana inzara igihe cyose:

Umunaniro
Mu gihe uhanagayitse cyangwa se ubwonko bwawe butaguwe neza, umubiri wawe urekura umusemburo witwa cortisol. Uyu musemburo uzamura igitekerezo cyo kumva ushonje buri kanya.

Ubwoko bw'imiti umuntu umuntu yivurisha
Imiti imwe n'imwe ishobora gutuma umuntu ashaka kurya ku buryo budasanzwe harimo imwe mu miti ya diyabete. Akenshi iyo uri ku miti ukabona ibiro byiyongera ukwiye kugana muganga akaguhindurira.

Gutwita
Ababyeyi bamwe mu gihe cyo gutwita baba bafite apeti idasanzwe. Ubu ni uburyo umubiri wabo ugaragaza ko uruhinja ruri mu nda rubasha kubona intungamubiri zihagije kugirango rubashe gukura.

Ubwoko bw'ibiribwa umuntu afata
Ntabwo ibiribwa byose bitera gusonza buri kanya ku buryo bumwe. Ibitera gusonza cyane ni ibikungahaye kuri proteyine nk'amafi, inyama, ibishyimbo, imboga ndetsen'imbuto.

Iyo ukunda kurya ibi biribwa, ushobora kubona ushonje buri kanya kabone n'iyo waba umaze kurya kandi bishobora gutuma urya ku kigero kidasanzwe.

Akamenyero ko kunywa soda
Abantu benshi bakunda kunywa soda bityo bigatuma umubiri wabo uyimenyera. Ariko iyo sukari iba muri iki kinyobwa ibwira ubwonko bwawe kwitegura gukoresha iyo sukari. Iyo umubiri wawe iyo sukari wamenyereye, uhita ugira inzara ya hato na hato.

Source: www.webmd.com

Vestine agakiza.org

Dufatanye gusengera aba Somali bo muri Somaliya

By Ubwanditsi

Mu rwego rwo kwifatanya n'abantu benshi batuye mu bihugu bitandukanye ku isi mu gusengera amoko ataragerwaho n'ubutumwa bwiza, tugiye gusengera abahausa bo muri Niger.

Igihugu cya Somaliya gifite abaturage 10.859.000 ururimi ruhurirwaho na benshi rwitwa Somali, ibijyanye n'iyobokamana, Isilamu niyo ifite abayoboke benshi ku kigero cya 99.70% mu gihe Abakristu ari 0.30%

Imibereho y'abatuye Somali

Umuryango wo muri Somaliya ugizwe n'umugabo umugore n'abana. Borora ihene n'intama abazitaho ni abagore n'abakobwa. Haboneka kandi ingamiya zikamwa. umubare munini w'ingamiya umuryango ufite, icyubahiro cyinshi ugira. Abagabo n'abasore nibo bita kuri izo ngamiya.

Abantu bo muri Somaliya ni abarwanyi. rimwe na rimwe abagabo basiga ingo zabo bakajya kwitoza kuba abarwanyi bakomeye cyane. Abantu bo muri iki gihugu bagabanyijemo amoko, uko kurwana akenshi kuba hagati y'amoko abiri. Amoko y'ingenzi yo muri somaliya ni Somaal na Sab, Somaal ni aborozi naho Sab ni abahinzi n'abanyabukorikori.

Abasomali bashimishwa no kuganira binyuze mu mivugo.incuro nyinshi ku mugoroba barahura bakariririmba bigatuma bahorana akanyamuneza.

Ibyo bizera

umubare munini w'abasomali ni abayoboke b'idini ya islamu 99.70%n'ubwo hafi ya bose ari abayoboke b'idini ya Islam, haba n'iyindi myemere ishingiye ku miryango muri macye bamwe bajya mu musigiti naho abandi baguma mu ngo zabo.

Ibyo bakenera

Umubare muto w'abasomali b'abana bajya ku ishuri, abakuru barenga kimwe cya kabiri baba batazi gusoma no kwandika. Ibi ntibitangaje cyane kuko ntibigeze babona inyandiko kugeza mu mwaka w'1972.

Kugira ubuzima bwa gisirimu biri mu byifuzo byabo. Kuko imibereho myiza byiberaga gusa muri Etiyopiya. Bitewe n'inzara, intambara zitera ibibazo byinshi, imirire mibi yagiye yica ibihumbi by'abantu muri Somaliya guhera mu mwaka w'1972.

Ibyifuzo byo gusengera

 Gusenga kugira ubutumwa bwiza bugere ku basomali bo muri Somaliya.
 Gusenga kugirango abasomali babashe kumenya Yesu Christ, we mutsima w'ubugingo.
 Gusengera abasomali b'abakristo banzwe n'imiryango yabo.
 Gusaba Imana gukora ku mitima y'abakristo bo muri Etiyopiya y'amajyaruguru bakabasha gusangiza ijambo ry'Imana abasomali bo mu ntara z'amajyaruguru.
 Gusaba Imana kuzamura abigisha b'inyigisho za gikristo hagati mu basomali ndetse bakabasangiza urukundo rwa Kristo.
 Gusaba Imana gukuza amatsinda y'abanyamasengesho, amatsinda yo kuramya no guhimbaza ndetse n'amatsinda yo kubwiriza ijambo ry'Imana.
 Gusenga kugirango filime zivuga inkuru za Yesu zibashe kwamamara muri Somaliya.
 Gusaba Imana kuzamura amatorero ya gikristo mu bice bitandukanye byo muri Somaliya.

Source: Joshua project.net

Ubuhamya: urugendo rwa Justin rwo gukizwa

By Ubwanditsi

Justin ni umugabo wo mu gihugu cya Singapoul mbere yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yari umuyoboke w'idini ya Hinduism,yakoraga ibyaha byinshi harimo guca inyuma uwo bashakanye, ubusinzi n'ibindi. ariko kubw'umugambi w'Imana ku buzima bwe, Justin yaje gukizwa ubu ni umukristo nyakuri.

Kwakira agakiza kuri Justin byanyuze mu nzira ndende kuko we ubwe ntiyiyumvishaga uburyo yareka ibyamunezezaga harimo inzoga, ubusambanyi n'ibindi nyamara yaje kwisanga Yesu yahinduye ubuzima bwe kandi umwuka wera ari muyobozi we.

