WebRwanda.com

🔒
❌
There are new available articles, click to refresh the page.
Yesterday — August 20th 2019Panorama

Abakoresha umuhanda bose baributswa kugira uruhare mu kurwanya impanuka

By Editor

Mu kiganiro Waramutse Rwanda cyatambutse kuri Televiziyo y’u Rwanda mu gitondo cyo ku wa 19 Kanama 2019, kibanze ku mutekano wo mu muhanda, Umuvugizi wa Polisi y’u Rwanda Commissioner of Police (CP) John Bosco Kabera, yagaragaje ko utifashe neza kubera impanuka zimaze iminsi zihitana ubuzima bw’abantu biturutse ku makosa y’abashoferi arimo umuvuduko ukabije, ubusinzi n’uburangare.

CP Kabera yifashishije ingero eshatu (3) z’impanuka ziherutse kuba. Iyabereye mu karere ka Karongi yatewe n’uburangare bw’umushoferi igahitana ubuzima bw’abantu 11, iyo mu karere ka Nyagatare yatewe n’ubusinzi igahitana abantu 5 n’iyo mu karere ka Nyamasheke yatewe n’umuvuduko ukabije igahitana abantu 2 abandi 16 bagakomereka.

Yagize ati “Izi mpanuka zose zatewe n’amakosa y’abashoferi kandi zashoboraga kwirindwa. Ntabwo bikwiye ko dukomeza gutakaza ubuzima bw’abantu kubera aya makosa. Niyo mpamvu twongeye gukangurira abayobozi b’ibigo bitwara abagenzi kugenzura imikorere y’abashoferi babo no kubagenera ikiruhuko gihagije.”

Umuvugizi wa Polisi y’u Rwanda yavuze ko ingamba Polisi isanganwe mu kubungabunga umutekano wo mu muhanda harimo gusuzuma ubuziranenge bw’ibinyabiziga, ishyirwaho ry’utugabanyamuvuduko mu modoka zitwara abagenzi, imikwabu yo gufata abatwara basinze no gushyiraho abapolisi benshi bashinzwe umutekano wo muhanda.

Yagize ati “Izi ngamba zose kandi zishyigikiwe na gahunda y’ubukangurambaga bwa Gerayo Amahoro aho twigisha ibyiciro bitandukanye by’abakoresha umuhanda kwirinda impanuka. Harimo n’amahugurwa y’umwihariko yagenewe abashoferi n’abamotari.”

Yongeyeho ati “Mu rwego rwo kurushaho kwirinda icyo ari cyo cyose cyateza impanuka hagiye gukazwa ingamba zisanzwe no gushyirwaho izindi ngamba zikomeye harimo kongera ibihano bihabwa abafatiwe mu makosa yo mu muhanda, kwamburwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, n’ibindi bihano bikomeye.”

CP Kabera yavuze ko mu rwego rwo kurushaho kubungabunga umutekano wo mu muhanda, Polisi isaba abakoresha umuhanda bose kugira uruhare mu kugabanya impfu ziterwa n’impanuka zo mu muhanda, bubahiriza amategeko agenga imikoreshereze yawo.

Polisi y’u Rwanda kandi iributsa abakoresha umuhanda bose by’umwihariko abashoferi kuzirikana kugira ubworoherane n’abandi basangiye gukoresha umuhanda.

Ati “Abatwara ibinyabiziga bategetswe kubahiriza ibyapa n’ibirango byo ku muhanda, kwirinda umuvuduko ukabije, kwirinda gutwara banyoye ibisindisha, kwirinda gukoresha telefoni batwaye, kwirinda gutwara ikinyabiziga bananiwe no kwirinda gupakira ibirenze ubushobozi bw’ikinyabiziga.”

Abatwara moto bategetswe kwirinda umuvuduko ukabije no gusesera hagati y’ibindi binyabiziga, kwambara ingofero yabugenewe, kubahiriza uburenganzira bw’abanyamaguru no kwirinda gukoresha telefoni batwaye.

Abayobozi b’ibigo bitwara abagenzi baributswa inshingano zabo nk’abayobozi mu mutekano wo mu muhanda, gukurikirana imyitwarire y’abashoferi babo mu rwego rwo kwirinda ko bashyira ubuzima bw’abagenzi mu kaga no guha abashoferi babo iminsi y’ikiruhuko ihagije.

Abagenzi nabo baributswa kudashyira ubuzima bwabo mu biganza by’umushoferi, kutemerera motari ubatwaye kubatwara yiruka cyane cyangwa ngo asuzugure ibyapa bimurika. Mugenzi ihutire gutanga amakuru mu gihe ubonye umushoferi cyangwa umumotari utubahiriza amategeko y’umuhanda.

Panorama

Kisaro: Kudasobanukirwa byatumye abaturage batanga amakuru atariyo mu byiciro by’ubudehe

By Editor

Abaturage bo mu murenge wa Kisaro, akarere ka Rulindo bavuga ko kudasobanukirwa na gahunda y’ibyiciro by’ubudehe, ari byo byabateye gutanga amakuru atari yo, bituma bashyirwa mu byiciro bidahuje n’amikoro yabo. Ubu biteguye gutanga amakuru nyayo afasha gushyirwa aho bakwiye.

Kutamenyeshwa ikigamijwe muri gahunda y’ikusanyamakuru mu budehe ni kimwe mu byatumye bamwe mu baturage ba Kisaro batanga amakuru atari yo, bibaviramo gushyirwa mu byiciro bidahwanye n’imibereho yabo.

Ni byo Mukashema Alphonsine, utuye mu kagari ka Murama, umurenge wa Kisaro, yashimangiye mu kiganiro “Urubuga rw’abaturage n’abayobozi” cyateguwe n’umuryango w’abanyamakuru baharanira amahoro “PAX PRESS” ari na wo dukesha iyi nkuru.

Yagize ati “Ubushize bashyira ingo mu byiciro, batubazaga amakuru, ariko ntitwari tuzi icyo bigamije”. Akomeza atanga urugero nk’aho abakusanyamakuru barabazaga bati “Urya kangahe ku munsi?”, agasubiza ko ari kabiri, bakumva ko yishoboye. Bakongera kumubaza ko afite inzu, agasubiza ko ayifite, nyamara imeze nka nyakatsi.

Ibi Mukashema abihuza n’abaturage bitabiriye icyo kiganiro. Bemeza ko batigeze bamenyeshwa ikigamijwe mu ikusanyamakuru ku budehe icyo gihe. Nyamara, Twagirayesu umugabo uri mu kigero cy’imyaka 40, utuye mu kagari ka Murama, si ko abibona. Yemeza ko abaturage bahawe amakuru ahagije binyuze mu nama zitandukanye.

Umunyamabanga nshingwabikorwa w’umurenge wa Kisaro, Arcade Kabayiza, yemera ko hari abaturage batanze amakuru atari yo bikaba byaranagize ingaruka ku byiciro by’ubudehe. Ariko ntiyemeranywa n’abavuga ko batasobanukiwe na gahunda y’ibyiciro by’ubudehe. Agaragaza ko uburangare no kutitabira inama ari byo byatumye bamwe badasobanukirwa, bikabaviramo kubeshya.

Yagize ati “Ibyiciro bijya kubaho amakuru wayabarizwaga mu rugo rwawe ndetse no ku mbuga y’umudugudu. Hari ukuntu byabayeho, abantu bamwe bakaza mu nama abandi ntibaze kandi ari ho hatangirwaga amakuru yifashishwa mu ishyirwaho ry’ibyiciro by’ubudehe”.

Ubushakashatsi kuri gahunda y’ibyiciro by’ubudehe, bwakozwe n’Umuryango urwanya ruswa n’akarengane “Transparency International Rwanda, bwo muri Mata 2019, bwagaragaje ko abaturage batasobanukiwe neza n’icyo iyi gahunda yari igamije.

Bwerekana ko ikusanyamakuru baryitiranyije n’ibarura risanzwe bituma batanga amakuru uko babyumva. Abagera kuri 49,4 kw’ijana ntibishimiye uburyo ikusanyamakuru ryakozwe, bagasaba ko hazakorwa amahugurwa abayobozi n’abaturage bakigishwa bihagije kugira ngo amakuru atangwa ashingire ku kuri.

Gahunda y’ibyiciro by’ubudehe yatangiye mu mwaka wa 2011, ikaba yarashyiriweho gufasha igihugu mu igenamigambi ry’igihe kirekire mu rwego rwa gahunda yo kurwanya ubukene. Yavuguruwe mu mwaka wa 2014 hahindurwa amazina y’ibyiciro ubu ikaba yitegura kuvugururwa bwa kabiri mu rwego rwo gushyira buri muturage mu cyiciro gihuje n’ubushobozi bwe.

Inkuru dukesha PAX PRESS (Umuryango w’abanyamakuru baharanira amahoro

Itegeko rigenga umurimo mu Rwanda (Igice cya gatatu -Ibizamini mu kazi)

By Editor

Mu gice cya mbere cy’Itegeko rigenga umurimo mu Rwanda, N° 66/2018 ryo ku wa 30/08/2018, twabagejejeho ibigengwa n’iri tegeko ndetse n’ibisobanuro by’amagambo akoreshwamo. Muri iki gice tubagezaho ibirebana n’uburyo bw’imikorere bubereye umukozi mu kazi, imyaka fatizo yo gutangira gukora akazi, imirimo ibujijwe ku mwana, ibuzwa ry’imirimo y’agahato, Kubuza guhoza ku nkeke uwo ukuriye mu kazi hagamijwe imibonano mpuzabitsina, Kurindwa ivangura mu kazi no Uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kwishyira hamwe. Mu gice cya gatatu turabagezaho ingingo zirebana n’ibizamini mu kazi.

Ingingo ya 10: Igihe cyo gutoranya abakandida bazakora ibizamini

Gutoranya abakandida bazakora ibizamini bikorwa mu gihe kitarenze iminsi itanu (5) y’akazi uhereye ku itariki ntarengwa abakandida bagomba kuba batangiyeho amadosiye asaba akazi.

Ingingo ya 11: Itegurwa ry’ibizamini

Urwego rushaka abakozi rushobora kwiyambaza, iyo bibaye ngombwa urundi rwego rwa Leta usibye Komisiyo cyangwa rukiyambaza biro y’impuguke mu gutegura, gukoresha no gukosora ibizamini.

Umukandida wemerewe akora ikizamini cyanditse n’ikizamini gikozwe ku buryo bw’ikiganiro.

Ibizamini byose hamwe bibarirwa amanota angana n’ijana ku ijana (100%).

Impuguke zitegura ibizamini byose zigomba kuba zifite ubumenyi buhagije mu bisabwa kuri uwo mwanya.

