logo
Kwamamaza
add image
Blog single photo

Ibirango ukwiye kugenzura ku mbuto n'imboga uhaha biva mu mahanga

Muri iki gihe iterambere mu bwikorezi rituma imboga n'imbuto byera mu bindi bihugu tubibona kandi bigisarurwa. Ntibitangaje kubona imbuto za pommes zikiri nshya zaturutse muri Afrika y'epfo n'ahandi. Gusa nubwo ibituruka hanze bidufasha, dukwiye kwitonda igihe tibihaha kuko hari ibiba byakwangiza ubuzima bwacu. Gushishoza mu gihe uhaha imboga n'imbuto bizatuma umenya uburyo biba byarahinzwemo bitewe n'ibirango biba biri kuri izo mbuto n'imboga cyangwa se ku makarito byajemo:
Iyo ikirango (...)

- Kwiyitaho

Recent Comments

Add Comment

* Required information
1000
Powered by Commentics

Comments (0)

No comments yet. Be the first!
Top