Mu magambo ye aradusangiza inzira byanyuzemo kugirango yakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe:

β€œNitwa Justin, navukiye mugihugu cya Singapoul,nakuriye mu muryango w'abagatulika. Nyuma y'imyaka mike, umuryango wanjye watangiye kujya gusengera mu itorero Pentekote. Kuva icyo gihe natangiye kwanga Kristo bitewe n'uko iryo torero ritatwemereraga kwidagadura, urugero: kureba televisiyo cyangwa kumva indirimbo. Kuva ubwo natangiye kwigomeka, ntangira kwiba amafaranga, kunywa itabi ndetse no gukina urusimbi.

Ku myaka 20, nakoze impanuka ya moto ngonga umunyamagaru arapfa. Kuva ubwo nakomeje kwishinja amaraso y'umuntu bituma ngira agahinda k'indengakamere. Abapasiteri bazaga kunsengera burigihe bakambwira ko Imana yandinze ku bw'umugambi imfiteho.

Umunsi umwe ababyeyi banjye bansabye ko tujyana ku rusengero, tugezeyo nagiye kwisanga ndi ku ruhimbi abapasiteri barimo kunsengera. Muri uwo mwanya numvise ijwi ry'Imana rimbwira riti: β€œndagukunda muhungu wanjye”.

Mugihe nari ndi mu gahinda k'iyo mpanuka nakoze, business ya papa yarahombye. Abapasiteri benshi baradusengeye ngo inzu yacu idatezwa cyamunara ariko biranga biraba. N'ubwo twabaga mu nzu y'inkodeshanyo, ababyeyi banjye ntibigeze batakaza kwiringira Imana.

Nyuma y'igihe gito, naje guhura n'umugore wanjye. Yari umuyoboke w'idini ya Hinduism ababyeyi banjye banze ko dushyingiranwa ariko biba iby'ubusa turabana bo batabishaka. Nyuma yo kubana twahise dukomezanya mu idini ya Hinduism yukajya tujyana mu mutambagiro mu Buhinde.ariko kuri njye nta mahoro nari mfite nibwo natangiye kunywa itabi n'inzoga,kugendana n'abantu barara mu tubari b'abasinzi, abasambanyi ndetse nabajura bibaga amafaranga.

Umugore wanjye abonye ko bimuyobeye nibwo yatangiye kujya ku rusengero arakizwa yakira Yesu. Yakomeje kunsengera, Ubwo nibwo ibintu byatangiye guhinduka mva mu ngeso mbi dutangira kujyana ku rusengero ariko nkumva mfite isoni z'ukuntu namubabaje nkagendera mu ngeso mbi.

Igitangaza gikomeye cyabaye ni uko navutse ubwa kabiri ku bw'ubuntu bw'Imana ubwo nabatizwaga nabaye umwe na Kristo, umwami wanjye yagiye andinda nakoze impanuka nyinshi zitandukanye zaba iza moto, zaba iz'imodoka nta n'imwe yankomerekeje cyangwa ngo mvunike. Ni ukuvuga ko Imana yari ifite umugambi mwiza ku buzima bwanjye.

Kugeza ubu mfite imyaka 37 mfite umunezero mwinshi mu mutiama wanjye kuko nakijijwe. Yesu yambohoye ingoyi z'ibyaha zose nari mfite kandi ubuntu bwe burampagije. Ndakangurira umuntu wese utarakizwa kuza kwa Yesu kuko hari amahoro utasanga ahandi kandi tuzi ko nta mahoro yo mu byaha”.

Source: truthsaves.org

Vestine agakiza.org

Ese mu by'ukuri Satani ni iki?

By Ubwanditsi

N'ubwo hari abantu bemeza ko Satani atabaho, ariko mu kuri kwa Bibiliya Satani abaho, niwe soko y'icyaha mu isi. Yitwa amazina menshi dusanga muri Bibiliya harimo Satani bisobanura umwanzi, Lusiferi ndetse n'inzoka.

Kubaho kwa Satani nk'ikiremwa gifite ubuzima byagaragajwe na Yesu Kristo β€œarababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru, agwa asa n'umurabyo” (Luka10:18) Yesu kandi yise Satani umutware w'isi. β€œUbu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'iyi si abaye igicibwa” (Yohana 12:31).

Intumwa Pawulo yise Satani umwami w'isi ndetse n'igikomangoma mu bwami bw'ikirere (Abefeso 2:2). Mu gihe intumwa Yohana yavuze ko isi yose iyobowe n'icyaha kandi twabonye ko Satani ari we soko y'icyaha.

Ibyanditse byera byigisha ko mbere yo kuremwa k'umuntu ndetse n'isi,Imana yari yararemye itsinda ry'abamarayika benshi cyane batabarika. Ijuru ryari ryuzuye ibiremwa by'umwuka bifite ubwenge n'imbaraga zitarondoreka. Umutwe wari ukomeye cyane mu bamarayika ni umutwe w'abakerubi bahora bazengurutse intebe y'Imana. Uyu mutwe kandi niwo Satani yahozemo (Ezekiyeli 28:14) yari yuzuye ubwenge n'uburanga.

Imana ntiyaremye Satani nk'ikiremwa kigendera mu cyaha, ahubwo yamuremye nk'abamalayika, ni ukuvuga ibiremwa by'umwuka. ariko byaje kuba bibi ubwo Satani yajugunye umugambi w'Imana akigomeka ku bwami bw'Imana.

Icyaha cy'ibanze ku bantu n'abamalayika, ni ukutizera no kwishyira hejuru. Satani yariwiye mu mutima ati: β€œ nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami, isumbe inyenyeri z'Imana” (Yesaya 14:13-14)

Yesu yatubwiye bimwe mu biranga Satani. Kristo yavuzeko Satani ari umwicanyi, ntagira ukuri muri we, mu byo avuga byose arabeshya, muri macye Satani ni se w'ibinyoma (Yohana 8: 44)

Ni ingenzi ko Abakristo bamenya ukuri ku byerekeranye na Satani n'imikorere ye. Satani ameze nk'intare itontoma ishaka uwo yamira bunguri (1Petero 5:8). Ntibyoroshye kuri twebwe ubwacu gutsinda icyaha n'ibigeragezo biva ku mwanzi, ariko ibyanditswe byera bitwereka uburyo tugomba kugira imbaraga. Dukwiriye kwambara intwaro z'umwuka kugirango tubashe kunesha ibigeragezo.

Source: www.gotquestions.org

Vestine agakiza.org

Sobanukirwa ikintu gitera iseseme

By Ubwanditsi

Ijambo iseseme (nausea) rigaragaza igihe umuntu aba yumva ari hafi kuruka.iseseme ishobora guterwa n'impamvu zitandukanye harimo: gutwita, ibinyobwa bifite alcohol nyinshi, ibiribwa byanduye n'ibindi. n'ubwo bimeze bityo iseseme iravurwa igakira.