Inteko y’abakoresha ibizamini mu buryo bw’ikiganiro igomba kuba igizwe nibura n’abantu batatu (3).

Ikizamini gishobora gutegurwa no gukorwa mu ndimi eshatu (3) zemewe mu butegetsi. Icyakora iyo cyateguwe mu rurimi rutari Ikinyarwanda, kigomba gutegurwa mu Gifaransa n’Icyongereza umukandida agahitamo ururimi akoresha.

Ingingo ya 12: Ikorwa ry’ikizamini

Urwego rushaka umukozi rutangaza amatariki, isaha n’ahantu ibizamini bizakorerwa. Ikizamini gikorwa ku munsi n’amasaha by’akazi. Iyo bibaye ngombwa, urwego rushaka abakozi gishobora gukoresha iyakure yifashisha ikoranabuhanga mu itumanaho ku kizamini gikorwa ku buryo bwanditse cyangwa bw’ikiganiro hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe byemezwa na Komisiyo.

Umukandida usaba akazi wagaragaje ubumuga afite nk’uko biteganywa mu ngingo ya 8 y’iri teka, yoroherezwa gukora ikizamini hitawe ku bumuga bwe.

Ingingo ya 13: Ikizamini cyanditse

Ikizamini cyanditse gitegurwa hakurikijwe ibisabwa kuri buri mwanya kandi gikorerwa ku manota angana na mirongo itanu ku ijana (50%) ugereranyije n’amanota yose y’ibizamini byose bikorwa.

Ikizamini cyanditse gikorwa mu gihe kitarenze iminsi itatu (3) y’akazi ibarwa uhereye ku munsi ukurikira uwo urutonde rw’abemerewe gukora rwasohokeyeho.

Umukandida ntagomba kwandika izina rye ku rupapuro rw’ikizamini. Mu mwanya wʼamazina hakoreshwa amagambo cyangwa umubare w’ibanga bigenwa kandi bikabikwa n’urwego rushaka abakozi. Kodi n’amazina by’abakandida bihuzwa ibizamini bimaze gukosorwa.

Ikizamini kigamije kureba uko ibyo umukandida azi abishyira mu bikorwa na cyo kiri mu bigize ikizamini cyanditse, kandi iyo bibaye ngombwa gishobora gukorwa ukwacyo.

Ingingo ya 14: Itangazwa ry’amanota y’ibizamini byanditse

Amanota y’abakoze ibizamini byanditse agomba gutangazwa mu gihe kitarenze iminsi icumi (10) y’akazi ibarwa uhereye ku munsi amapiganwa yarangiriyeho.

Amanota abakandida babonye atangazwa hifashishijwe inzira y’ikoranabuhanga mu itumanaho mu gushaka abakozi kandi abakandida bakamenyeshwa hifashishijwe E- mails n’ubutumwa bugufi kuri telefoni.

Ingingo ya 15: Ikizamini gikorwa mu buryo bw’ikiganiro

Ikizamini gikorwa mu buryo bw’ikiganiro kigenerwa amanota angana na mirongo itanu ku ijana (50%) y’amanota yose y’ibizamini byakozwe.

Abakandida bagejeje ku manota angana na mirongo itanu ku ijana (50%) mu kizamini cyanditse ni bo bemererwa gukora ikizamini gikorwa mu buryo bw’ikiganiro.

Ikizamini gikorwa mu buryo bw’ikiganiro kigomba kuba kigizwe n’ibibazo bimwe ku bakandida bakora ku mwanya umwe.

Ikizamini gikorwa mu buryo bw’ikiganiro gikorwa nyuma y’iminsi itatu (3) y’akazi ibarwa uhereye ku munsi ukurikira uwo amanota y’ikizamini cyanditse yashyiriwe ahagaragara. Iyo hari umukandida wajuririye amanota y’ikizamini cyanditse, ikizamini gikorwa mu buryo bw’ikiganiro gikorwa ubujurire burangiye.

Iyo hakorwa ikizamini mu buryo bw’ikiganiro, hafatwa amajwi n’amashusho. Amashusho afatwa mu buryo bugaragaza impande zombi, impuguke zibaza n’umukandida ubazwa. Amajwi na yo agomba gufatwa ku buryo bwumvikana neza.

Ingingo ya 16: Itangazwa ry’amanota y’ibizamini bikorwa mu buryo bw’ikiganiro

Amanota y’abakoze ibizamini bikorwa mu buryo bw’ikiganiro atangazwa mu gihe kitarenze umunsi umwe (1) w’akazi uhereye umunsi amapiganwa yarangiriyeho.

Amanota abakandida babonye atangazwa hifashishijwe inzira y’ikoranabuhanga mu itumanaho mu gushaka abakozi kandi abakandida bakamenyeshwa hifashishijwe E-mails n’ubutumwa bugufi kuri telefoni.

Ingingo ya 17: Ikizamini cyihariye

Urwego rushaka abakozi rushobora gutanga ikizamini kimwe kigahabwa amanota ijana ku ijana (100%) byemejwe na Komisiyo.

Ingingo ya 18: Ubujurire

Umukandida wumva ko yarenganyijwe mu gihe cyo gushaka abakozi ashobora kujuririra ku rwego rwa mbere urwego rushaka umukozi mu gihe kitarenze iminsi itatu (3) y’akazi uhereye ku munsi w’igikorwa cyangwa icyemezo ajuririra.

Ubujurire butangwa hakoreshejwe inzira y’ikoranabuhanga mu itumanaho mu gushaka abakozi.

Iyo bigaragaye ko hakozwe ikosa mu guteranya amanota, bikosorwa ako kanya n’abakoresheje ibizamini.

Iyo ikosa ryakozwe rishingiye ku mikosorere, urwego rushaka umukozi rusaba uwateguye akanakosora ibizamini gusubiramo itangwa ry’amanota uko bikwiye. Gukosorwa bikorwa ku bakandida bose bakoze ikizamini kuri uwo mwanya.

Urwego rwajuririwe rugomba gutanga igisubizo ku bujurire mu gihe cy’iminsi itatu (3) y’akazi ibarwa uhereye ku munsi ubujurire bwakiriweho.

Iyo umukandida atanyuzwe n’icyemezo cyafashwe, ajurira ku rwego rwa kabiri muri Komisiyo mu gihe cy’iminsi ibiri (2) y’akazi uhereye itariki yaboneyeho igisubizo cy’urwego rwakoresheje ibizamini. Komisiyo ifata icyemezo ku kibazo yajuririwe mu gihe kitarenze iminsi itanu (5) yʼakazi uhereye ku munsi yakiriyeho ubujurire.

Igihe cyose bigaragaye ko hari umukandida wajuriye ku rwego rwa kabiri kandi utarabonerwa igisubizo na Komisiyo ku bujurire bwe ikizamini cyanditse cyangwa ikizamini gikorwa mu buryo bw’ikiganiro ntibishobora gukorwa.

Ingingo ya 19: Gutsinda ibizamini

Umukandida aba yatsinze ikizamini iyo yagize nibura amanota mirongo irindwi ku ijana (70%) mu bizamini byose yakoze. Iyo nta mukandida wagejeje kuri ayo manota, imyanya irongera igatangazwa, hagakoreshwa ibindi bizamini.

Iyo abakandida babiri (2) banganyije amanota ku mwanya umwe upiganirwa harimo n’umukandida ufite ubumuga, icyo gihe hahabwa amahirwe umukandida ufite ubumuga.

Iyo abakandida babiri (2) bafite ubumuga banganyije amanota ku mwanya umwe upiganirwa, hitabwa ku burambe ku kazi. Iyo banganya uburambe ku kazi, amahirwe ahabwa umugore.

Ingingo ya 20: Ibyangombwa bisabwa umukandida watsinze ibizamini mbere yo guhabwa akazi

Mbere yo guhabwa akazi, umukandida watsinze ibizamini agomba kubanza kwerekana ibyangombwa bikurikira:

1º umwirondoro wuzuye;

2º fotokopi y’impamyabumenyi iriho umukono wa noteri;

3º ifoto ngufi imwe;

4º icyemezo cy’uko atakatiwe cyangwa yakatiwe n’inkiko;

5º icyemezo cyo kwa muganga.

Byegeranyijwe na Rwanyange Rene Anthere

Biracyaza

Burera: Umuryango w’abantu 8 bashigajwe inyuma n’amateka mu munezero nyuma yo guhabwa icumbi

By Editor

Umuryango w’abantu umunani barimo abana batandatu bivugwa ko amateka yabasigaje inyuma, nyuma y’uko wari umaze igihe nta cumbi ufite, ku wa Gatanu tariki ya 17 Kanama 2019 mu gusoza ukwezi kwahariwe ibikorwa bya Polisi, mu karere ka Burera, bahawe inzu, banahabwa ibikoresho n’ibiribwa by’ibanze.

Uyu muryango watujwe mu mudugudu wa Ruko, Akagari ka Nyagahinga, Umurenge wa Cyanika, ushima igikorwa k’indashyikirwa bakorewe kuko bavuye mu bwigunge bagatuzwa heza, bibafasha guhindura imibereho.

Abaturage bishimira ko umuryango wa Tuyizere watujwe mu nzu nziza (Ifoto/Panorama)

Tuyizere wahawe iyi nzu n’umuryango we agira ati “Nari ntuye habi mu manegeka, ubu tugiye kurushaho kubaho neza kuko ntawe uzongera kwicwa n’imbeho cyangwa ngo anyagirwe.»

Umuyobozi w’Akarere ka Burera Wungirije ushinzwe imibereho y’abaturage, Habyarimana Jean Baptiste, yakanguriye abaturage kugira isuku, kwirinda amakimbirane mu ngo no gukumira icyorezo cya Ebola.

Umukuru wa Polisi w’umusigire mu karere ka Burera, CIP Olivier Nyarwaya, mu butumwa bwe yibukije abaturage kwirinda magendu ndetse n’ibiyobyabwenge, anabasaba kwirinda kwambuka umupaka bajya mu bihugu by’abaturanyi batanyuze mu nzira zemewe n’amategeko.

Umuryango wa Tuyizere wahawe n’ibiribwa (Ifoto/Panorama)

Mu gihugu hose hubatswe inzu 30, aho buri nzu ifite ibyumba bitatu n’icyumba cy’uruganiriro, abazigiyemo bahabwa ibikoresho byo mu nzu nk’ibitanda n’amatera, intebe, utubati, amashanyarazi aturuka ku mirasire y’izuba n’ibindi. Ikindi kandi buri nzu ikaba ifite igikoni, ubwiherero n’ubwiyuhagiriro (Douche).

