logo
Kwamamaza
add image
Blog single photo

Ingingo z’ingenzi z’urwandiko rwa Nyirabigeragezo Delphine rusaba guhindura amazina

Uwitwa Nyirabigeragezo Delphine mwene Munyarugerero Celestin na Mukandemezo Rosie utuye mu Mudugudu wa Gasave, Akagari ka Kiziba, Umurenge wa Nyamiyaga, Akarere ka Gicumbi mu Ntara y’Amajyaruguru.

Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina Nyirabigeragezo izina Imenyabayo mu mazina asanganywe, Nyirabigeragezo Delphine akitwa Imenyabayo Delphine mu irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina Nyirabigeragezo, bagenzi be bahora barimuserereza rikamutera ipfunwe.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina Nyirabigeragezo, izina Imenyabayo mu mazina asanganywe Nyirabigeragezo Delphine, bityo  akitwa Imenyabayo Delphine mu gitabo  cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

****************

Recent Comments

Add Comment

* Required information
1000
Powered by Commentics

Comments (0)

No comments yet. Be the first!
Top