Abantu benshi bakunze kwibasirwa n'iseseme ikamara igihe kirekire ku buryo usanga yababujije amahoro ugasanga umuntu yijimye mu maso, yarakaye, acecetse, muri macye nta kanyamuneza kamurangwaho.

dore bimwe mu bitera iseseme

Bimwe mu bitra iseseme harimo: ingaruka z'imiti umuntu aba yanyweye, ibyo kurya byanduye, uburwayi, gutwita, kunywa alchol nyinshi ndetse no kumva impumuro mbi bituma umuntu yumva agize iseseme.

Akenshi iseseme iterwa n'imyivumbagatanyo ibera mu mara (intestins) bigatera kumererwa nabi harimo no kugira diarrhea ndetse n'uburibwe bw'umutwe bukabije.inshuro nyinshi abantu bafite ibikomere byo mu mutwe (wounds) nabo bakunda kugira iseseme.

Ni ibihe bimenyetso biranga umuntu ufite iseseme?

Ikimenyetso rusange kigaragara ku muntu ufite iseseme ni ukuruka. Ibindi bimenyetso bishamikiyeho ni nko kumagara iminwa, kubabara mu nda no kunanirwa kwihagarika.

Ibimenyetso bikomeye bishobora guherekeza iseseme harimo kubabara mu gituza, kunanirwa gutandukanya ibintu (confusion), umunaniro, umutima utera vuba ndetse no kunanirwa guhumeka.

Uko wakwirinda iseseme

Kwirinda iseseme ukoresha uburyo butagoranye bitewe n'icyayiteye. Inshuro nyinshi iseseme irikiza ubwayo. Ubundi buryo ni ukunywa nabyo bigabanya iseseme mu gihe kurya biyongera. Mu gihe bikomeye uba ugomba kwiyambaza muganga akaguha imiti ishobora kugufasha.

Iyo ufite iseseme, akenshi ntuba ushaka kurya cyangwa kunywa kandi koko biba byumvikana, aha icyo gihe iyo uriye umugati cyangwa umuneke bituma umererwa neza. Mugihe ufite iseseme kandi usabwa kwirinda kurya ibiribwa biryohera cyane.ibiribwa byiganjemo amavuta kuko bishobora kongera iseseme kandi bikaba byagutera kuruka.

Mu gihe ubona ko iseseme yakubayeho karande, kugirango ugire ubuzima bwiza, jya wirinda kugira icyo ukora umaze kurya, kurya bikeya, kwirinda gutwara imodoka ndetse no kwirinda gutekereza kuruka.

Nyuma yo gusobanukirwa, iseseme icyo aricyo, ikiyitera, n'uko yakwirindwa, umuntu wese akwiye gushyira mu bikorwa inama zimworoheye mu zo twabonye kuko bizadufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Source: www.everydayhealth.com

vestine agakiza.org

Ubuhamya: Candice yasengeye icyifuzo Imana iramusubiza

By Ubwanditsi

Ubuhamya bw'umugore witwa Candice buvuga ku ntambara yanyuzemo yibaza ku mugabo babanaga ariko batarasezeranye. Yakomeje gusenga Imana n'umwete we wose hanyuma Imana yaje kumuha igisubizo.{}

Mu magambo ye, Candice arasobanura uko byamugendekeye:

β€œNakundanye n'umugabo hafi imyaka itatu. twarakundanaga cyane kandi tukagendana mbere y'uko mvuka ubwa kabiri. Twarabanaga ariko ntitwari twarasezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana.

Numvise binjemo kwizera uwo mugabo nuko turabana. Umunsi umwe nagiye kureba incuti yanjye dusengana nagiriraga icyizere cyane, bitewe n'uko numvaga ntangiye gushidikanya ku mibanire yanjye n'uwo mugabo. Ariko nari mfite ubwoba bwinshi bwo gutatira gahunda yo kubana twihaye.

Bidatinze naje kugera ubwo ntangira gusenga Imana ubutitsa nyibaza ngo: ese Mana uyu mugabo niwe wangeneye tuzabana? Ndayisaba ngo niba atariwe izamfashe abe ariwe uba imbarutso yo gutandukana kuko njyewe sinari gushobora kubikora. Nashakaga kubwiza Imana ukuri ntaho nyihishe kuko sinashakaga ikintu cyantandukanya nayo.

Nyuma y'isengesho rifite imbaraga nasenganye na mugenzi wanjye twasenganaga, Imana yasubije amasengesho yanjye.

Hashize igihe gito, umugabo twari tumaranye imyaka isaga itatu, yambwiye ko atagomba gukomeza kubana nanjye, ngo akurikije uko ambona yasanze mberanye no kubana n'umugabo tuzajya dushorerana tukajyana ku rusengero, naho we ngo ntiyabivamo na gato.

Nkimara kubyumva nahise nicuza icyo nabikoreye kumusengera isengesho rimeze gutyo. Ariko naje kugera aho ndabyakira ndetse biranshimisha numva ko ari igisubizo cy'Imana itajya yitiranya abantu cyangwa ibintu.

Kugeza uyu munsi, ndanezerewe kandi ndashimira Imana ibyo yankoreye ubu hashize ibyumweru bitanu dutandukanye n'uwo mugabo ariko ndakomeje mu rugendo rwanjye rwo gushaka Imana mu buzima bwanjye bwose. Mu by'ukuri gukurikira Imana byambereye byiza cyane kandi nanyuzwe kuko Yesu ambereye maso”

Mu gusoza ubuhamya bwe, Candice arakangurira abantu gusenga ndetse no gusobanuza Imana inzira kuko ibyo turebesha amaso y'umubiri hari igihe biba bidahuye no gushaka kw'Imana.bityo rero kunezeza umuremyi wacu niyo nzira nyakuri igana ku bugingo buhoraho.

Source: wwwtruthsaves.org

Vestine agakiza.org

Dufatanye gusengera aba Mali bo mu Buhinde

By Ubwanditsi

Mu rwego rwo kwifatanya n'abantu benshi batuye mu bihugu bitandukanye ku isi mu gusengera amoko ataragerwaho n'ubutumwa bwiza, uyu munsi tugiye gusengera aba Mali bo mu gihugu cy'ubuhinde.