Umuhango wo gusoza ukwezi kwahariwe ibikorwa bya Polisi ku rwego rw’igihugu wabereye mu ntara y’Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete, aho witabiriwe na Minisitiri w’ubutabera akaba n’intumwa nkuru ya Leta Busingye Johnston ari kumwe n’umuyobozi wa Polisi y’u Rwanda IGP Dan Munyuza hamwe na Guverineri w’Intara y’Amajyaruguru, Jean Marie Vianney Gatabazi.

Umuryango wa Tuyizere wahawe n’ibikoresho byo mu rugo (Ifoto/Panorama)

Panorama.rw

Itangazo rya cyamunara y’ibibanza ku Muyumbu/Rwamagana

By Editor

Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo RC 0041/2018/TB/NZG cy’Urukiko rw’Ibanze rwa Nzige;

Umuhesha w’Inkiko w’Umwuga aramenyesha abantu bose ko ku wa Gatanu tariki ya 23/08/2019 saa tanu z’amanywa (11h00), azagurisha muri cyamunara umutungo utimukanwa ugizwe n’ikibanza gifite UPI : 5/01/10/03/2162 ; uherereye mu mudugudu wa Murehe, Akagari ka Murehe, Umurenge wa Muyumbu, Akarere ka Rwamagana, Intara y’Iburasirazuba;

Nanone saa cyenda z’igicamunsi (15h00) kw’itariki yavuzwe haruguru, hazagurishwa ikibanza gifite UPI : 5/01/10/03/2268 giherereye mu mudugudu, akagari, umurenge, akarere n’Intara byavuzwe haruguru.

Umutungo wanditse kuri Ndahayo Jean Marie Vianney na Madamu Uwayezu Liberatha, kugira ngo harangizwe urubanza rwavuzwe haruguru. Cyamunara izabera aho uwo mutungo uherereye havuzwe haruguru.

Ifoto n’igenagaciro ryawo biboneka ku rubuga rw’imanza zirangizwa.

Abifuza ibindi bisobanuro bahamagara kuri nomero za telefoni zikurikira 0788713325/0728713325

Bikorewe i Kigali, ku wa 16/08/2019

Umuhesha w’Inkiko w’Umwuga

Me Twagirayezu Vincent

Itangazo rya cyamunara y’umutungo utimukanwa i Ngoma

By Editor

Mu rwego rwo kurangiza urubanza RP0766/13/TGI/NGOMA, rwaciwe n’Urukiko Rwisumbuye rwa Ngoma ku wa 30/04/2014;

Umuhesha w’Inkiko w’Umwuga aramenyesha abantu bose babyifuza ko ku wa Gatanu tariki ya 23/08/2019 saa sita n’igice z’amanywa (12h30)., azagurisha muri cyamunara imitungo ya Karasanyi Damien na Mukarurinda Speciose, ikurikira: UPI: 5/06/12/03/4140; UPI: 5/06/12/03/536 na UPI: 5/06/12/03/906, iherereye mu kagari ka Musya, Umurenge wa Rurenge, Akarere ka Ngoma, Intara y’Iburasirazuba.

Uwifuza ibindi bisobanuro yahamagara kuri telefoni igendanwa 0788307398/0738307398/0783110938

Bikorewe i Kigali, ku wa 16/08/2019

 Me Ndayobotse Silas

Umuhesha w’Inkiko w’Umwuga

Itangazo rya cyamunara y’umutungo utimukanwa i Ngoma

By Editor

Mu rwego rwo kurangiza urubanza RP0766/13/TGI/NGOMA, rwaciwe n’Urukiko Rwisumbuye rwa Ngoma ku wa 30/04/2014;

Umuhesha w’Inkiko w’Umwuga aramenyesha abantu bose babyifuza ko ku wa Gatanu tariki ya 23/08/2019saa tanu n’igice za mugitondo (11h30)., azagurisha muri cyamunara umutungo wa Sibomana Jean marie Vianney na Uwamariya Françoise, ukurikira: UPI: 5/06/12/03/871 uherereye mu kagari ka Musya, Umurenge wa Rurenge, Akarere ka Ngoma, Intara y’Iburasirazuba.

Uwifuza ibindi bisobanuro yahamagara kuri telefoni igendanwa 0788307398/0738307398

Bikorewe i Kigali, ku wa 16/08/2019

 Me Ndayobotse Silas

Umuhesha w’Inkiko w’Umwuga

 

Nyagatare: Hamenwe Litiro 163 za Kanyanga hamwe n’ibindi biyobyabwenge mu mirenge yegereye umupaka na Uganda

By Editor

Ku wa Kabiri tariki ya 13 Kanama 2019, Polisi ikorera mu karere ka Nyagatare ku bufatanye n’abaturage bameneye mu ruhame rw’inteko z’abaturage ibiyobyabwenge byafashwe mu bihe bitandukanye.

Ibi biyobyabwenge bigizwe na litiro 163 za Kanyanga, udupfunyika 100 tw’urumogi, Zebra amakarito 64, African Gin na Soft Gin amakarito 69 n’izindi nzoga zitemewe litiro 94, byose bikaba byaramenewe mu ruhame imbere y’inteko z’abaturage ubwo zateranaga basabwa kubyirinda no kubirwanya.

Umuyobozi wa Polisi mu karere ka Nyagatare, Senior Superintendent of Police (SSP) Claude Bizimana, yavuze ko ibi biyobyabwenge byafashwe mu gihe kingana n’ukwezi bifatirwa mu  mirenge itanu itandukanye ariyo Karangazi, Rwempasha, Matimba, Tabagwe na  Kiyombe.

Yagize ati “Ibi biyobyabwenge byafashwe guhera mu kwezi kwa Nyakanga k’uyu mwaka mu bikorwa byo kubirwanya, iyo tumaze kubifata dutegura igihe tukabimenera hamwe mu nteko z’abaturage, bakanasobanurirwa ububi bwabyo n’ingaruka bigira ku muryango nyarwanda.”

Yakomeje avuga ko ibi biyobyabwenge kugira ngo bifatwe abaturage babigizemo uruhare akaba ariyo mpamvu iyo bimaze gufatwa bimenerwa mu ruhame bakabona ko amakuru batanga agira akamaro mu kurwanya ibyaha bitandukanye.

SSP Bizimana yakomeje asaba buri muntu wese kumva ko kurwanya ibiyobyabwenge bimureba bitareba gusa inzego z’umutekano kuko ingaruka zabyo iyo zije zigera ku muryango nyarwanda cyane k’uwabyishoyemo.

Yagize ati  “Ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bw’ababikoresha ndetse bikanagira n’ingaruka ku mutekano w’igihugu kuko aho byagaragaye niho harangwa  ingeso mbi nko gukubita no gukomeretse, gufata ku ngufu, amakimbirane yo mu miryango n’ibindi byaha byinshi bitandukanye bihungabanya umutekano w’abanyarwanda.”

Yakomeje asaba ababyeyi gushyira abana mu mashuri kuko umwana utiga ariwe ugaragara cyane mu kwishora mu ikoreshwa n’ikwirakwizwa ry’ibiyobyabwenge, agasaba buri wese guhaguruka akabirwanya atangira amakuru ku gihe, kugira ngo twubake  u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Umurenge wa Rwempasha,  Ngoga John, yasabye abaturage guhaguruka bagafatanya na Polisi mu bikorwa bitandukanye byo kurwanya ibyaha batangira amakuru ku gihe.

Aho yavuze ko ibiyobyabwenge bihungabanya umudendezo w’abaturarwanda kuko aribyo nyirabayazana w’ibindi byaha, binagira n’ingaruka zitandukanye zirimo izo ku mubiri, ku buzima bwo mu  mutwe, ku mibanire n’abantu, ku murimo cyangwa umwuga umuntu yari asanzwe akora ndetse n’ingaruka zijyanye no kutubahiriza amategeko.

Panorama

Burera: Hatashywe icumbi ry’abagana ibitaro bya Butaro rifite agaciro k’amafaranga asaga miliyoni 500

By Editor

Ku wa Gatatu tariki ya 14 Kanama 2019, i Butaro mu karere ka Burera hatashywe inzu izafasha abivuza indwara za kanseri ndetse n’abarwaza kubona aho bacumbika. Iyi nzu izacumbikira abantu 70 yuzuye itwaye amafaranga y’u Rwanda asaga miliyoni magana atanu.

Iyi nzu y’icumbi yitezweho gufasha benshi baburaga aho barara kubera ubwinshi bw’abarwayi bagana ibitaro bya Butaro ndetse ikazabongerera ikizere cyo gukira nk’uko byagarutsweho n’abatambukije ubutumwa bwabo muri uyu muhango.

Umuhango wo gutaha inzu nshya izacumbikira abivuriza Kanseri ku bitaro bya Butaro witabiriwe n’abashyitsi batandukanye, barimo Umuyobozi w’ikigo k’igihugu kita ku buzima RBC (Dr Sabin Nsanzimana), Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Intara y’Amajyaruguru Jabo Paul, Umuyobozi w’Akarere ka Burera Uwambajemariya Florence, abayobozi b’inzego z’umutekano, Uwashinze Umuryango Partners In Health (PIH) Dr Paul Farmer n’abayobozi bawo ku rwego rw’igihugu n’abandi.

Umuyobozi w’Akarere ka Burera, Uwambajemariya Florence, yashimiye ibikorwa bya PIH n’urukundo bagiriye abaturage ba Burera babubakira ibitaro bya Butaro na Kaminuza mpuzamahanga ya UGHE ifite ikerekezo cyo kuzamura ibipimo by’ubuzima mu karere.

Yagize ati “…dukomeje gushimira abafatanyabikorwa bacu, Dr Paul Farmer uyoboye Partners In Health ku bwitange n’urukundo bahora bagaragariza abaturage bacu mu guteza imbere ibokorwa by’ubuzima bafatanyije na leta y’u Rwanda.”

Akomeza atangaza ko mu byagezweho mu buzima mu karere ka Burera, hashize imyaka itanu nta mubyeyi ushobora kwanduza umwana agakoko gatera SIDA igihe amubyara. Ibyo bakaba barabiherewe igihembo na Madamu Jeannette Kagame.

Umuyobozi w’Akarere ka Burera Uwambajemariya Florence, Uwashinze umurya Partners In Health Dr Paul Farmer, Umuyobozi Mukuru wa RBC Dr Sabin (RBC), Umuyobozi wa Partners In Health Dr Joel n’Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Intara y’Amajyaruguru Jabo Paul bafungura inzu y’icumbi i Butaro (Ifoto/Ferdinand)

Umunyamabanga nshingwabikorwa w’Intara y’Amajyaruguru, Jabo Paul, yagarutse ku musanzu wa PIH mu iterambere ry’ubuzima bw’Abanyarwanda aho na we yashimiye Dr Paul Farmer n’Umukuru w’igihugu Paul Kagame ku bw’ubufatanye bafitanye mu kurengera ubuzima bw’abanyarwanda.

