WebRwanda.com

πŸ”’
❌
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayUbugingo - Website

IBINTU 10 UGOMBA KWIBUKA KU BIJYANYE N'ABATANDUKANYE MU RUSHAKO

By Ubugingo

1. Kubaka urugo rwiza bisaba ubushake n'uruhare rw'abashakanye bombi ariko umwe ashobora gutuma rusenyuka. Urugero: uwo mwashakanye agutaye akagenda, wahamagara ntafate telephone, wamutumaho guhura akagusuzugura, yakubona akanga kugusuhuza, etc. warwubaka ute?

2. Hari umuntu utandukana yishimye? Aho bigera ko umuntu yiyemeza gutandukana haba hari ibintu bibi bikomeye wewe utazi kd wenda nawe utakwihanganira;

3. Ijoro ribara uwariraye. Amakuru y'abatandukanye ujye uyavuga uhinda umushyitsi kuko hari byinshi byabo utazi;

4. Society yacu, Amatorero yacu, abakristo ni gute bakira kd bafasha abahuye n'ikibazo cyo gusenya urugo?

5. Ibikomere bikomeye benshi mu basenye ingo n'agahinda umuntu aterwa no gutabwa n'uwo yakunze, birasaba ko buri wese atanga umusanzu we mu gufasha aba bantu;

6. Ingaruka z'urugo rumwe rwasenyutse zigera ku bantu batabarika kd b'inzirakarengane ( harimo n'abana bato);

7. Uretse gutabwa n'uwo wakundaga, akenshi nyuma hazamo no guhigwa bukware umuntu azizwa umutungo cg yakwa abana;

8. Ubushakashatsi bugaragaza ko nyuma y'urushako rubi, benshi bahura na depression, bahararuka ubuzima cg biyahura;

9. Inkoni ikubise mukeba bayirenza urugo. Icyatumye uriya muntu uzi atandukana nawe kirakugarije cg cyugarije umwana wawe.

10. Gusengera imiryango ni inshigano yawe mbere y'uko iba rusange. Umunsi mwiza kuri twese!

Dr. Fidele Masengo Foursquare Gospel Church

IRINDE KUGAYISHA UMUNTU IJISHO

By Ubugingo

Ibyakozwe n'intumwa. 10:34 Petero aterura amagambo ati"Ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera."

Maze gusoma iki cyanditswe, nizemo ko tudakwiriye guha abantu agaciro tubarobanura ku butoni. Akenshi umutima wuzuye ibyishimo ushobora kuba mu mubiri wifubitse imyenda icitse, isuzuguritse.

Nyamara umukire mu bigaragara yujuje ubukene mu mutima, ndetse ariwe mutindi wo kubabarirwa.

Na none kandi, abo dutekereza ko bakomeye mu Mwuka bashobora kuba batemerwa n'Imana nyamara barya ducira imanza ikaba yo aribo yemera.

Twirinde cyane.

Mugire umunsi mwiza!

Dr. Fidele Masengo Foursquare Gospel Church

Ukwera!

By Ubugingo

❌