Igihugu cya cy'Ubuhinde gifite abaturage 9.962.000 ururimi ruhurirwaho na benshi rwitwa Hindi, ibijyanye n'iyobokamana, idini yitwa Hinduism niyo ifite abayoboke benshi ku kigero cya 99.97% mu gihe Abakristu ari 0.00%

Amateka y'Abamali

Mali ni ubwoko bwamenyekanye mu gutunganya ubusitani, umubare munini w'aba baturage ukora akazi ko gutera indabo ndetse no kuzibungabunga.
Hari itsinda rimwe ry'aba Mali baturutse muri Rajput. Iri tsinda ni abarwanyi babigize umwuga kandi ni ubwoko bufite umubare munini.

Ubuzima babayemo

Aba Mali bakunda cyane gukora mu nganda kandi bamenyekanye cyane mu kugaragaza ubutwari mu byerekeranye n'ikinyabupfura.
Muri rusange, bagiye batandukanye bitewe n'ibyo bakora. Urugero, abakurikiye ibijyanye n'ubusitanibitwa Bagban, abakata kandi bagacuruza ibyatsi bitwa Sasia, naho aabatera indabo bitwa Phool Mali. Aba Mali benshi batuye mu mugi ari nabo bita kubusitani bw'indabo.

Ku bijyanye no gushyingirwa, birabujijwe ko abantu bashyingiranwa batuye mu murenge (sector) umwe. Ikindi kandi ntibyemewe ko abantu bashyingiranwa bahuje isano.

Ku byerekeranye no gushyingura, uwapfuye ashyingurwa mu butaka cyangwa bakamutwika byose biremewe.

Ibyo bizera
Aba Mali, umubare wabo munini ni abayoboke b'idini ya Hinduism. Devi ni imana (god) yabo basenga kandi bizera, iyo bakoze ubukwe banyura imbere yayo mu rwego rwo kuyisaba umugisha w'urugo bagiye gushinga.

Ibyo bakeneye
Aba Mali bakeneye kumenya Yesu Kristo umukiza. N'ubwo bizera ikigirwamana cyitwa devi, ariko ku rundi ruhande, Yesu ni umunyamabazi yiteguye kubababarira no kubakunda.

Ibyifuzo byo gusengera:

Gusenga kugirango ibyanditswe byera bihabwe agaciro mu Buhinde
Gusenga kugirango amatsinda ya gikristo abashe gusengera aba Mali
Umwuka wera ayobore abakristo babashe guhamya Yesu
Gusenga kugirango ibyifuzo by'abakristo byo kugeza agakiza mu buhinde bishyirwe mu bikorwa.

Source: www.project.net

Vestine agakiza.org

BODY border-color: rgb(0, 0, 0);color: rgb(0,...

By Ubwanditsi
Gutanga amaturo murusengero ubyumva ute?
Gufasha Pasiteri.
Gukorera umugisha.
Ni itegeko ry'Imana
Ntacyo bimaze
  • October 15th 2019 at 09:27

Wari uzi ko Amafaranga atagura byose?

By Ubwanditsi

β€œAriko ntawubasha gucungura mugenzi we na hato, cyangwa guha Imana incungu ye. Kugirango arame iteka atabona rwa rwobo, kuko incungu y'ubugingo bwabo ari iy'igiciro cyinshi ikwiriye kurekwa iteka” (Zaburi 49: 8-9)

Abahanga benshi mu gutekereza bafashe umwanya uhagije bavuga ku ngingo ijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga. Dore bimwe mu byo bavuze:

β€’ Ushobora kugura ibyishimo ariko ntushobora kugura urukundo
β€’ Ushobora kugura umukozi, ariko ntushobora kugura incuti
β€’ Ushobora kugura umugore, ariko ntushobora kugura umufasha mwiza
β€’ Ushobora kugura ibiryo, ariko ntushobora kugura kuryoherwa (appetit)
β€’ Ushobora kugura imiti,ariko ntushobora kugura ubuzima.

Mu by'ukuri ikiguzi rukumbi gishobora kutugurira ibyo twebwe tudashoboye kugura ni icyo Yesu Kristo yishyuye.

Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 1:11, uwiteka yabwiraga ubwoko bwe ko atishimira ibitambo bitagira ingano bayitambira kuko yashakaga kubereka ko atari byo byakuraho ibicumuro byabo.

Ku bijyanye n'ikiguzi cyo gucungurwa, Imana yatwibukije ko kidashoboka. Ntigishobora guturuka mu biremwa bifite ubuzima cyangwa impano, byo byose tibyabasha kuducungura. Ibi byose ntibyabasha kuruhura roho zacu, ibyo twakwibwira byose ni ukwibeshya amaraso ya Yesu niyo kiguzi nyakuri.

Ikiguzi kimwe rukumbi twaguzwe ni icyo Yesu yishyuye i Gologota ku musaraba kugirango tubabarirwe ibicumuro byacu, bityo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. β€œKuko muzi ko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaromwatojwe na ba sekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo (1Petero 1:18-19)

Ntibyadushobokera kugura agakiza, kimwe n'uko tutabasha kurondora imigisha yo mu gakiza k'Imana. Ikindi kandi si ukubera ko hari ibyo twatanze kugirango tubone umugisha.

Dukwiye gushima Imana ku bw'imbabazi zayo n'umugisha wayo yatugaragarije ubwo yemeraga gutanga umwana wayo Yesu Kristo ngo aducungure.

Source: www top chretien.com

Vestine agakiza.org

Tegereza isaha y'imana ubone umugisha

By Ubwanditsi

Imana yahaye buri wese muri twe impano zihariye agomba gukoresha kugirango umugambi w'Imana ku buzima bwacu wuzure. Ariko Imana idusaba gukoresha neza izo mpano zacu no gutegereza isaha yayo kugirango isohoze icyo yatugambiriyeho.

Gutegereza isaha y'Imana bisaba kunyurwa n'uko ubayeho. "ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite" Abafilipi 4:11

Imana yaduhaye impano zitandukanye tugmba gukoresha neza mu gihe dutegereje ko isohoza umugambi wayo ku buzima bwacu. Urugero niba ufite ijwi ryiza, ukwiye kuririmba ukaramya ndetse ugahimbaza Imana yera naho iyo utangiye kurikoresha uvanze mo ubwibone, biriya bintu bibabaza umuremyi wawe kuko uba wananiwe gutegereza isaha y'Imana. Twibuke ko β€œabashaka ubwiza n'icyubabahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho” Abaroma 2:7
Bibiliya itwereka abantu babaye intwari mu gutegereza isaha y'Imana hanyuma bagasohorezwa amasezerano. mbere y'uko Imana imuhamagara,Yozefu yamaze imyaka 13 muri gereza ashinjwa icyaha nyamara ntiyari yaragikoze. Mose yategereje imyaka 40 mu butayu kugirango Imana isohoze umugambi wayo ku buzima bwe. Aba bose hamwe no gutegereza uwiteka yabasohoreje amasezerano.