Yasabye abaturage ba Burera n’abivuriza i Butaro muri Rusange kugira uruhare mu kwita ku buzima bwabo babungabunga ibikorwa bagezeho ndetse na bo ubwabo bakagira ibyo bikorera.

Ati “Reka abaturage ba Butaro dutangirire ku bikorwa abagiraneza batugejejeho maze tuvugurure uburyo tubayeho… ntituzatekereze ko abatwubakiye ibitaro na kaminuza bazaza no kutwubakira ingo zacu. Oya”

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Intara y’Amajyaruguru yasabye umuyobozi w’Akarere ka Burera kwiha umuhigo wo guhindura Butaro igasa n’inyubako yatashywe. Ni ukuvuga, igatera imbere ku buryo abagana aka gace bazabona ko hari icyakozwe kigaragara.

Ati “Meya, uhiga neza kandi nabitangira ubuhamya. Ariko noneho ndagira ngo mu mihigo itaha ushyiremo ko Butaro igiye gusa n’inyubako twatashye uyu munsi, igiye gusa na kaminuza ya Butaro.”

Umuyobozi Mukuru w’Ikigo k’igihugu kita ku buzima (RBC), Dr Sabin Nsanzimana, atangaza ko Kanseri ari indwara ya kabiri ihitana ubuzima bw’abantu benshi kw’Isi, mu Rwanda abarenga ibihumbi icumi na bo bafatwa n’iyo ndwara kandi ubusanzwe uwamenyekanaga ko yanduye iyo ndwara umuryango watangiraga kumusezeraho uvuga ko atazakira.

Atangaza ko inzu yatashywe ije ari inyongera mu gufasha abarwayi ba Kanseri muri serivisi z’ubuvuzi bahabwaga kuko abarenga 50 kw’ijana bivuriza i Butaro baba baturutse mu tundi turere.

Agira ati “Iyi nzu izafasha abarwayi kuruhuka bamaze kuvurwa, hanyuma nibamara gufata agatege batahe. Yubatswe mu buryo n’imivurire ya Kanseri, ku buryo uzaba amaze kuvurwa ashobora kwiyakira, kuruhuka no kugirwa inama kuko hazaba hari abaganga babakurikirana.”

Akomeza atangaza ko iyi nzu ari inyongera ikomeye yo koroshya ubuvuzi bwatangwaga ku barway ba Kanseri no kuborohereza gucumbika, kuko hari n’abarwayi baryamaga hasi bategereje gutora agatege bagataha, ariko bitazongera kubaho.

Dr Nsanzimana Sabin asaba abakoresha iyo nzu kuyifata neza bakayigirira isuku bakanafata neza ibikoresho birimo kuko n’abandi baba bagomba kubikoresha kandi bifite isuku n’inzu igahora isa neza.

Ibitaro bya Butaro bifite ubushobozi bwo gucumbikira abarwayi 175 ku bitanda. Inzu yatashywe ifite ibitanda bisaga 70 byose bizifashishwa mu gucumbikira abaje kwivuza indwara za Kanseri.

Yubatswe ku bufatanye bw’Akarere ka Burera n’Umuryango w’Abanyamerika, Inshuti mu Buzima (Partners In Health), ari na wo wubatse ibitaro bya Butaro bivura indwara ya Kanseri. Byuzuye bitwaye amafaranga y’u Rwanda asaga miliyoni magana atanu.

Ferdinand Dukundimana/Butaro

Rulindo: Abaturage barasaba RDB gutwara inkende zibonera imyaka kuko zabateje inzara

By Editor

Abaturiye ishyamba rya leta ryitiriwe umushinga wa GBK (Gishwati-Butare-Kigali), mu murenge wa Burega, mu karere ka Rulindo, mu ntara y’Amajyaruguru; babangamiwe n’inkende ziva muri iryo shyamba rikaza kubonera imyaka kuko zituma batabona umusaruro. Barasaba Ikigo k’igihugu k’iterambere -RDB, kuza kuzitwara kikazijyana aho badahinga.

Inkende zona imyaka ihinze mu gishanga no materasi akikije ishyamba. Abaturage bavuga zabateje inzara, kuko batunzwe no guhinga none ibyo bahinze byose zirabisarura kandi no kuzikumira ntibabishoboye.

Nikuze Didacienne, utuye akagari ka Karengeri, asobanura uko zona umurima w’amashaza, ku buryo utazizi yakeka ko ari umuntu wayasaruye. Avuga ko yatangiye konerwa mu mwaka wa 2012.

Agira ati “nibwo namanutse nsanga amashaza zayatonoye hasigaye ibishogoshogo, ubwo nsubira mu rugo mvuza induru ko batwibiye amashaza. Abo mu rugo bibaza umuntu wagiye kwiba ku manywa birabayobera. Nyuma naje gucunga neza mbona ko ari inkende ziyasoroma”.

Abaturage basobanura ko uretse amashaza, inkende zona n’indi myaka nk’intoryi, ibishyimbo, inyanya, ibijumba, imyumbati, ibigori, ibinyomoro, amatunda ndetse n’ubwatsi bw’urubingo bahingira amatungo.

Bakomeza bavuga ko bagerageje kuzikumira zirabitambika kuko zigenda mu matsinda ku buryo habamo izikora uburinzi mu gihe izindi zirimo kona.

Habarurema Elias, utuye mu kagari ka Taba, agira ati “ziza ari amatsinda y’inkende nka mirongo itanu, zigahurira mu murima umwe. Haba n’izijya ku nzira zikarindira izirimo kona ku buryo uhingutse ziragutangira. Kurinda imirima ntibyashoboka kuko zizi ubwenge nk’ubw’abantu.”

Abaturage ntibahwema gusaba ubuyobozi gutwara izi nkende kuko nabwo bubabuza kuzigirira nabi; ariko bukababwira ko igisubizo kiri mu maboko ya RDB ifite mu nshingano kubungabunga inyamanswa z’agasozi zirimo n’inkende.

Mbera Rodriguez, Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Umurenge wa Burega, ahamya ko n’ubwo abaturage batunganyije amaterasi bagahuza ubutaka, ariko nta musaruro atanga kubera inkende.

Avuga ko mu kwezi k’Ugushyingo 2018, abakozi ba RDB baje kureba uko ikibazo kimeze ariko ntihagire inkende n’imwe babona, kuko baje ku mwanywa y’ihangu bagasanga zihishe. Icyo gihe basize babijeje gushaka umwanzuro w’icyo kibazo, bakaba bagitegereje. Ati “niba bazazitwara bakazijyana aho badahinga, ntitubizi!”

Mu gihe abaturage n’ubuyobozi bifuza ko RDB yaza igatwara inkende, Ngoga Telesphore, Umuyobozi w’ishami rishinzwe kubungabunga urusobe rw’ibinyabuzima muri icyo kigo, atangaza ko ikibazo k’inkende zitaba muri Pariki zikaba zonera abaturage, kizaganirwaho n’impande zombi kikabona gufatirwa umwanzuro.

Ngoga avuga ko iki kibazo kigaragara mu ishyamba rya Shyorongi mu karere ka Nyarugenge, irya Rebero muri Kicukiro, muri Rulindo ndetse no mu karere ka Karongi.

Yongeraho ko igisubizo atari uko ahabonetse inkende hose RDB yajya gushaka uburyo bwo kuziterura zikajyanwa muri pariki cyane ko atari igikorwa cyoroshye.  Agira ati “ni ibintu bisaba ingamba z’uburyo byakorwamo.  Ariko na none aho twasanga hari aho zakomeza kuba zikabaho, nabyo icyo gihe umuntu yazihagumisha. Cyangwa se tugakorana n’abaturage mu kureba ukuntu na bo bagira uruhare mu kuzirinda kuko zona ku manywa”.

Inkende zagaragaye bwa mbere mu ishyamba rya GBK muri Burega mu mwaka 2011. Icyo gihe abaturage bazibonaga ari ebyiri ariko ubu bahamya ko zororotse zikaba zirenga 200.

Uwiringira Marie Josee

Before yesterdayPanorama

Itangazo rya cyamunara y’ibibanza ku Muyumbu/Rwamagana

By Editor

Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo RC 0041/2018/TB/NZG cy’Urukiko rw’Ibanze rwa Nzige;

Umuhesha w’Inkiko w’Umwuga aramenyesha abantu bose ko ku wa Gatanu tariki ya 23/08/2019 saa tanu z’amanywa (11h00), azagurisha muri cyamunara umutungo utimukanwa ugizwe n’ikibanza gifite UPI : 5/01/10/03/2162 ; uherereye mu mudugudu wa Murehe, Akagari ka Murehe, Umurenge wa Muyumbu, Akarere ka Rwamagana, Intara y’Iburasirazuba;

Nanone saa cyenda z’igicamunsi (15h00) kw’itariki yavuzwe haruguru, hazagurishwa ikibanza gifite UPI : 5/01/10/03/2268 giherereye mu mudugudu, akagari, umurenge, akarere n’Intara byavuzwe haruguru.

Umutungo wanditse kuri Ndahayo Jean Marie Vianney na Madamu Uwayezu Liberatha, kugira ngo harangizwe urubanza rwavuzwe haruguru. Cyamunara izabera aho uwo mutungo uherereye havuzwe haruguru.

Ifoto n’igenagaciro ryawo biboneka ku rubuga rw’imanza zirangizwa.

Abifuza ibindi bisobanuro bahamagara kuri nomero za telefoni zikurikira 0788713325/0728713325

Bikorewe i Kigali, ku wa 16/08/2019

Umuhesha w’Inkiko w’Umwuga

Me Twagirayezu Vincent

Nyagatare: Hamenwe Litiro 163 za Kanyanga hamwe n’ibindi biyobyabwenge mu mirenge yegereye umupaka na Uganda

By Editor

Ku wa Kabiri tariki ya 13 Kanama 2019, Polisi ikorera mu karere ka Nyagatare ku bufatanye n’abaturage bameneye mu ruhame rw’inteko z’abaturage ibiyobyabwenge byafashwe mu bihe bitandukanye.

Ibi biyobyabwenge bigizwe na litiro 163 za Kanyanga, udupfunyika 100 tw’urumogi, Zebra amakarito 64, African Gin na Soft Gin amakarito 69 n’izindi nzoga zitemewe litiro 94, byose bikaba byaramenewe mu ruhame imbere y’inteko z’abaturage ubwo zateranaga basabwa kubyirinda no kubirwanya.

Umuyobozi wa Polisi mu karere ka Nyagatare, Senior Superintendent of Police (SSP) Claude Bizimana, yavuze ko ibi biyobyabwenge byafashwe mu gihe kingana n’ukwezi bifatirwa mu  mirenge itanu itandukanye ariyo Karangazi, Rwempasha, Matimba, Tabagwe na  Kiyombe.

Yagize ati “Ibi biyobyabwenge byafashwe guhera mu kwezi kwa Nyakanga k’uyu mwaka mu bikorwa byo kubirwanya, iyo tumaze kubifata dutegura igihe tukabimenera hamwe mu nteko z’abaturage, bakanasobanurirwa ububi bwabyo n’ingaruka bigira ku muryango nyarwanda.”

Yakomeje avuga ko ibi biyobyabwenge kugira ngo bifatwe abaturage babigizemo uruhare akaba ariyo mpamvu iyo bimaze gufatwa bimenerwa mu ruhame bakabona ko amakuru batanga agira akamaro mu kurwanya ibyaha bitandukanye.

SSP Bizimana yakomeje asaba buri muntu wese kumva ko kurwanya ibiyobyabwenge bimureba bitareba gusa inzego z’umutekano kuko ingaruka zabyo iyo zije zigera ku muryango nyarwanda cyane k’uwabyishoyemo.

Yagize ati  “Ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bw’ababikoresha ndetse bikanagira n’ingaruka ku mutekano w’igihugu kuko aho byagaragaye niho harangwa  ingeso mbi nko gukubita no gukomeretse, gufata ku ngufu, amakimbirane yo mu miryango n’ibindi byaha byinshi bitandukanye bihungabanya umutekano w’abanyarwanda.”

Yakomeje asaba ababyeyi gushyira abana mu mashuri kuko umwana utiga ariwe ugaragara cyane mu kwishora mu ikoreshwa n’ikwirakwizwa ry’ibiyobyabwenge, agasaba buri wese guhaguruka akabirwanya atangira amakuru ku gihe, kugira ngo twubake  u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Umurenge wa Rwempasha,  Ngoga John, yasabye abaturage guhaguruka bagafatanya na Polisi mu bikorwa bitandukanye byo kurwanya ibyaha batangira amakuru ku gihe.

Aho yavuze ko ibiyobyabwenge bihungabanya umudendezo w’abaturarwanda kuko aribyo nyirabayazana w’ibindi byaha, binagira n’ingaruka zitandukanye zirimo izo ku mubiri, ku buzima bwo mu  mutwe, ku mibanire n’abantu, ku murimo cyangwa umwuga umuntu yari asanzwe akora ndetse n’ingaruka zijyanye no kutubahiriza amategeko.

Panorama

Burera: Hatashywe icumbi ry’abagana ibitaro bya Butaro rifite agaciro k’amafaranga asaga miliyoni 500

By Editor

Ku wa Gatatu tariki ya 14 Kanama 2019, i Butaro mu karere ka Burera hatashywe inzu izafasha abivuza indwara za kanseri ndetse n’abarwaza kubona aho bacumbika. Iyi nzu izacumbikira abantu 70 yuzuye itwaye amafaranga y’u Rwanda asaga miliyoni magana atanu.

Iyi nzu y’icumbi yitezweho gufasha benshi baburaga aho barara kubera ubwinshi bw’abarwayi bagana ibitaro bya Butaro ndetse ikazabongerera ikizere cyo gukira nk’uko byagarutsweho n’abatambukije ubutumwa bwabo muri uyu muhango.

Umuhango wo gutaha inzu nshya izacumbikira abivuriza Kanseri ku bitaro bya Butaro witabiriwe n’abashyitsi batandukanye, barimo Umuyobozi w’ikigo k’igihugu kita ku buzima RBC (Dr Sabin Nsanzimana), Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Intara y’Amajyaruguru Jabo Paul, Umuyobozi w’Akarere ka Burera Uwambajemariya Florence, abayobozi b’inzego z’umutekano, Uwashinze Umuryango Partners In Health (PIH) Dr Paul Farmer n’abayobozi bawo ku rwego rw’igihugu n’abandi.

Umuyobozi w’Akarere ka Burera, Uwambajemariya Florence, yashimiye ibikorwa bya PIH n’urukundo bagiriye abaturage ba Burera babubakira ibitaro bya Butaro na Kaminuza mpuzamahanga ya UGHE ifite ikerekezo cyo kuzamura ibipimo by’ubuzima mu karere.

Yagize ati “…dukomeje gushimira abafatanyabikorwa bacu, Dr Paul Farmer uyoboye Partners In Health ku bwitange n’urukundo bahora bagaragariza abaturage bacu mu guteza imbere ibokorwa by’ubuzima bafatanyije na leta y’u Rwanda.”

Akomeza atangaza ko mu byagezweho mu buzima mu karere ka Burera, hashize imyaka itanu nta mubyeyi ushobora kwanduza umwana agakoko gatera SIDA igihe amubyara. Ibyo bakaba barabiherewe igihembo na Madamu Jeannette Kagame.

Umuyobozi w’Akarere ka Burera Uwambajemariya Florence, Uwashinze umurya Partners In Health Dr Paul Farmer, Umuyobozi Mukuru wa RBC Dr Sabin (RBC), Umuyobozi wa Partners In Health Dr Joel n’Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Intara y’Amajyaruguru Jabo Paul bafungura inzu y’icumbi i Butaro (Ifoto/Ferdinand)

Umunyamabanga nshingwabikorwa w’Intara y’Amajyaruguru, Jabo Paul, yagarutse ku musanzu wa PIH mu iterambere ry’ubuzima bw’Abanyarwanda aho na we yashimiye Dr Paul Farmer n’Umukuru w’igihugu Paul Kagame ku bw’ubufatanye bafitanye mu kurengera ubuzima bw’abanyarwanda.

Yasabye abaturage ba Burera n’abivuriza i Butaro muri Rusange kugira uruhare mu kwita ku buzima bwabo babungabunga ibikorwa bagezeho ndetse na bo ubwabo bakagira ibyo bikorera.

Ati “Reka abaturage ba Butaro dutangirire ku bikorwa abagiraneza batugejejeho maze tuvugurure uburyo tubayeho… ntituzatekereze ko abatwubakiye ibitaro na kaminuza bazaza no kutwubakira ingo zacu. Oya”

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Intara y’Amajyaruguru yasabye umuyobozi w’Akarere ka Burera kwiha umuhigo wo guhindura Butaro igasa n’inyubako yatashywe. Ni ukuvuga, igatera imbere ku buryo abagana aka gace bazabona ko hari icyakozwe kigaragara.

Ati “Meya, uhiga neza kandi nabitangira ubuhamya. Ariko noneho ndagira ngo mu mihigo itaha ushyiremo ko Butaro igiye gusa n’inyubako twatashye uyu munsi, igiye gusa na kaminuza ya Butaro.”

Umuyobozi Mukuru w’Ikigo k’igihugu kita ku buzima (RBC), Dr Sabin Nsanzimana, atangaza ko Kanseri ari indwara ya kabiri ihitana ubuzima bw’abantu benshi kw’Isi, mu Rwanda abarenga ibihumbi icumi na bo bafatwa n’iyo ndwara kandi ubusanzwe uwamenyekanaga ko yanduye iyo ndwara umuryango watangiraga kumusezeraho uvuga ko atazakira.

Atangaza ko inzu yatashywe ije ari inyongera mu gufasha abarwayi ba Kanseri muri serivisi z’ubuvuzi bahabwaga kuko abarenga 50 kw’ijana bivuriza i Butaro baba baturutse mu tundi turere.

Agira ati “Iyi nzu izafasha abarwayi kuruhuka bamaze kuvurwa, hanyuma nibamara gufata agatege batahe. Yubatswe mu buryo n’imivurire ya Kanseri, ku buryo uzaba amaze kuvurwa ashobora kwiyakira, kuruhuka no kugirwa inama kuko hazaba hari abaganga babakurikirana.”

Akomeza atangaza ko iyi nzu ari inyongera ikomeye yo koroshya ubuvuzi bwatangwaga ku barway ba Kanseri no kuborohereza gucumbika, kuko hari n’abarwayi baryamaga hasi bategereje gutora agatege bagataha, ariko bitazongera kubaho.

Dr Nsanzimana Sabin asaba abakoresha iyo nzu kuyifata neza bakayigirira isuku bakanafata neza ibikoresho birimo kuko n’abandi baba bagomba kubikoresha kandi bifite isuku n’inzu igahora isa neza.

Ibitaro bya Butaro bifite ubushobozi bwo gucumbikira abarwayi 175 ku bitanda. Inzu yatashywe ifite ibitanda bisaga 70 byose bizifashishwa mu gucumbikira abaje kwivuza indwara za Kanseri.

Yubatswe ku bufatanye bw’Akarere ka Burera n’Umuryango w’Abanyamerika, Inshuti mu Buzima (Partners In Health), ari na wo wubatse ibitaro bya Butaro bivura indwara ya Kanseri. Byuzuye bitwaye amafaranga y’u Rwanda asaga miliyoni magana atanu.

Ferdinand Dukundimana/Butaro

Rulindo: Abaturage barasaba RDB gutwara inkende zibonera imyaka kuko zabateje inzara

By Editor

Abaturiye ishyamba rya leta ryitiriwe umushinga wa GBK (Gishwati-Butare-Kigali), mu murenge wa Burega, mu karere ka Rulindo, mu ntara y’Amajyaruguru; babangamiwe n’inkende ziva muri iryo shyamba rikaza kubonera imyaka kuko zituma batabona umusaruro. Barasaba Ikigo k’igihugu k’iterambere -RDB, kuza kuzitwara kikazijyana aho badahinga.

Inkende zona imyaka ihinze mu gishanga no materasi akikije ishyamba. Abaturage bavuga zabateje inzara, kuko batunzwe no guhinga none ibyo bahinze byose zirabisarura kandi no kuzikumira ntibabishoboye.

Nikuze Didacienne, utuye akagari ka Karengeri, asobanura uko zona umurima w’amashaza, ku buryo utazizi yakeka ko ari umuntu wayasaruye. Avuga ko yatangiye konerwa mu mwaka wa 2012.

Agira ati “nibwo namanutse nsanga amashaza zayatonoye hasigaye ibishogoshogo, ubwo nsubira mu rugo mvuza induru ko batwibiye amashaza. Abo mu rugo bibaza umuntu wagiye kwiba ku manywa birabayobera. Nyuma naje gucunga neza mbona ko ari inkende ziyasoroma”.