Gutegereza isaha y'Imana, ntibivuga kwicara nta kintu ukora. Ahubwo bisaba kwitunganya mu buryo bw'umwuka ugategura buri kimwe cyose ukora. Pawulo yandikira Abafilipi akavuga ko anyuzwe n'ibyo afite, mu yandi magambo ntabwo ibibazo duhura nabyo ari byo bigenga umunezero wacu ahubwo uburyo tubyitwaramo nibwo bugenga umunezero wacu. Dukwiye gushakashaka uko twabaho twishimye mu gihe dutegereje isaha y'Imana.

Bibiliya isobanura gutegereza nk'igihe cy'ibyiringiro (abaroma 8:23). Mujye musenga kandi mushimire Imana ibyo yabateguriye. N'ubwo mutabirebesha amaso cyangwa ntibibahumurire, ariko mu by'ukuri hari icyo Imana iba yakoze mu buzima bwacu.

Inshingano ya mbere ku bakristo ni ukwizera. Ba mu mwanya wawe neza utegereze, wizere ahasigaye Imana izakora ikintu cyiza mu buzima bwawe.

Source: www.top.chretien.com

Vestine agakiza.org

Yesterday β€” October 18th 2019Agakiza

Ese mu by'ukuri Satani ni iki?

By Ubwanditsi

N'ubwo hari abantu bemeza ko Satani atabaho, ariko mu kuri kwa Bibiliya Satani abaho, niwe soko y'icyaha mu isi. Yitwa amazina menshi dusanga muri Bibiliya harimo Satani bisobanura umwanzi, Lusiferi ndetse n'inzoka.

Kubaho kwa Satani nk'ikiremwa gifite ubuzima byagaragajwe na Yesu Kristo β€œarababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru, agwa asa n'umurabyo” (Luka10:18) Yesu kandi yise Satani umutware w'isi. β€œUbu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'iyi si abaye igicibwa” (Yohana 12:31).

Intumwa Pawulo yise Satani umwami w'isi ndetse n'igikomangoma mu bwami bw'ikirere (Abefeso 2:2). Mu gihe intumwa Yohana yavuze ko isi yose iyobowe n'icyaha kandi twabonye ko Satani ari we soko y'icyaha.

Ibyanditse byera byigisha ko mbere yo kuremwa k'umuntu ndetse n'isi,Imana yari yararemye itsinda ry'abamarayika benshi cyane batabarika. Ijuru ryari ryuzuye ibiremwa by'umwuka bifite ubwenge n'imbaraga zitarondoreka. Umutwe wari ukomeye cyane mu bamarayika ni umutwe w'abakerubi bahora bazengurutse intebe y'Imana. Uyu mutwe kandi niwo Satani yahozemo (Ezekiyeli 28:14) yari yuzuye ubwenge n'uburanga.

Imana ntiyaremye Satani nk'ikiremwa kigendera mu cyaha, ahubwo yamuremye nk'abamalayika, ni ukuvuga ibiremwa by'umwuka. ariko byaje kuba bibi ubwo Satani yajugunye umugambi w'Imana akigomeka ku bwami bw'Imana.

Icyaha cy'ibanze ku bantu n'abamalayika, ni ukutizera no kwishyira hejuru. Satani yariwiye mu mutima ati: β€œ nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami, isumbe inyenyeri z'Imana” (Yesaya 14:13-14)

Yesu yatubwiye bimwe mu biranga Satani. Kristo yavuzeko Satani ari umwicanyi, ntagira ukuri muri we, mu byo avuga byose arabeshya, muri macye Satani ni se w'ibinyoma (Yohana 8: 44)

Ni ingenzi ko Abakristo bamenya ukuri ku byerekeranye na Satani n'imikorere ye. Satani ameze nk'intare itontoma ishaka uwo yamira bunguri (1Petero 5:8). Ntibyoroshye kuri twebwe ubwacu gutsinda icyaha n'ibigeragezo biva ku mwanzi, ariko ibyanditswe byera bitwereka uburyo tugomba kugira imbaraga. Dukwiriye kwambara intwaro z'umwuka kugirango tubashe kunesha ibigeragezo.

Source: www.gotquestions.org

Vestine agakiza.org

Sobanukirwa ikintu gitera iseseme

By Ubwanditsi

Ijambo iseseme (nausea) rigaragaza igihe umuntu aba yumva ari hafi kuruka.iseseme ishobora guterwa n'impamvu zitandukanye harimo: gutwita, ibinyobwa bifite alcohol nyinshi, ibiribwa byanduye n'ibindi. n'ubwo bimeze bityo iseseme iravurwa igakira.

Abantu benshi bakunze kwibasirwa n'iseseme ikamara igihe kirekire ku buryo usanga yababujije amahoro ugasanga umuntu yijimye mu maso, yarakaye, acecetse, muri macye nta kanyamuneza kamurangwaho.

dore bimwe mu bitera iseseme

Bimwe mu bitra iseseme harimo: ingaruka z'imiti umuntu aba yanyweye, ibyo kurya byanduye, uburwayi, gutwita, kunywa alchol nyinshi ndetse no kumva impumuro mbi bituma umuntu yumva agize iseseme.

Akenshi iseseme iterwa n'imyivumbagatanyo ibera mu mara (intestins) bigatera kumererwa nabi harimo no kugira diarrhea ndetse n'uburibwe bw'umutwe bukabije.inshuro nyinshi abantu bafite ibikomere byo mu mutwe (wounds) nabo bakunda kugira iseseme.

Ni ibihe bimenyetso biranga umuntu ufite iseseme?

Ikimenyetso rusange kigaragara ku muntu ufite iseseme ni ukuruka. Ibindi bimenyetso bishamikiyeho ni nko kumagara iminwa, kubabara mu nda no kunanirwa kwihagarika.

Ibimenyetso bikomeye bishobora guherekeza iseseme harimo kubabara mu gituza, kunanirwa gutandukanya ibintu (confusion), umunaniro, umutima utera vuba ndetse no kunanirwa guhumeka.

Uko wakwirinda iseseme

Kwirinda iseseme ukoresha uburyo butagoranye bitewe n'icyayiteye. Inshuro nyinshi iseseme irikiza ubwayo. Ubundi buryo ni ukunywa nabyo bigabanya iseseme mu gihe kurya biyongera. Mu gihe bikomeye uba ugomba kwiyambaza muganga akaguha imiti ishobora kugufasha.