Abaturage basobanura ko uretse amashaza, inkende zona n’indi myaka nk’intoryi, ibishyimbo, inyanya, ibijumba, imyumbati, ibigori, ibinyomoro, amatunda ndetse n’ubwatsi bw’urubingo bahingira amatungo.

Bakomeza bavuga ko bagerageje kuzikumira zirabitambika kuko zigenda mu matsinda ku buryo habamo izikora uburinzi mu gihe izindi zirimo kona.

Habarurema Elias, utuye mu kagari ka Taba, agira ati “ziza ari amatsinda y’inkende nka mirongo itanu, zigahurira mu murima umwe. Haba n’izijya ku nzira zikarindira izirimo kona ku buryo uhingutse ziragutangira. Kurinda imirima ntibyashoboka kuko zizi ubwenge nk’ubw’abantu.”

Abaturage ntibahwema gusaba ubuyobozi gutwara izi nkende kuko nabwo bubabuza kuzigirira nabi; ariko bukababwira ko igisubizo kiri mu maboko ya RDB ifite mu nshingano kubungabunga inyamanswa z’agasozi zirimo n’inkende.

Mbera Rodriguez, Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Umurenge wa Burega, ahamya ko n’ubwo abaturage batunganyije amaterasi bagahuza ubutaka, ariko nta musaruro atanga kubera inkende.

Avuga ko mu kwezi k’Ugushyingo 2018, abakozi ba RDB baje kureba uko ikibazo kimeze ariko ntihagire inkende n’imwe babona, kuko baje ku mwanywa y’ihangu bagasanga zihishe. Icyo gihe basize babijeje gushaka umwanzuro w’icyo kibazo, bakaba bagitegereje. Ati “niba bazazitwara bakazijyana aho badahinga, ntitubizi!”

Mu gihe abaturage n’ubuyobozi bifuza ko RDB yaza igatwara inkende, Ngoga Telesphore, Umuyobozi w’ishami rishinzwe kubungabunga urusobe rw’ibinyabuzima muri icyo kigo, atangaza ko ikibazo k’inkende zitaba muri Pariki zikaba zonera abaturage, kizaganirwaho n’impande zombi kikabona gufatirwa umwanzuro.

Ngoga avuga ko iki kibazo kigaragara mu ishyamba rya Shyorongi mu karere ka Nyarugenge, irya Rebero muri Kicukiro, muri Rulindo ndetse no mu karere ka Karongi.

Yongeraho ko igisubizo atari uko ahabonetse inkende hose RDB yajya gushaka uburyo bwo kuziterura zikajyanwa muri pariki cyane ko atari igikorwa cyoroshye.  Agira ati “ni ibintu bisaba ingamba z’uburyo byakorwamo.  Ariko na none aho twasanga hari aho zakomeza kuba zikabaho, nabyo icyo gihe umuntu yazihagumisha. Cyangwa se tugakorana n’abaturage mu kureba ukuntu na bo bagira uruhare mu kuzirinda kuko zona ku manywa”.

Inkende zagaragaye bwa mbere mu ishyamba rya GBK muri Burega mu mwaka 2011. Icyo gihe abaturage bazibonaga ari ebyiri ariko ubu bahamya ko zororotse zikaba zirenga 200.

Uwiringira Marie Josee

Polisi yatangije igikorwa cyo guha imiryango 3,000 ubwisungane mu kwivuza

By Editor

Ku wa kabiri tariki ya 13 Kanama 2019, Polisi y’u Rwanda yatangije igikorwa cyo guha abaturage 3,000 ubwisungane mu kwivuza (Mituweli) cyatangirijwe mu ntara y’Amajyaruguru mu karere ka Musanze n’iy’Iburasirazuba mu turere twa Kayonza na Bugesera.

Mu ntara y’Iburasirazuba mu karere ka Kayonza ubu bwisungane bwahawe bamwe mu baturage bo mu mirenge ya Mwiri na Ndego bagera ku 1000 bahuye n’amapfa kurusha abandi.

Commissioner of Police (CP) Vianney Nshimiyimana, umuyobozi w’ishuri rya Polisi rya Gishari riherereye mu karere ka Rwamagana, nyuma yo gushyikiriza ubwisungane mu kwivuza abo baturage mu nteko rusange, yababwiye ko Polisi idashinzwe kurinda umutekano w’abaturage gusa ahubwo ko inaharanira iterambere n’imibereho myiza yabo.

Yagize ati “Nk’uko Polisi yubakira abatishoboye,igaha amashanyarazi abatayafite ndetse igatanga n’amaraso afasha abayakeneye ni nako yita k’ubuzima bw’umuturage imuha ubwisungane mu kwivuza kuko umuntu adafite amagara mazima atabasha gufatanya na Polisi gucunga umutekano.”

Yakomeje ababwira ko ubufatanye bwa Polisi n’abaturage mu gucunga umutekano ndetse no guhanahana amakuru bicyenewe kuko Polisi itabasha kuwugeraho kimwe n’izindi nzego ziwushinzwe hatabayeho ubufatanye n’abaturage.

Ngarambe Alphonse ushinzwe ubuzima mu karere ka Kayonza wari unahagarariye ubuyobozi bw’akarere yashimangiye ko Polisi iyo ifatanyije n’abaturage ubyungukiramo  ari umuturage kandi ko iyo umuturage yungutse igihugu gitera imbere.

Umwe mu baturage wahawe ubwisungane mu kwivuza Ntirivamunda Vincent w’imyaka 60 y’amavuko usanzwe ubana n’ubumuga yavuze ko kuba umuryango we w’abantu umunani (8) wishyuriwe mituweli ashimira Polisi y’u Rwanda ku gikorwa cyiza k’indashyikihrwa yamukoreye.

Yavuze ko byamugoraga kubona ubushobozi bwo kwiyishyurira umuryango we ubusanzwe ngo yajyaga ayitanga ari uko hari abagiraneza bamugobotse cyangwa umwaka ukamucika atayitanze.

Matibori Scovia nawe ni umupfakazi w’imyaka 46 ufite umuryango w’abantu 8 bose bahawe ubwisungane mu kwivuza yavuze ko yapfushije umugabo abana bose ari bato kuko umukuru afite imyaka 17 umuto akagira 5.

Avuga ko Polisi y’u Rwanda yamutunguye ngo yumvaga ko ishinzwe kurwanya ibyaha none ngo yamenye ko irwanya n’ibindi bibazo byatera umutekano muke abaturage. Ati “Nanyuzwe cyane ndanatungurwab ubwo basomaga amazina yanjye ngo ntambuke mfate mituweli zanjye.”

Mu karere ka Bugesera ubu bwisungane mu kwivuza n’aho bwahawe abaturage 1,000 bo mu miryango 195 itishoboye batoranijwe n’inzego z’ibanze bo mu murenge wa Rweru.

Umuyobozi w’ishami rishinzwe imibereho myiza y’abaturage mu karere ka Bugesera, Gakwerere John, yavuze ko ntagisa nko kugira Polisi y’u Rwanda yita ku baturage bayo ikifuza ko bagira imibereho myiza.

Yagize ati “Nk’ubu itangiye ubwisungane mu kwivuza imiryango 195 igizwe n’abantu 1,000 baduhaye Miliyoni eshatu (3).  Ubu bwisungane buzafasha abantu bari mu cyiciro cya gatatu n’icya kabiri kuko icya mbere cyo gisanzwe cyishyurirwa.”

Uyu muyobozi yavuze ko impamvu akarere kahisemo umurenge wa Rweru ari uko ariho bahuye cyane n’ikibazo cy’izuba ryinshi aho bakuraga ubwisungane mu byo bejeje ariko imyaka ikaba yararumbye.

Yashimiye Polisi y’u Rwanda kuri iki gikorwa cyiza ikoze dore ko atari n’ ubwa mbere kuko isanzwe igikora buri mwaka ifatanya n’abaturage mu bikorwa bibateza imbere, akayizeza ko nabo batazayitenguha mu bufatanye ubwo aribwo bwose.

Umuyobozi w’ishuri rya Polisi rya Mayange riherereye mu karere ka Bugesera, Assistant Commissioner of Police (ACP) Celestin Twahirwa, yababwiye ko gufatanya n’abaturage bitagarukira mu gucunga umutekano gusa bahanahana amakuru atuma ibyaha bikumirwa bitaraba.

Ati “Polisi igira n’uruhare mu kuzamura imibereho myiza y’umuturage kuko umutekano nyawo ushingira ku kuba umuntu ari muzima atarwaye kandi atanashonje.”

Rukongi Vincent de Paul umwe mu baturage bo mu kagari ka Nemba wahawe Mituweli yashimiye igikorwa cyiza Polisi ibakoreye ibaha ubwisungane mu kwivuza bw’umwaka wa 2019-2020.

Ati “Turashimira Polisi igikorwa cyiza idukoreye twari twarahuye n’ikibazo cy’amapfa twibazaga aho tuzakura mituweli ariko Polisi irayiduhaye.”

Avuga ko kubera iki gikorwa cyiza Polisi ibakoreye we na bagenzi be biteguye gukora amanywa n’ijoro bicungira umutekano aho babonye ikitagenda neza bakitabaza Polisi ikabafasha.

Mu ntara y’Amajyaruguru iki gikorwa cyabereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve aho ubwisungane mu kwivuza bwahawe abaturage bagera kuri 600.

Igikorwa kitabiriwe n’umuyobozi w’ishuri rikuru rya Polisi, National Police College (NPC) riherereye mu karere ka Musanze, Commissioner of Police (CP) Christophe Bizimungu, wavuze ko Polisi ishimira uruhare rw’abaturage kuko bakorana nayo bya hafi na hafi mu gukumira ibyaha bitaraba batangira amakuru ku gihe.

Yagize ati “Muri iyo mikoranire myiza Polisi nayo igira uruhare mu gufatanya na Leta kuzamura imibereho myiza n’iterambere ry’abaturage cyane ko Polisi iba yifuza gucungira umutekano abaturage bafite ubuzima bwiza kandi nabo bakagira uruhare mu kuwicungira bafite ubuzima buzira umuze.”

Yabasabye gukomeza kugira ubwo bufatanye barwanya ibyaha bitandukanye birimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina n’inda ziterwa abana, ibiyobyabwenge kimwe n’ibindi bihutira gutangira amakuru ku gihe.

Abaturage bahawe ubwisungane mu kwivuza basabwe kutarembera mu ngo zabo ko mu gihe barwaye bajya bihutira kujya kwa muganga.