Iyo ufite iseseme, akenshi ntuba ushaka kurya cyangwa kunywa kandi koko biba byumvikana, aha icyo gihe iyo uriye umugati cyangwa umuneke bituma umererwa neza. Mugihe ufite iseseme kandi usabwa kwirinda kurya ibiribwa biryohera cyane.ibiribwa byiganjemo amavuta kuko bishobora kongera iseseme kandi bikaba byagutera kuruka.

Mu gihe ubona ko iseseme yakubayeho karande, kugirango ugire ubuzima bwiza, jya wirinda kugira icyo ukora umaze kurya, kurya bikeya, kwirinda gutwara imodoka ndetse no kwirinda gutekereza kuruka.

Nyuma yo gusobanukirwa, iseseme icyo aricyo, ikiyitera, n'uko yakwirindwa, umuntu wese akwiye gushyira mu bikorwa inama zimworoheye mu zo twabonye kuko bizadufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Source: www.everydayhealth.com

vestine agakiza.org

Ubuhamya: Candice yasengeye icyifuzo Imana iramusubiza

By Ubwanditsi

Ubuhamya bw'umugore witwa Candice buvuga ku ntambara yanyuzemo yibaza ku mugabo babanaga ariko batarasezeranye. Yakomeje gusenga Imana n'umwete we wose hanyuma Imana yaje kumuha igisubizo.{}

Mu magambo ye, Candice arasobanura uko byamugendekeye:

β€œNakundanye n'umugabo hafi imyaka itatu. twarakundanaga cyane kandi tukagendana mbere y'uko mvuka ubwa kabiri. Twarabanaga ariko ntitwari twarasezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana.

Numvise binjemo kwizera uwo mugabo nuko turabana. Umunsi umwe nagiye kureba incuti yanjye dusengana nagiriraga icyizere cyane, bitewe n'uko numvaga ntangiye gushidikanya ku mibanire yanjye n'uwo mugabo. Ariko nari mfite ubwoba bwinshi bwo gutatira gahunda yo kubana twihaye.

Bidatinze naje kugera ubwo ntangira gusenga Imana ubutitsa nyibaza ngo: ese Mana uyu mugabo niwe wangeneye tuzabana? Ndayisaba ngo niba atariwe izamfashe abe ariwe uba imbarutso yo gutandukana kuko njyewe sinari gushobora kubikora. Nashakaga kubwiza Imana ukuri ntaho nyihishe kuko sinashakaga ikintu cyantandukanya nayo.

Nyuma y'isengesho rifite imbaraga nasenganye na mugenzi wanjye twasenganaga, Imana yasubije amasengesho yanjye.

Hashize igihe gito, umugabo twari tumaranye imyaka isaga itatu, yambwiye ko atagomba gukomeza kubana nanjye, ngo akurikije uko ambona yasanze mberanye no kubana n'umugabo tuzajya dushorerana tukajyana ku rusengero, naho we ngo ntiyabivamo na gato.

Nkimara kubyumva nahise nicuza icyo nabikoreye kumusengera isengesho rimeze gutyo. Ariko naje kugera aho ndabyakira ndetse biranshimisha numva ko ari igisubizo cy'Imana itajya yitiranya abantu cyangwa ibintu.

Kugeza uyu munsi, ndanezerewe kandi ndashimira Imana ibyo yankoreye ubu hashize ibyumweru bitanu dutandukanye n'uwo mugabo ariko ndakomeje mu rugendo rwanjye rwo gushaka Imana mu buzima bwanjye bwose. Mu by'ukuri gukurikira Imana byambereye byiza cyane kandi nanyuzwe kuko Yesu ambereye maso”

Mu gusoza ubuhamya bwe, Candice arakangurira abantu gusenga ndetse no gusobanuza Imana inzira kuko ibyo turebesha amaso y'umubiri hari igihe biba bidahuye no gushaka kw'Imana.bityo rero kunezeza umuremyi wacu niyo nzira nyakuri igana ku bugingo buhoraho.

Source: wwwtruthsaves.org

Vestine agakiza.org

Dufatanye gusengera aba Mali bo mu Buhinde

By Ubwanditsi

Mu rwego rwo kwifatanya n'abantu benshi batuye mu bihugu bitandukanye ku isi mu gusengera amoko ataragerwaho n'ubutumwa bwiza, uyu munsi tugiye gusengera aba Mali bo mu gihugu cy'ubuhinde.

Igihugu cya cy'Ubuhinde gifite abaturage 9.962.000 ururimi ruhurirwaho na benshi rwitwa Hindi, ibijyanye n'iyobokamana, idini yitwa Hinduism niyo ifite abayoboke benshi ku kigero cya 99.97% mu gihe Abakristu ari 0.00%

Amateka y'Abamali

Mali ni ubwoko bwamenyekanye mu gutunganya ubusitani, umubare munini w'aba baturage ukora akazi ko gutera indabo ndetse no kuzibungabunga.
Hari itsinda rimwe ry'aba Mali baturutse muri Rajput. Iri tsinda ni abarwanyi babigize umwuga kandi ni ubwoko bufite umubare munini.

Ubuzima babayemo

Aba Mali bakunda cyane gukora mu nganda kandi bamenyekanye cyane mu kugaragaza ubutwari mu byerekeranye n'ikinyabupfura.
Muri rusange, bagiye batandukanye bitewe n'ibyo bakora. Urugero, abakurikiye ibijyanye n'ubusitanibitwa Bagban, abakata kandi bagacuruza ibyatsi bitwa Sasia, naho aabatera indabo bitwa Phool Mali. Aba Mali benshi batuye mu mugi ari nabo bita kubusitani bw'indabo.

Ku bijyanye no gushyingirwa, birabujijwe ko abantu bashyingiranwa batuye mu murenge (sector) umwe. Ikindi kandi ntibyemewe ko abantu bashyingiranwa bahuje isano.

Ku byerekeranye no gushyingura, uwapfuye ashyingurwa mu butaka cyangwa bakamutwika byose biremewe.

Ibyo bizera
Aba Mali, umubare wabo munini ni abayoboke b'idini ya Hinduism. Devi ni imana (god) yabo basenga kandi bizera, iyo bakoze ubukwe banyura imbere yayo mu rwego rwo kuyisaba umugisha w'urugo bagiye gushinga.

Ibyo bakeneye
Aba Mali bakeneye kumenya Yesu Kristo umukiza. N'ubwo bizera ikigirwamana cyitwa devi, ariko ku rundi ruhande, Yesu ni umunyamabazi yiteguye kubababarira no kubakunda.