Bimwe mu bikorwa byari biteganyijwe gukorwa mu kwezi kwahariwe ibikorwa bya Polisi kwatangijwe tariki ya 15 Nyakanga 2019, harimo n’igikorwa cyo guha ubwisungane mu kwivuza ku bantu 3,000 mu rwego rwo kurushaho gushimangira imibereho myiza n’iterambere ry’abaturage bafite ubuzima bwiza.

Inkuru dukesha Polisi y’u Rwanda

Nyagatare: Umuyobozi w’akarere, Abapolisi n’urubyiruko rw’abakorerabushake batanze amaraso

By Editor

Tariki ya 11 Kanama 2019, mu kwezi kwahariwe ibikorwa bya Polisi hakozwe siporo rusange mu karere ka Nyagatare nyuma hakorwa igikorwa cyo gutanga amaraso kubushake. Iki gikorwa cyateguwe na Polisi n’urubyiruko rw’abakorerabushake ku bufatanye n’ikigo k’igihugu gishinzwe ubuzima mu gihugu (RBC).

Ni igikorwa cyabereye muri kaminuza y’u Rwanda ishami rya Nyagatare iherereye mu murenge wa Nyagatare, kitabiriwa n’Umuyobozi w’Akarere ka Nyagatare, Mushabe David Claudian, ari na we wabimburiye abandi gutanga amaraso ku bushake mu rwego rwo gufasha indembe kwa muganga, ari kumwe n’umupolisi ushinzwe uburere mboneragihugu no guhuza ibikorwa bya Polisi n’abaturage mu karere ka Nyagatare, Assistant Inspector of Police (AIP) Emmanuel Nzamurambaho, hamwe n’urubyiruko rw’abakorerabushake n’abandi baturage muri rusange.

Abagize uruhare muri iki gikorwa cy’ubugiraneza barenga 60 aho buri wese yatanze amaraso angana na ml 450 ku bushake.

Umuyobozi w’Akarere yashimiye abitabiriye igikorwa cyo gutanga amaraso abasaba gukomeza kugira umutima wo gufasha.

Yagize ati “Ibikorwa byiza nk’ibi byo gutabara dutanga amaraso ngo azafashe abayakeneye hirya no hino mu bitaro ntabwo gikwiye kujya gikorwa gusa mu kwezi kwahariwe ibikorwa bya Polisi, dukwiye kukigira umuco kuko abantu bacyenera amaraso buri gihe.”

Yakanguriye urubyiruko gukunda igihugu no kugiteza imbere abasaba gukunda Siporo no kuyikora mu rwego rwo kwirinda indwara zimwe na zimwe.

Umuganga mu kigo cy’ubuzima (RBC) ishami rya Rwamagana, Uwera Lydie, yavuze ko bishimiye cyane uko iki gikorwa cyagenze, abantu bagatanga amaraso ku bushake.

Yakomeje avuga ko aya maraso agiye gufasha abantu bayakeneye kandi ko atabara abari mu kaga nk’abantu bahuye n’impanuka, ababyeyi mu gihe cyo kubyara ndetse n’izindi ndwara zituma umuntu akenera kongererwa amaraso.

Uwera yakomeje avuga ko bishimiye uburyo Polisi n’urubyiruko rw’abakoranabushake babakiriye ndetse bakabafasha n’imitegurire y’icyo gikorwa.

Umupolisi ushinzwe uburere mboneragihugu no guhuza ibikorwa bya Polisi n’abaturage mu karere ka Nyagatare, AIP Nzamurambaho, yashimiye abapolisi n’urubyiruko rw’abakoranabushake bitabiriye icyo gikorwa cyo gutanga amaraso.

Akomeza avuga ko Polisi ifite inshingano zo gutabara abari mu kaga ndetse no gukora ibikorwa bituma abaturarwanda barushaho kugira umutekano ndetse n’ubuzima bwiza.

Ati “Ishingiro ry’umutekano rishingira ku kuba umuntu afite ubuzima bwiza. Niyo mpamvu Polisi y’u Rwanda na yo nk’urwego rushinzwe umutekano w’abantu igira uruhare rwo gutanga amaraso kugira ngo ibashe gucungira umutekano abaturage bafite ubuzima bwiza.”

Yavuze ko kandi iki gikorwa cyo gutanga amaraso Polisi itagikora mu gihe cy’ukwezi kwahariwe ibikorwa byayo gusa igikora n’indi minsi, aho abapolisi hirya no hino mu gihugu aho bari k’ubufatanye n’ikigo k’igihugu gishinzwe ubuzima batanga amaraso impano irengera ubuzima.

Panorama

Huye: Bifuza ko hasinywa imihigo yo kuzamuka mu cyiciro cy’ubudehe

By Editor

Mu gikorwa cyo gusobanurira abaturage ubuvugizi bakorewe ku byiciro bishya by’Ubudehe, bamwe mu batuye umurenge wa Mukura mu karere ka Huye bashyigikiye ko umukene wo mu kiciro cya kabiri yajya ahabwa inkunga imufasha gutera imbere agasinya imihigo, ko nyuma y’igihe runaka azaba yavuye mu bukene.

Nyuma y’uko hatangajwe ko ibyiciro by’ubudehe bigiye kuvugururwa buri rugo rw’umuturage rukajya mu cyiciro kijyanye n’imibereho yarwo, abaturage bagaraje ibyifuzo byabo byagenderwaho muri icyo gikorwa.

Ibyo byifuzo bikubiye mu makuru yakusanyijwe n’Umuryango mpuzamahanga urwanya Ruswa n’Akarengane ishami ry’u Rwanda, Transparency International Rwanda (TI-Rwanda).

Uyu muryango wavuze ko wakusanyije amakuru y’abaturage mu turere ikenda tw’igihugu, ugera mu mirenge 45 uganira n’amatsinda y’abaturage 225.

Basaba gusinya imihigo yo kuva mu kiciro nyuma y’imyaka itatu

Abaturage b’i Mubumbano mu murenge wa Mukura, bifuje ko hajyaho uburyo bwo gukangurira abakene kubyaza umusaruro inkunga bahabwa; bakajya basinyana imihigo n’inzego z’ibanze zibegereye, hagamijwe kuva mu cyiciro cyo hasi.

Mukashema Tereziya atuye mu mudugudu wa Bweramana, akagari ka Bukomeye mu Murenge wa Mukura, ari mu kiciro cya kabiri cy’Ubudehe. Avuga ko aramutse abonye inkunga iri hagati y’amafaranga y’u Rwanda ibihumbi magana atatu (300.000Frw) na miliyoni imwe (1.000.000Frw) yasinyira ko mu myaka itatu gusa yaba yageze mu cya gatatu.

Ati “Mu myaka itatu batubwiye gusinya imihigo, bakavuga ngo tubatere inkunga nyuma muzatwereke icyo mwagezeho jye nabikora. Uwampa inka, cyangwa akampa amafaranga (abara icyo byatwara byose) ati ‘Byagera muri miliyoni, ari inzu naba nyifite, ari amatungo naba nyafite, ari ibyo kurya naba mbifite n’abana banjye naba maze kubashyira heza, naba namaze kwigira!”

Mukashema uri mu kigero k’imyaka 50, avuga ko uretse no kumuha miliyoni, ngo uwayagabanya akamuha guhera ku bihumbi magana atatu ashobora kwiteza imbere.

Nkundimana Michel wo mu murenge wa Kigoma, na we yungamo agira ati “Ibyiciro bishya bizashyira abantu ku murongo, igihe bahawe inkunga runaka bayikoreshe neza. Bizanakuraho ko abantu bumva ko bagomba gufashwa igihe cyose, ahubwo guharanira kwigira, bakava mu bukene bakajya mu bukire.”

Abaturage baganiriye na Transparency International Rwanda, benshi bemeza ko bahawe inkunga ifatika, bagira ibikorwa by’iterambere bakora kandi n’ubuyobozi bukabasinyisha imihigo yo kuva mu kiciro cya kabiri bajya mu cya gatatu. Gusa bakomeza gusaba ubuyobozi kubahoza ho ijisho. Abaturage banenga ubuyobozi kudohoka ntibukurikirane ibyo bakora mu nkunga baba barahawe.

Umwe ati “Abayobozi baradohoka mu gukurikirana ibyo dukora. Hari n’abatanga inkunga uko bashatse, nta buryo bwo kumenya icyo yakoreshwa. Twagombye gusinya imihigo, umuntu ntaterwa inkunga ngo bicire iyo.”

Bifuje ibyiciro birenga bitanu

Abaturage babajijwe, bifuje ko ibyiciro by’Ubudehe byagera kuri birindwi cyangwa umunani, ariko nyuma yo gushishoza ibitekerezo by’abaturage, Transparency International Rwanda yakusanyije ibyiciro bitanu:

Icya mbere: hashyirwamo umuntu ugaragara ko atishoboye w’intege nke, kandi koko akennye.

Icya kabiri: kigashyirwamo ufite intege kandi wabasha gukora akazamuka.

Icya gatatu: kigashyirwamo uwifashije ubaho bitamugoye kandi yahura n’ikibazo akakifasha mu gihe runaka, afite ubushobozi buhoraho.

Icya kane: ngo cyaba icy’abantu bifashije cyane bakorera Leta, abacuruzi bakomeye babasha kurihira abana babo amashuri ahantu heza, kandi babasha kwirwanaho igihe kirekire igihe bahuye n’ikibazo.

Icya gatanu: ni icy’abantu bifashije cyane, bafite inganda, barihira abana babo amashuri yo mu mahanga, bivuriza hanze no mu bitaro bikomeye bakabibasha. Mbese ni abafatanyabikorwa ba Leta.

Umuyobozi Nshingwabikorwa wa Transparency International Rwanda, Mupiganyi Apollinaire, avuga ko ibyo bakusanyije byavuye mu matsinda 225 yo mu mirenge 45, mu turere icyenda. Ni igikorwa cyabaye muri Werurwe 2019, ubu bakaba bamaze kubishyikiriza Leta ngo Inama y’Abaminisitiri izabifataho umwanzuro bibone gushyirwa mu bikorwa.

Inkuru dukesha Pax Press (Umuryango w’Abanyamakuru baharanira amahoro)

Gishubi: Bakeneye impinduka zigaragara mu byiciro by’ubudehe bishya

By Editor

Benshi mu baturage batuye mu murenge wa Gishubi, Akarere ka Gisagara Intara y’Amajyepfo, bavuga ko n’ubwo hashyizweho uburyo bwo kuvugurura ibyiciro bishya by’ubudehe, bakeneye kubonamo impinduka zitandukanye n’ibyiciro bya kera.

Aba baturage bavuga ko bashyizwe mu byiciro by’ubudehe bitajyanye n’imibereho yabo bikabatera ingaruka zirimo kuba batakibasha kugura umusanzu w’ubwisungane mu kwivuza (Mutuelle de Santé), kudahabwa akazi muri VUP n’izindi serivisi zijyanye n’imibereho ya buri munsi.

Umwe muri bo ati “Ibyiciro by’ubudehe bigiye kuza, bizatandukane n’ibya mbere, dushyirwe mu byiciro hagendewe ku makuru ubwacu tuba twitangiye. Bizatuma n’iterambere ryacu ryihuta”.

Niyibizi Clémentine atuye mu mudugudu wa Gicaca, Akagari ka Nyakibungo, yunganira mugenzi we avuga ko abona babangamirwa n’ibyiciro bashyizwemo. Yagize ati “Dutsikamirwa cyane n’ibi byiciro! Ese umunyamujyi ukorera umushahara wa buri kwezi, ufite amazu akodesha n’indi mitungo, ari mu kiciro cya gatatu, nange umuturage w’umukene, uri mu kiciro kimwe n’uwo munyamujyi w’i Kigali; urumva bihuye koko?

Bikwiye guhinduka bigatandukanywa kuko bitari ibyo, twaba tugitsikamiwe bikomeye cyane. Niyo mpamvu dufite amatsiko yo kumenya uko ibyiciro bizaba byavuguruwe”.

Niyibizi yakomeje avuga ko ibice byicyaro byagakwiye kugira ibyiciro byabo byihariye bitandukanye n’ibyabatuye mu mijyi bagombye kuba bafite ibyiciro byabo bihariye.

Nyandwi Vestine atuye mu mudugudu wa Banga, avuga ko nyuma yo gusanga yashyizwe mu kiciro cya gatatu cy’ubudehe kandi atishoboye. Asaba ko mu kuvugurura ibyiciro bishya by’ubudehe yazashyirwa mu kiciro akwiriye. Ati “Twifuza ivugururwa n’impinduka mu byiciro by’ubudehe”.

Akomeza na none avuga ati “Njyewe ndi umukene, n’inzu mbamo yenda kungwaho. Bakimara kumbwira ko ndi mu kiciro cya gatatu, narajuriye n’abaturage duturanye bavuga ko nkwiye kujya mu kiciro cya mbere, ariko abayobozi banze kukinshyiramo. Baravuga ngo nzategereze igihe ibi byiciro bizarangirira. Icyo nifuza ni uko banshyira mu kiciro kijyanye n’imibereho yanjye n’ubushobozi mfite”.

Renzaho Jean Bosco ni Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Umurenge wa Gishubi. Avuga ko gahunda yo kujuririra ibyiciro by’ubudehe yabayeho, ariko umuturage waba yaracikanwe akaba yifuza kujurira, yakwegera ubuyobozi bukamufasha.

Yagize ati “Uwaba akeneye kujurira, hari uburyo turi kubikora: abashinzwe imibereho myiza mu tugari, baranabihuguriwe ku buryo uwo bigaragaye ko akwiye guhindurirwa ikiciro, bikorwa kandi neza”.

Renzaho akomeza yerekana ubu ari abaturage bashyira bagenzi babo mu kiciro, ati “Abagishaka kujurira, twabagira inama yo kwegera inzego z’ibanze zikabafasha.”

Renzaho Jean avuga ko nubwo hari amakosa akiri mu byiciro by’ubudehe akwiye gukosorwa. Hari n’abaturage bakifitemo umuco wo kumva ko babaho bafashwa gusa, akabagira inama yo kubireka bagakoresha amaboko yabo!

Umurenge wa Gishubi ni umwe mu mirenge 13 igize Akarere ka Gisagara, ukaba uhana imbibi n’Imirenge ya Muganza, Musha, Ndora n’agace gato k’Umurenge wa Mamba ndetse n’igihugu cy’u Burundi ku makomine ya Ntega na Marangara mu ntara ya Kirundo.

Uyu murenge wa Gishubi ugizwe n’utugari tune, imidugudu mirongo ine n’umunani (48). Utuwe n’abaturage 26.815.

Inkuru dukesha Pax Press (Umuryango w’Abanyamakuru baharanira amahoro)

Rubavu: Polisi yafashe umugore wahishe ibiro icumi by’urumogi mu murima w’intoryi

By Editor

Mu mpera z’icyumweru gishize Polisi y’u Rwanda ikorera mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, Akagari ka Gikombe, yafashe umugore witwa Feza Uwamahirwe w’imyaka 37 y’amavuko, afite ibiro icumi by’urumogi.

Umuvugizi wa Polisi mu ntara y’Iburengerazuba Chief Inspector of Police (CIP) Emmanuel Kayigi yatangaje ko Feza Uwamahirwe yafashwe kubera amakuru yatanzwe n’abaturage.

Yagize ati “Abaturge baduhaye amakuru ko Uwamahirwe afite urumogi mu rugo rwe bikekwa ko yarukuye mu gihugu cy’abaturanyi, natwe twihutira gutabara, turushatse dusanga yaruhishe mu murima w’intoryi inyuma y’inzu.”

Akomeza avuga ko atari ubwa mbere Feza afatwa ku cyaha cyo gucuruza urumogi. CIP Kayigi yavuze ko ibiyobyabwenge bigira ingaruka zikomeye k’ubikoresha, ubicuruza, ndetse zikagera no ku muryango nyarwanda muri rusange.

Yagize ati “Ibiyobyabwenge bigira ingaruka nyinshi harimo no kuba intandaro y’ibindi byaha bibera mu muryango nko gukubita no gukomeretsa, ubujura, gufata ku ngufu, guhohotera, amakimbirane yo mu miryango n’ibindi kuko abagaragara muri ibyo byaha abenshi usanga bakoresha ibiyobyabwenge. “

Yakomeje avuga ko usibye kuba binangiza ubuzima bw’ubikoresha binamugiraho izindi ngaruka nko gufungwa no kubura amafaranga yabishoyemo kandi ayo mafaranga yakabaye ashaka undi mushinga wa muteza imbere ayashoramo wemewe n’amategeko.

Yibukije ko Polisi itazahwema kurwanya abakoresha urumogi n’ibindi biyobyabwenge kandi uzabifatirwamo azahanwa n’amategeko.

Akarere ka Rubavu gakunze kugaragara nk’inzira inyuzwamo urumogi ariko Polisi  ifatanyije n’inzego z’ibanze n’abaturage bashyizemo imbaraga kugira ngo abagira uruhare bose mu icuruzwa ry’urumogi kimwe n’ibindi biyobyabwenge bafatwe bashyikirizwe ubutabera.

Yashimiye abaturage amakuru batanze kugira ngo Uwamahirwe afatwe,abasaba gukomeza gutangira amakuru ku gihe.

Uwamahirwe yashyikirijwe urwego rw’igihugu rw’ubugenzacyaha (RIB) sitasiyo ya Gisenyi kugira ngo hakorwe iperereza ku cyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge akekwaho.

Ingingo ya 263 mu gitabo giteganya ibyaha n’ibihano muri rusange ivuga ko Umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uha undi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw’imiti ikoreshwa nka byo mu buryo bunyuranije n’amategeko, aba akoze icyaha.

Iyo abihamijwe n’urukiko ahanishwa igifungo cya burundu n’ihazabu y’amafaranga y’u Rwanda arenze miliyoni makumyabiri (20.000.000 Frw) ariko atarenze miliyoni mirongo itatu (30.000.000 Frw) ku byerekeye ibiyobyabwenge bihambaye bibarizwamo n’urumogi.

Panorama

Nyagatare: Abanyeshuri baganirijwe uruhare rwabo mu bukangurambaga bwa Gerayo Amahoro

By Editor

Mu rwego rwo gukomeza kwigisha abanyarwanda intego y’ubukangurambaga bwa “Gerayo Amahoro” tariki ya 9 Kanama 2019, Polisi y’u Rwanda ikorera mu karere ka Nyagatare yigishije abanyeshuri b’Urwunge rw’amashuri rwa Nyagatare uko bakwiye kwirinda impanuka. Aba banyeshuri bibukijwe ko uku kwezi turimo kwahariwe ibikorwa bya Polisi aho kugeze ku cyumweru cya kane cyagenewe kubungabunga umutekano wo mu muhanda. Insanganyamatsiko y’iki cyumweru iti “Uruhare rw’umugenzi mu gukumira impanuka”.

Ubu bukangurambaga bwitabiriwe n’abanyeshuri b’Urwunge rw’amashuri rwa Nyagatare bagera kuri 950 barikumwe n’abarezi babo.

Umupolisi ushinzwe uburere mboneragihugu no guhuza ibikorwa bya Polisi n’abaturage mu karere ka Nyagatare, Assistant Inspector of Police (AIP) Emmanuel Nzamurambaho, yababibukije ko abanyeshuri na bo bafite uruhare rukomeye mu gukumira impanuka zibera mu muhanda.

Yagize ati “Banyeshuri mufite uruhare rukomeye mu kubungabunga umutekano wo mu muhanda mwubahiriza amategeko awugenga mwirinda gukora amakosa ashobora guteza impanuka.”

AIP Nzamurambaho yasabye abo banyeshuri kujya bagendera mu ruhande rw’ibumoso bw’umuhanda kugira ngo  ikinyabiziga kibaturuke imbere bakireba.

Yagize ati “Mukwiye kujya mugendera ku ruhande rw’ibumoso bw’umuhanda kugira ngo ikinyabiziga giturutse imbere kize mukireba, mwabona gishobora kuba cyateza impanuka mukagihunga.”

Yakomeje abibutsa ko bakwiye kwirinda gukinira mu muhanda kuko umuhanda atari umuharuro, ababwira ko mu gihe bagiye kwambuka bajya babanza kureba iburyo n’ibumoso bakirinda kurangara.

AIP Nzamurambaho yasabye abanyeshuri kujya bambukira ahagenewe kwambukira abanyamaguru (Zebra Crossing) birinda kuhaganirira cyangwa ngo baharamukanyirize, abasaba kwirinda kwambuka bavugira kuri telefoni kuko biteza impanuka.

Yabashishikarije kwirinda kwihuta mu gihe batwaye amagare abayifashisha mu kwiga ndetse bakirinda kurihekaho abantu barenze umwe kuko bishobora kubatera impanuka.

Yabasabye kujya batangira amakuru ku gihe y’igishobora guteza impanuka ndetse n’ikindi cyaha icyo aricyo cyose.

Abanyeshuri b’Urwunge rw’amashuri rwa Nyagatare biyemeje guharanira gusigasira amagara yabo ndetse n’ay’abandi barwanya impanuka zo mu muhanda.

Inkuru dukesha Polisi y’u Rwanda

❌