Ibyifuzo byo gusengera:

Gusenga kugirango ibyanditswe byera bihabwe agaciro mu Buhinde
Gusenga kugirango amatsinda ya gikristo abashe gusengera aba Mali
Umwuka wera ayobore abakristo babashe guhamya Yesu
Gusenga kugirango ibyifuzo by'abakristo byo kugeza agakiza mu buhinde bishyirwe mu bikorwa.

Source: www.project.net

Vestine agakiza.org

BODY border-color: rgb(0, 0, 0);color: rgb(0,...

By Ubwanditsi
Gutanga amaturo murusengero ubyumva ute?
Gufasha Pasiteri.
Gukorera umugisha.
Ni itegeko ry'Imana
Ntacyo bimaze
  • October 15th 2019 at 09:27

Wari uzi ko Amafaranga atagura byose?

By Ubwanditsi

β€œAriko ntawubasha gucungura mugenzi we na hato, cyangwa guha Imana incungu ye. Kugirango arame iteka atabona rwa rwobo, kuko incungu y'ubugingo bwabo ari iy'igiciro cyinshi ikwiriye kurekwa iteka” (Zaburi 49: 8-9)

Abahanga benshi mu gutekereza bafashe umwanya uhagije bavuga ku ngingo ijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga. Dore bimwe mu byo bavuze:

β€’ Ushobora kugura ibyishimo ariko ntushobora kugura urukundo
β€’ Ushobora kugura umukozi, ariko ntushobora kugura incuti
β€’ Ushobora kugura umugore, ariko ntushobora kugura umufasha mwiza
β€’ Ushobora kugura ibiryo, ariko ntushobora kugura kuryoherwa (appetit)
β€’ Ushobora kugura imiti,ariko ntushobora kugura ubuzima.

Mu by'ukuri ikiguzi rukumbi gishobora kutugurira ibyo twebwe tudashoboye kugura ni icyo Yesu Kristo yishyuye.

Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 1:11, uwiteka yabwiraga ubwoko bwe ko atishimira ibitambo bitagira ingano bayitambira kuko yashakaga kubereka ko atari byo byakuraho ibicumuro byabo.

Ku bijyanye n'ikiguzi cyo gucungurwa, Imana yatwibukije ko kidashoboka. Ntigishobora guturuka mu biremwa bifite ubuzima cyangwa impano, byo byose tibyabasha kuducungura. Ibi byose ntibyabasha kuruhura roho zacu, ibyo twakwibwira byose ni ukwibeshya amaraso ya Yesu niyo kiguzi nyakuri.

Ikiguzi kimwe rukumbi twaguzwe ni icyo Yesu yishyuye i Gologota ku musaraba kugirango tubabarirwe ibicumuro byacu, bityo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. β€œKuko muzi ko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaromwatojwe na ba sekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo (1Petero 1:18-19)

Ntibyadushobokera kugura agakiza, kimwe n'uko tutabasha kurondora imigisha yo mu gakiza k'Imana. Ikindi kandi si ukubera ko hari ibyo twatanze kugirango tubone umugisha.

Dukwiye gushima Imana ku bw'imbabazi zayo n'umugisha wayo yatugaragarije ubwo yemeraga gutanga umwana wayo Yesu Kristo ngo aducungure.

Source: www top chretien.com

Vestine agakiza.org

Tegereza isaha y'imana ubone umugisha

By Ubwanditsi

Imana yahaye buri wese muri twe impano zihariye agomba gukoresha kugirango umugambi w'Imana ku buzima bwacu wuzure. Ariko Imana idusaba gukoresha neza izo mpano zacu no gutegereza isaha yayo kugirango isohoze icyo yatugambiriyeho.

Gutegereza isaha y'Imana bisaba kunyurwa n'uko ubayeho. "ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite" Abafilipi 4:11

Imana yaduhaye impano zitandukanye tugmba gukoresha neza mu gihe dutegereje ko isohoza umugambi wayo ku buzima bwacu. Urugero niba ufite ijwi ryiza, ukwiye kuririmba ukaramya ndetse ugahimbaza Imana yera naho iyo utangiye kurikoresha uvanze mo ubwibone, biriya bintu bibabaza umuremyi wawe kuko uba wananiwe gutegereza isaha y'Imana. Twibuke ko β€œabashaka ubwiza n'icyubabahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho” Abaroma 2:7
Bibiliya itwereka abantu babaye intwari mu gutegereza isaha y'Imana hanyuma bagasohorezwa amasezerano. mbere y'uko Imana imuhamagara,Yozefu yamaze imyaka 13 muri gereza ashinjwa icyaha nyamara ntiyari yaragikoze. Mose yategereje imyaka 40 mu butayu kugirango Imana isohoze umugambi wayo ku buzima bwe. Aba bose hamwe no gutegereza uwiteka yabasohoreje amasezerano.

Gutegereza isaha y'Imana, ntibivuga kwicara nta kintu ukora. Ahubwo bisaba kwitunganya mu buryo bw'umwuka ugategura buri kimwe cyose ukora. Pawulo yandikira Abafilipi akavuga ko anyuzwe n'ibyo afite, mu yandi magambo ntabwo ibibazo duhura nabyo ari byo bigenga umunezero wacu ahubwo uburyo tubyitwaramo nibwo bugenga umunezero wacu. Dukwiye gushakashaka uko twabaho twishimye mu gihe dutegereje isaha y'Imana.

Bibiliya isobanura gutegereza nk'igihe cy'ibyiringiro (abaroma 8:23). Mujye musenga kandi mushimire Imana ibyo yabateguriye. N'ubwo mutabirebesha amaso cyangwa ntibibahumurire, ariko mu by'ukuri hari icyo Imana iba yakoze mu buzima bwacu.

Inshingano ya mbere ku bakristo ni ukwizera. Ba mu mwanya wawe neza utegereze, wizere ahasigaye Imana izakora ikintu cyiza mu buzima bwawe.

Source: www.top.chretien.com

Vestine agakiza.org

Dufatanye gusengera aba Somali bo muri Somaliya

By Ubwanditsi

Mu rwego rwo kwifatanya n'abantu benshi batuye mu bihugu bitandukanye ku isi mu gusengera amoko ataragerwaho n'ubutumwa bwiza, tugiye gusengera abahausa bo muri Niger.

Igihugu cya Somaliya gifite abaturage 10.859.000 ururimi ruhurirwaho na benshi rwitwa Somali, ibijyanye n'iyobokamana, Isilamu niyo ifite abayoboke benshi ku kigero cya 99.70% mu gihe Abakristu ari 0.30%

Imibereho y'abatuye Somali
Umuryango wo muri Somaliya ugizwe n'umugabo umugore n'abana. Borora ihene n'intama abazitaho ni abagore n'abakobwa. Haboneka kandi ingamiya zikamwa. umubare munini w'ingamiya umuryango ufite, icyubahiro cyinshi ugira. Abagabo n'abasore nibo bita kuri izo ngamiya.

Abantu bo muri Somaliya ni abarwanyi. rimwe na rimwe abagabo basiga ingo zabo bakajya kwitoza kuba abarwanyi bakomeye cyane. Abantu bo muri iki gihugu bagabanyijemo amoko, uko kurwana akenshi kuba hagati y'amoko abiri. Amoko y'ingenzi yo muri somaliya ni Somaal na Sab, Somaal ni aborozi naho Sab ni abahinzi n'abanyabukorikori.

Abasomali bashimishwa no kuganira binyuze mu mivugo.incuro nyinshi ku mugoroba barahura bakariririmba bigatuma bahorana akanyamuneza.

Ibyo bizera
umubare munini w'abasomali ni abayoboke b'idini ya islamu 99.70%n'ubwo hafi ya bose ari abayoboke b'idini ya Islam, haba n'iyindi myemere ishingiye ku miryango muri macye bamwe bajya mu musigiti naho abandi baguma mu ngo zabo.

Ibyo bakenera
Umubare muto w'abasomali b'abana bajya ku ishuri, abakuru barenga kimwe cya kabiri baba batazi gusoma no kwandika. Ibi ntibitangaje cyane kuko ntibigeze babona inyandiko kugeza mu mwaka w'1972.
Kugira ubuzima bwa gisirimu biri mu byifuzo byabo. Kuko imibereho myiza byiberaga gusa muri Etiyopiya. Bitewe n'inzara, intambara zitera ibibazo byinshi, imirire mibi yagiye yica ibihumbi by'abantu muri Somaliya guhera mu mwaka w'1972.

Ibyifuzo byo gusengera
 Gusenga kugira ubutumwa bwiza bugere ku basomali bo muri Somaliya.
 Gusenga kugirango abasomali babashe kumenya Yesu Christ, we mutsima
w'ubugingo.
 Gusengera abasomali b'abakristo banzwe n'imiryango yabo.
 Gusaba Imana gukora ku mitima y'abakristo bo muri Etiyopiya y'amajyaruguru
bakabasha gusangiza ijambo ry'Imana abasomali bo mu ntara z'amajyaruguru.
 Gusaba Imana kuzamura abigisha b'inyigisho za gikristo hagati mu basomali
ndetse bakabasangiza urukundo rwa Kristo.
 Gusaba Imana gukuza amatsinda y'abanyamasengesho, amatsinda yo kuramya
no guhimbaza ndetse n'amatsinda yo kubwiriza ijambo ry'Imana.
 Gusenga kugirango filime zivuga inkuru za Yesu zibashe kwamamara muri
Somaliya.
 Gusaba Imana kuzamura amatorero ya gikristo mu bice bitandukanye byo muri
Somaliya.

Source: Joshua project.net

sobanukirwa akamaro k'inanasi

By Ubwanditsi

Inanasi ni rumwe mu mbuto ziribwa kandi zifitiye umubiri umumaro yiganjemo intungamubiri zitandukanye harimo vitamine C, vitamine A ndetse n'imyunyu ngugu nka kalisiyumu, magnesium, manganese na iron ikindi kandi inanasi ivura indwara zinyuranye.
Inanasi yabonetse bwa mbere muri Amerika y'amajyaruguru, ubwo umushakashatsi Christophe Colomb yari ari mu kazi ke yarayibonye hanyuma ayitahana iwabo i Burayi. Yakomeje kugenda yamamara mu bihugu byose.

Inanasi ntabwo ihabwa agaciro gusa n'uburyohe bwayo, ahubwo guhera mu binyejana byashize yakoreshejwe nk'umuti mu gukemura ibibazo byerekeranye n'urwungano ngogozi.

Ni muri urwo rwego tugiye kurebera hamwe akamaro k'inanasi.

Kurya inanasi birwanya indwara ya asthma
Ku bantu bakunda kurya inanasi kenshi ntibashobora gufatwa n'indwara ya asthma bitwe n'intungamubiri ziyigize.

Inanasi igabanya umuvuduko w'amaraso ukabije
Kurya imbuto zirimo umunyu ngugu wa potasiyumu ku kigero cyo hejuru bifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ukabije

Inanasi irwanya cancer
Bitewe n'uko inanasi ikungahaye kuri vitamine C ifite umumaro ukomeye mu kurwanya canceri.

Inanasi ifasha mu mikorere y'urwungano ngogozi
Inanasi yiganjemo amazi n'icyo bita fibre bifasha mu kurwanya kunanirwa kwituma bityo bigatuma umubiri ubasha gusohora imyanda mu buryo butagoranye. Inanasi ibamo kandi ibyo twita bromelain zifasha zifasha umubiri kugogora intungamubiri ( proteines).

Inanasi yongera uburumbuke bw'umubiri
Ibiribwa byiganjemo antioxidant hagaragajwe ko byongera uburumbuke ku bagabo ndetse n'abagore. Ku bantu bagaragawho n'ikibazo cyo kuba nta burumbuke bafite, bagirwa inama yo kwihatira kurya inanasi.

Inanasi ifasha umutima gukora neza
Bitewe n'uko inanasi igizwe n'umunyu ngugu wa potasiyumu, vitamine C ibi byose bitunganya imikorere y'umutima uzira amakemwa. Umuntu ukunda gufata uru rubuto aba afite amahirw menshi yo guca ukubiri n'indwara z'umutima.

Kurya inanasi birinda kwangirika k'uruhu
Iyo ukunda kurya urubuto rw'inanasi byabasha kurinda uruhu rwawe kwangirika bitewe na vitamine C irwanya kwangirika k'uruhu. Vitamine C kandi ifite umumaro wo gukora collagen ifasha mu mikorere y'uruhu.

Icyo tugomba witondera, ku bantu bafite impyiko zidakora neza ntibemerewe kurya inanasi inshuro nyinshi kuko inanasi ikungahaye ku munyu ngugu wa potasiyumu. Iyo potasiyumu ibaye nyinshi mu mubiri, impyiko ntizishobora gukora neza.

Source: www.medicalnewstoday.com

Banner

By Ubwanditsi
  • October 13th 2019 at 11:42
❌